GSview hjälp


Översikt

GSview är ett grafiskt interface för Ghostscript under MS-Windows, OS/2 och GNU/Linux. Ghostscript är en tolk för sidobeskrivningsspråket PostScript som används av laserskrivare. För dokument som följer Adobe's PostScript Document Structuring Conventions, tillåter GSview att valda sidor visas eller skrivs ut. GSview 4.7 kräver Ghostscript 7.04 - 9.19.

Installation
Registrering
Document Structuring Conventions
Portabelt dokument format
Öppna ett dokument
Sid val
Dokument information
Utskrift
Konverteringar
Mäta
Alternativ
Sidorientering
Display inställningar
Sidstorlek
Tangenter
Kommandorad alternativ
World Wide Web
Copyright
Vanliga Problem
Andra användbara program
Andra hjälpämnen


Installation

Det rekommenderas att du använder installationsprogrammet setup.exe för att installera GSview. Du måste installera Ghostscript separat.

Om du vill installera GSview manuellt, se ämnet Manuell installation.

Konfiguration kommer att dyka upp första gången GSview körs. Om du vill ändra konfigurationen senare, använd ALternativ | Enkel konfiguration eller Alternativ | Avancerad konfiguration.

Se också Alternativ | Språk.

Hämta Ghostscript
Ghostscript installation
Avinstallera GSview
Manuell installation
Avancerad manuell installation
Nätverk installation
Köra GSview från filhanteraren eller Windows utforskaren


Hämta Ghostscript

GSview kräver AFPL Ghostscript. GSview eller Ghostscript är tillgängliga separat från
 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

För att konfigurera GSview, hämta och installera både Ghostscript och GSview, kör sedan GSview.


Ghostscript installation

AFPL Ghostscript för Win32 är tillgängligt som ett självuppackade arkiv som installerar sig själv. För detaljer om hur du installerar Ghostscript manuellt, var vänlig läs Ghostscript dokumentationsfilerna Install.htm och Use.htm


Avinstallera GSview

För att avinstallera GSview från Windows 95 eller NT 4.0, använd Lägg till/Ta bort program från Windows Kontrollpanel.

Manuell avinstallation


Manuell avinstallation

För att avinstallera GSview, ta bort filerna i gsview katalogen. Ta också bort
 c:\windows\gsview32.ini

från den aktuella systemkatalogen.

För Windows NT kan det också bli nödvändigt att ta bort gsview32.ini från användarnas profilkataloger.

Ta bort gruppen Ghostgum från Programhanteraren eller Startmenyn

Om du vet hur man redigerar registret, ta bort följande nycklar:

 HKEY_CLASSES_ROOT\psfile
 HKEY_CLASSES_ROOT\.eps
 HKEY_CLASSES_ROOT\.ps
 HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/postscript

Om du associerade PDF med GSview måste du också ta bort

 HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile
 HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf
 HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/pdf

Den bästa metoden att avinstallera Ghostscript är att använda Lägg till/Ta bort program från Windows Kontrollpanel.

För att avinstallera Ghostscript manuellt, ta bort filerna i gsN.NN katalogen där N.NN är versionsnumret för Ghostscript.


Manuell installation

Det rekommenderas att du använder installationsprogrammet för att installera GSview. Följande instruktioner beskriver hur du installerar GSview utan att använda installationsprogrammet.

Sätt miljövariabeln TEMP så att den pekar mot en katalog för temporära filer. Till exempel:

 SET TEMP=c:\temp

Katalogen måste existera och får inte vara skrivskyddad.

Först måste du installera Ghostscript, plus dess katalogfiler och fonter. Du behöver en version av Ghostscript listad i Översikt. Den här versionen av GSview kommer inte att fungera ihop med andra versioner av Ghostscript. Installera Ghostscript i en katalog c:\gs\gsN.NN (Byt ut N.NN med Ghostscript's versions nummer.)

Tillverka en katalog c:\ghostgum\gsview

Nästa installation av GSview för Windows genom att kopiera gsview32.exe, gsv16spl.exe, gvwgs32.exe, gsvw32de.dll, gsvw32es.dll, gsvw32fr.dll, gsvw32it.dll, gsviewen.hlp, gsviewde.hlp, gsviewes.hlp, gsviewfr.hlp, gsviewit.hlp och printer.ini till katalogen c:\ghostgum\gsview.

Starta GSview och välj tillämplig version av Ghostscript (normalt den senaste). För att ändra detta senare, använd Alternativ | Enkel konfiguration.

För större kontroll över konfigurationen, se Avancerad manuell installation.


Avancerad manuell installation

Istället för att använda Alternativ | Enkel konfiguration, använd Alternativ | Avancerad konfiguration.

Sätt först de tre textfälten korrekt (se Avancerad konfiguration).

I dialogen Avancerad konfiguration, välj antingen checkboxarna Kopiera skrivarstandard, Associera .ps filer med GSview och Skapa objekt på startmenyn, eller utför följande tre steg.

1. Avsluta GSview, gör sedan en append av printer.ini till GSview INI filen (c:\windows\gsview32.ini)

2. Lägg till .ps och .eps (och eventuellt .pdf) filtyperna till Registret.

3. Skapa ett Program Manager objekt eller lägg till GSview i Startmenyn.

Om du har några Typ 1 fonter i ditt system, är det möjligt att tala om för Ghostscript att använda dom. Se Fontmap.os2 och Fontmap.atm som är bifogade med Ghostscript för exempel. Se ämnet Fonter.

Om du har problem, försök läsa ämnet Vanliga problem i hjälpen.


Nätverk installation

Installera GSview till en nätverkskatalog.

När en användare startar GSview för första gången, eller startar GSview efter att versionsnumret har ändrats, kommer GSview att konfigurera den lokala datorn.

Att använda en UNC sökväg när GSview installeras kommer inte att fungera för Windows 3.1, men fungerar från och med Windows 95.

GSview försöker underhålla en konfigurationsfil för varje användare. Om användarprofiler används under Windows 95 eller NT, kommer GSview att spara INI filerna i användarens profilkatalog, som specificerats i registret. Om den inte kan hittas, och miljövariabeln USERPROFILE är definierad och är en katalog, kommer GSview att spara INI filen i den katalogen. Om det skulle misslyckas, kommer GSview att spara INI filen på en standardplats, i Windows-katalogen. Om användarens profilkatalog existerar, men är skrivskyddad, kommer GSview att få problem.

Om du önskar hindra GSview från att visa Enkel konfiguration när GSview startas första gången, eller när GSview uppgraderas, placera en INI fil i GSview-katalogen. Kom ihåg att ta bort filen innan du uppgraderar GSview i framtiden. Den skall endast innehålla poster som du vill skall bytas ut i användarnas konfigurationer. Den förslagna tekniken är att installera GSview, och sedan konfigurera den. Kopiera gsview32.ini eller gvpm.ini från systemkatalogen eller din användares profilkatalog till GSview-katalogen, redigera den sedan och ta bort alla poster utom för:

 [GSview-4.7]
 Version=4.7
 GSversion=850
 Configured=1
 GhostscriptDLL=e:\gs\gs8.50\bin\gsdll32.dll
 GhostscriptInclude=e:\gs\gs8.50\lib;e:\gs\fonts
 GhostscriptOther=-dNOPLATFONTS -sFONTPATH="c:\psfonts"

När en användare startar GSview, kommer deras INI fil normalt att användas. Den första gången GSview körs, eller när GSview versionen inte matchar INI filen, kommer följande att ske:

1. INI filen i GSview katalogen kommer att läsas, och kör över användarens INI fil.

2. Listan över skrivare kommer att uppdateras från printer.ini i GSview katalogen.

3. Filassociationer (.ps, .eps, .pdf) kommer INTE att utföras eller ändras. Om du vill ändra dessa måste du använda Alternativ | Avancerad konfiguration.

4. Program Manager grupper / Startmeny objekt / Program objekt kommer INTE att ändras. Om du vill ändra dessa måste du använda Alternativ | Avancerad konfiguration.

Om du installerar på Windows NT4/2000, och väljer "Alla användare", kommer installationsprogrammet att skriva gsview32.ini till din GSview katalog. Du måste installera Ghostscript först.

Om en användare försöker använda GSview's avinstallationsprogram, kommer det att försöka radera GSview och Ghostscript filer i nätverket. Se till att katalogerna för GSview och Ghostscript inte är skrivbara för användarna. För att vara extra säker, kanske du vill ta ta bort filen uninstal.txt från GSview katalogen.

Alternativt, om du vill installera GSview på varje dator utan några frågor, gör en unzip av det självuppackande arkivet och kör sedan setup programmet på följande sätt:

 setup -namn "Ditt namn" -nummer XXXXX-XXXXX "c:\ghostgum"


Köra GSview från filhanteraren eller Windows utforskaren

Om du använde GSview's setup.exe program och svarade ja på alla frågor, har följande konfiguration redan ägt rum. Om du inte uppdaterade registret under GSview's installation, kommer följande information att förklara hur du gör det manuellt.

För att köra GSview när en PostScriptfil har dubbelklickats i Filhanteraren, måste följande sekvens användas för att lära Filhanteraren att använda PostScriptfiler.

Från Program Manager, kör Registrerings inforedigeraren genom att använda Arkiv | Kör... skriv sedan regedit. Från Registrerings inforedigeraren välj Redigera | Lägg till filtyp... och lägg till värden i följande fält:

 Identifier = psfile
 Filetype = PostScript
 Action = Open
 Command = c:\ghostgum\gsview\gsview32 %1
 Uses DDE = unchecked
 Action = Print
 Command = c:\ghostgum\gsview\gsview32 /p %1
 Uses DDE = unchecked

Tryck sedan OK.

Från Filhanteraren, välj Arkiv | Associera och ange värden i följande fält:

 Filer med ändelse = ps
 Associera med = PostScript (gsview)

Tryck sedan OK.

Det var allt! Nu när du kan dubbelklicka på en PostScriptfil, kan Filhanteraren köra GSview. När du släpper en PostScript fil på Utskriftshanteraren, kommer GSview att skriva ut filen. Om du har en PostScriptskrivare, är detta inte användbart. I det fallet måste du ta bort utskriftshanteringen från registret.

För Windows 95, utförs konfigurationen istället genom att använda Windows utforskaren.

Starta Windows utforskaren. Välj Visa | Alternativ . Välj tabben Filtyper. Välj knappen Ny typ. Ange värden i följande fält:

 Description of type = PostScript
 Associated Extension = PS EPS

Tryck knappen Ny, ange sedan

 Action = open
 Applikation som används för att utföra = c:\ghostgum\gsview\gsview32.exe

Tryck på OK knappen

Tryck på knappen Ny, ange sedan

 Action = print
 Applikation som används för att utföra = c:\ghostgum\gsview\gsview32.exe /p

Tryck på OK knappen

Tryck på knappen Avsluta .

Tryck på knappen Avsluta .


Registrering

Om du vill stödja utecklingen av GSview eller vill bli av med GSview's påminnelseskärm, var vänlig överväg registrering av GSview. Det är inte nödvändigt för dig att registrera GSview. GSview har gjorts tillgänglig med Aladdin Free Public Licence, som finns i filen LICENCE. Den medger fri användning, men begränsar kommersiell distribution.

Registreringsavgiften är för närvarande AUD$40. GSview kan registreras online på

 http://www.ghostgum.com.au/

eller via fax eller mail av registreringsblanketten vilken finns i filen regorder.txt i GSview's katalog. Ghostgum Software föredrar att du använder online registreringen.


Document Structuring Conventions

Adobe har definierat ett set av utökade kommentars konventioner som medger ytterligare information om sidostruktur och resurskrav hos en PostScriptfil. Om filen innehåller dessa Document Structuring Convention (DSC) kommentarer, kan GSview visa sidor i godtycklig ordning genom att använda Gå till Sida och visa sidor i omvänd ordning användande Föregående Sida. Valda sidor kan extraheras till en annan fil eller skrivas ut.

Om en fil inte innehåller DSC kommentarer, kan GSview endast visa sidorna i originalordning.

DSC konforma filer startar med kommentarsraden:

 %!PS-Adobe-3.0

där numret 3.0 kan ändras och är ett DSC versionsnummer. Vissa program skriver PostScriptfiler med ett control-D som första tecken i filen, följt av en kommentarsrad som nämnts ovan. GSview kommer korrekt att rapportera att dessa filer inte är DSC konforma, men kommer fortfarande att presentera dom med sidovalsalternativen tillgängliga. Klaga hos författaren av programmet som producerade PostScriptfilen. För att göra filen DSC konform, redigera den eller ta bort control-D tecknet.

DSC konforma filer innehåller rader som:

 %%Pages: 24
 %%Page: 1 1

Dessa rader talar om för GSview hur många sidor ett dokument innehåller och var dom startar. GSview använder informationen för att välja individuella sidor.

Encapsulated PostScriptfiler (EPSF) är enkelsidiga dokument som innehåller ett subset av DSC kommentarer och PostScript kommandon. EPS filer startar med kommentarsraden:

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

EPS filer är vanligtvis använda inbakade i andra dokument och av det skälet behöver de bounding box kommentarerna:

 %%BoundingBox: llx lly urx ury

där llx, lly, urx och ury är heltal som ger x och y koordinater för det lägre vänstra och övre högra hörnet i en bounding box som inkluderar alla markeringar gjorda på sidan.

Vissa EPS filer innehåller en förhandsvisning av ett PostScript dokument. Denna förhandsvisning kan vara en Windows Metafil, en TIFF fil, eller en Interchange förhandsvisning (EPSI format). För Windows Metafil eller TIFF fils förhandsvisningen, innehåller en EPS fil under DOS en binär header vilken specificerar lokaliseringen och längden av förhandsvisningen och PostScript språksektionen hos EPS filen. För Interchange formatet, är förhandsvisningen inkluderad i DSC kommentarerna startande med

 %%BeginPreview: bredd höjd djup rader

En EPS fil med förhandsvisning kan skapas från en EPS fil utan förhandsvisning med hjälp av Lägg till EPS förhandsvisning.

GSview kan ge varningar när dokument innehåller felaktiga DSC kommentarer. Detta kan ändras med Alternativ | DSC varningar.


Portabelt dokument format

GSview kan visa och skriva ut PDF filer, däremot finns det ett antal begränsningar med den nuvarande metoden.

Under visningen, ignorerar GSview sidstorleken på Media menyn, och använder istället /MediaBox från PDF filen. Om Alternativ | EPS klipp är aktiverat, kommer GSview att använda /CropBox från PDF filen.

GSview behöver Öppna en PDF fil för att räkna sidorna. Om du Väljer filen, kommer GSview inte att kunna göra Text extrahering, Finn, Gå till Sida eller några andra operationen som behövs för att veta hur många sidor som finns i dokumentet.

pdfmark länk support är primitiv.

För att konvertera en PostScriptfil till en PDF fil, använd Arkiv | Konvertera, och välj sedan pdfwrite device.

För att konvertera en PDF fil till en PostScriptfil, använd Arkiv | Konvertera, och välj sedan pswrite device.

Arkiv | Extrahera fungerar inte med PDF filer. Extraktion av PDF sidor extraherar PostScript snarare än PDF.

För att batchkonvertera multipla filer, se i ps2pdf.bat och pdf2ps.bat i Ghostscript's katalog. Du kommer att behöva använda gswin32c.exe istället för gs.exe. Du kanske också behöver sätta Ghostscript's include sökväg med -I eller miljövariabeln GS_LIB.


Öppna ett dokument

Öppna kommandot i Arkiv menyn öppnar en fil och visar första sidan.

Om filen innehåller DSC kommentarer, kan sidor väljas genom att använda Nästa sida, Föregående sida och Gå till sida.

Om filen inte innehåller DSC kommentarer, kommer Föregående sida och Gå till sida inte att fungera. Ingen annan fil skall väljas innan sista sidan på filen har visats.

När en fil är öppen, kommer GSview att visa dokumentets filnamn, den aktuella sidan (om tillgängligt) och när muspekaren förs över bilden, visas placeringen av muspekaren i koordinater specificerade med Alternativ | Enheter. Koordinaterna kan vara PostScript punkter (1/72"), millimeter eller inches. Positionen hos muspekaren är användbar för beräkning av bounding boxes.

Välj fil kommandot är liknande Öppna men visar inte dokumentet. Kommandot är användbart för att öppna ett dokument innan det skrivs ut.

Spara som kommandot sparar en kopia av den aktuella dokumentet. Detta är användbart om GSview används som en PostScript visare av någon annan applikation och om du vill spara den aktuella visade filen.

Stäng kommandot stänger det aktuella öppnade dokumentet. Detta skall göras innan den aktuella fillen öppnas med ett annat program. Om du inte gör det och GSview upptäcker att fillängden eller datumet har ändrats, kommer den att stänga Ghostscript och scanna om dokumentet.

Se också Skriv ut.


Sid val

Visa | Nästa sida eller + knappen flyttar till nästa sida hos ett dokument. Detta fungerar även om ett dokument inte innehåller några DSC kommentarer.

Visa | Föregående sida eller - knappen flyttar till den föregående sidan.

Visa | Uppdatera eller F5 tangenten uppdaterar den aktuella sidan.

Visa | Gå till sidan eller pekande hand knappen visar en dialog box som tillåter val av nästa sidonummer för visning. Vald sida dialogen visar sidoetiketteten eftersom den troligtvis är mer användbar än sekvensiellt numrerade sidor.

Visa | Nästa sida och hem eller mellanslagstangenten flyttar till toppen av nästa sida av dokumentet.

Visa | Föregående sida och hem eller BackSpace tangenten flyttar till toppen av föregående sida.

Föregående sida, Uppdatera och Gå till sida kommandona fungerar endast om dokumenten innehåller DSC kommentarer.

Visa | Anpassa fönster eller F6 tangenten ändrar display upplösningen att anpassar hela sidan inom aktuellt fönster. Upprepad användning orskar att antingen bredden eller höjden på sidan kommer att anpassas till det aktuella fönstret.

Visa | Fullskärm eller F4 tangenten visar full skärm (utan titelrad, scrollningslister etc.). För att återgå till normal visning, tryck Escape tangenten.


Dokument information

En informationsarea i toppen av fönstret används av GSview för att visa dokumentets filnamn, det aktuella sidnumret och etikett (om tillgängligt) och när muspekaren förs över bilden, visas placeringen av muspekaren (relativt till det nedre vänstra hörnet av papperet) i koordinater specificerade med Alternativ | Enheter. Positionen hos muspekaren är användbar för beräkning av bounding boxes.

Info kommandet i Arkiv menyn visar en dialog box med följande information om DSC kommentarer i det aktuella dokumentet.

Arkiv är den fulla sökvägen till dokumentet.

Typ är DSC, EPS, Inga DSC kommentarer eller Ignorera DSC kommentarer. EPS är en Encapsulated PostScriptfil - ett enkelsidigt dokument som innehåller ett subset av DSC kommentarer och PostScript kommandon. EPS filer är vanligtvis inkluderade i andra dokument. Ignorera DSC kommentar visas om Alternativ | Ignorera DSC är valt. Detta kan förmarkeras med Ctrl-D följt av eller PJL följt av. Båda dessa indikerar att dokumentet inte överensstämmer med DSC på grund av att det finns skräp i början av dokumentet. För att åtgärda det föregående, se Vanliga problem. För att lösa det senare, använd ingen HP LaserJet skrivare när du skapar PostScript dokument för distribution till andra.

Titel är en texttitel som kan användas för att skriva ut banner sidor och för routing eller för igenkänning av dokument.

Datum är tiden när dokumentet skapades.

Bounding Box specificerar en box som stänger ner alla markeringar som gjorts på sidan. Den fyra heltalsvärdena är koordinater av de undre vänstra och övre högra hörnen i bounding box i standard användarkoordinater (1/72 inch).

Orientering är standard sidorientering och är antingen Porträtt eller Landskap. Se menyn Orientering.

Sidordning är antingen Stigande, Fallande eller Special. Om Sidordning är Fallande, kommer GSview automatiskt att reversera sidorna när de visas eller skrivs ut så att de förekommer i stigande ordning. Under extrahering eller utskrift, kan GSview instrueras att skriva ut sidorna i fallande (omvänd) ordning. Special betyder att sidorna inte skall ordnas om.

Standard media ges medianamnet följt av bredden och höjden i standard användar koordinater (1/72 inch).

Sidor är det totala antalet sidor i ett dokument.

Sida ger sidoetikett och sidonummer.

Bitmapp är storleken på visad bitmapp i pixels vilket kan vara användbart om du kopierar den visade bilden till klippbordet.


Utskrift

Skriv ut kommandot i Arkiv menyn möjliggör utskrift av dokumentet genom att använda Ghostscript. Det finns metoder som används av GSview för utskrifter: Windows GDI skrivare, Ghostscript device eller PostScript skrivare.

Windows GDI skrivare använder Ghostscript för att skapa bitmappar för varje sida, och skriver ut dessa genom att använda drivrutinen för Windows standardskrivare. Detta är den långsammaste utskriftsmetoden, men bör fungera med de flesta skrivarna.

Ghostscript device använder Ghostscript's skrivardrivrutiner. Detta är snabbare, men Ghostscript måste ha drivrutiner för din skrivare och du måste veta vad den kallas. Till exempel, använder HP LaserJet 4 ljet4. Se i dokumentationen till Ghostscript för fler detaljer.

PostScript skrivare använder inte Ghostscript för utskrift av PostScriptfiler. Istället skickas filen direkt till skrivaren.

Det finns ett betydande samband mellan inställningarna i utskriftsdialogen. Till exempel, val av Ghostscript device avaktiverar knappen med Inställningar eftersom detta inte är relevant. Mer detaljer ges i följande ämnen.

Se också Konverteringar och Konvertera.

Välj sidor
Windows GDI skrivare
Ghostscript device
PostScript skrivare
Skriv ut fil
Inställningar
Sidstorlek matchning


Välj sidor

Vid utskrift, kan ett område av sidor väljas. Inom detta område, kan du välja alla sidor, udda eller jämna sidor. Om du väljer udda sidor i området 10 till 20, kommer den första som skrivs ut att bli nummer 11.

Knappen Välj sidor kan avaktiveras om den inte stöds av utskriftsmetoden.

Checkboxen Omvänt gör att sidorna skrivs ut i sjunkande ordning. Detta är aktiverat endast om dokumentet innehåller DSC kommentarer.

Om du vill skriva ut valda sidor från ett DSC dokument som har en speciell sidordning (t.ex. sidorna kan inte ordnas om), välj Windows GDI skrivare ochIgnorera DSC.


Windows GDI skrivare

Den använder Ghostscript för att skapa en bitmap för varje sida, och dessa skrivs ut med användning av Windows skrivardrivrutin. Detta bör fungerar med alla skrivare som stöder rastrerad grafik.

Som standard, används en monochrome bitmap för maximal hastighet. Om du önskar färg, måste du aktivera detta med användning av knappen Inställningar.

För att kontrollera hur GSview hanterar begäran från PostScript eller PDF dokument att ändra sidstorleken, se ämnet Sidstorlek matching.

Alternativ är vanligtvis tomt, men kan innehålla Ghostscript kommandoradsalternativ. Används med försiktighet!

Denna utskriftsmetod tillåter att valda sidor skrivs ut, även om ett PostScript dokument inte innehåller några DSC kommentarer. Den gör det genom att rendera alla sidor, men sänder endast de begärda till skrivaren. Detta kan vara mycket långsamt.


Ghostscript device

Dialogboxen Välj Ghostscript device tillåter val av ett Ghostscript skrivardevice och upplösning. Standardlistan över tillgängliga devicer och upplösningar är lagrad i [Devices] sektionen hos gsview32.ini och tas ifrån standard distributionsversionen av Ghostscript 6.0. Du kan använda andra devicer eller upplösningar.

För att kontrollera hur GSview hanterar begäran från PostScript eller PDF dokuments för att ändra sidstorlekarna, se ämnet Sidstorlek Matchning.

Vissa Ghostscript alternativ kan läggas till antingen från Alternativ fältet eller knappen Inställningar.

Knappen Uniprint väljer uniprintdevice och visar en lista på tillgängliga konfigurationsfiler (*.upp) för uniprintdevicet. Om du väljer en av dessa konfigurationsfiler, kommer konfigurationfilnamnet att placeras i fältet Alternativ för skrivarinställningar. Se Ghostscript filen Devices.htm för detaljer om hur ett uniprintdevice skall konfigureras.


PostScript skrivare

Om PostScript skrivare är vald, kommer de valda sidorna att skickas direkt till skrivarkön, utan att använda Ghostscript. Detta är liknande Arkiv | Skriv ut fil, undantaget att du kan specificera vilka sidor som skall skrivas ut.

När en PostScript skrivare är ansluten via en seriell port, kräver den ibland att ett Ctrl+D tecken skall sändas efter PostScriptfilen, och beroende på hur väluppfostrade andra program är, ibland före. Detta är en del av det seriella kommunikationsprotokoll som används av dessa skrivare - det är inte en del av PostScript. Dialogen Inställningar tillåter dig att välja att skicka Ctrl+D före och/eller efter PostScriptfilen.

Vissa PostScript skrivare förstår multipla språk, och fordrar en prolog för att aktivera PostScript läge. till exempel, HP LaserJet skrivare (med PostScript option) erfordrar följande prolog

 ^[%-12345X@PJL JOB
 @PJL ENTER LANGUAGE = POSTSCRIPT

och den följande epilogen

 ^[%-12345X@PJL EOJ
 ^[%12345X

Prolog och epilog filer tillåter dig att skicka filer till en skrivare före och efter PostScriptfiler.

Ett annat användningsområde för prolog kan vara att blanda in duplexutskrift << /Duplex true /Tumble false >> setpagedevice

Om dokumentet är ett PDF, kommer Ghostscript att användas för att konvertera dokumentet till PostScript vilket sedan kommer att skickas över till skrivaren.


Skriv ut fil

Arkiv | Skriv ut fil skickar en fil till en lokal port, och blandar inte in Windows skrivardrivrutin. Detta är användbart för att skicka ett dokument till en PostScript skrivare, eller för att skicka en utfil producerad av Ghostscript till en skrivare.

Alla sidor, individuella sidor eller någon kombination kan skrivas ut. Knapparna Alla, Udda och Jämna erbjuder snabbval av sidor. Om ett enstaka intilliggande block av sidor är markerat, kommer Udda och Jämna knapparna att välja udda eller jämna sidor inom det området. Checkboxen Omvänt gör att sidorna skrivs ut i sjunkande ordning.


Inställningar

Knappen Inställningar tillåter vissa Ghostcript devicer att konfigurera extra inställningar och en sidooffset kan specificeras.

En sidooffset kan specificeras för varje device. Sidooffset är användbar för att korrigera en missanpassning mellan sidoursprung hos ett Ghostscript skrivardevice och en speciell skrivare. Ökning av X värdet kommer att översätta bilden mot höger. Ökning av Y värdet kommer normalt att översätta bilden neråt.

Inställningar används vanligtvis för att sätta BitsPerPixel för en färgskrivare, eller andra typer av färg och täthetskorrektion, eller PDF distiller parametrar.

Inställningar är specifika för ett speciellt device. Ändring av värdet för BitsPerPixel egenskapen hos ett device ändrar den inte för några andra devicer.

När du trycker OK knappen i dialogenboxen Inställningar, skrivs de aktuella inställningarna till gsview32.ini

filen.

Vissa Inställningar är fördefinierade i GSview, men dessa kanske inte matchar de som är tillgängliga i Ghostscript. Knapparna Redigera och Ny tillåter dig att modifiera tillgängliga Inställningar för devicet. Se ämnet Redigera inställningar för fler detaljer.

Redigera inställningar


Redigera inställningar

Alla device stöder inte användningen av ytterligare Inställningar. För att ta reda på vilka devicer som stöder Inställningar och vilka Egenskaper känns igen av varje device, läs Ghostscript filen Devices.htm eller titta i Ghostscript's källkod.

Det finns två sätt att lägga till eller redigera Inställningar.

Den första metoden använder knapparna Redigera eller Ny i dialogboxen Inställningar.

Varje egenskap måste vara antingen ett nummer eller en sträng. Nummeregenskaper är ekvivalenta med Ghostscript -d kommandoradsalternativet. Strängegenskaper är ekvivalenta med Ghostscript -s kommandoradsoption. Varje egenskap består av ett Namn och Värde. Dessa används som -dNAME=VALUE eller -sNAME=VALUE. Värdet tas från en kommaseparerad lista av Värden angiven i dialogboxen Redigera egenskaper. Mellanslag får inte bäddas in i Namn eller Värden.

För att radera en egenskap, välj den i dialogboxen Inställningar, tryck Redigera, och tryck sedan knappen Radera i dialogboxen Redigera egenskaper.

Den andra metoden är att manuellt redigera GSview's INI fil.

För varje device, måste du lägga till två sektioner till gsview32.ini filen. Följande exempel visar hur egenskapsinformation läggs till för cdjcolor drivrutinen. Lägg först till en sektion vilken ger de nuvarande värdena. Den sektionen, efter att det första tecknet är avlägsnat, ger de Alternativ som kommer att uppträda i listboxen Egenskaper. Det första tecknet är s för sträng eller d för nummer.

 [cdjcolor]
 dBitsPerPixel=24
 dDepletion=1
 dShingling=2
 dBlackCorrect=4

Lägg sedan till en sektion vilken ger värdena som skall visas i listboxen Värden.

 [cdjcolor values]
 dBitsPerPixel=1,3,8,16,24
 dDepletion=1,2,3
 dShingling=0,1,2
 dBlackCorrect=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

GSview kommer också att lägga till värdet [Not defined] till listboxen.

När GSview skriver ut en fil, kommer den att ge Ghostscript innehållet för [cdjcolor] sektionen av gsview32.ini som följer:

 -dBitsPerPixel=24 -dDepletion=1 -dShingling=2 -dBlackCorrect=4

Om värdet av egenskapen är [Not defined], kommer egenskapen inte att sändas till Ghostscript.


Sidstorlek matchning

Om Fast sidstorlek är vald (standard), kommer GSview att använda sidstorleken på mediamenyn och kommer att ignorera försök från PostScript eller PDF dokument att ändra sidstorlek. Detta är användbart för PDF filer som innehåller en mix av porträtt och landskapssidor.

Om Krymp för att passa sidstorlek är vald, kommer vilken sidstorlek som helst som är vald av dokumentet, och är större än det valda mediat, att bli krympt för att passa till sidstorleken i mediamenyn. Detta är användbart om du vill skriva ut en A4 sida på letter-papper (det är dock en bättre idé att köpa A4-papper).

Om Variabel sidstorlek används kommer GSview att sätta standardstorleken från mediamenyn, men tillåter sidan att ändras.


Konverteringar

Det finns åtskilliga sätt att konvertera PostScript och PDF filer.

Arkiv | Konvertera använder Ghostscript för att konvertera PostScript eller PDF till bitmappar, PostScript eller PDF.

Arkiv | Extrahera tillåter att område av sidor att kopieras från ett PostScript dokument.

Arkiv | PS till EPS gör att bounding boxen blir uppdaterad och tillåter att headern blir ändrad från PS till EPS. Läs dokumentationen ordentligt innan du använder det.

Redigera | Lägg till EPS förhandsvisning lägger till bitmapp förhandsvisning hos en EPS fil.

Redigera | Extrahera EPS extraherar PostScript eller förhandsvisning från en DOS EPS fil.

Redigera | Konvertera till vektorformat använder pstoedit för att konvertera PostScript eller PDF till ett redigeringsbart vektorformat.

Redigera | Text extrahera använder pstotext för att extrahera text från ett PostScript eller PDF dokument.

Redigera | Kopiera kopierar den visade bitmappen till klippbordet. Redigera | Klistra in till kopierar en klippbord DIB bitmapp till en fil. Redigera | Konvertera bitmap konverterar en klippbords DIB bitmapp till en klippbords deviceberoende bitmap.

Filkonvertering och tricks
Konvertera
Extrahera
PS till EPS
EPS förhandsvisning
Användardefinierad förhandsvisning
Konvertera till vektorformat
Text extrahera och finn
Klippbord


Filkonvertering och tricks

Några vanliga filkonverteringar som kan utföras genom att använda GSview och Ghostscript är:

Konvertera PostScript till PDF. Arkiv | Konvertera, välj pdfwrite, 300dpi, Med Ghostscript 5.50, kommer fonter med icke-standard encoding att inkluderas som bitmappar. Om du väljer 72dpi, kommer fonterna att verka råa. Ghostscript 6.0 kommer att bädda in fonterna.

Konvertera PDF till PostScript. Arkiv | Konvertera, välj pswrite, 300dpi.

Konvertera Nivå 2 PostScript till Nivå 1 PostScript. Arkiv | Konvertera, välj psmono, 300dpi, Istället för 300dpi, bör du använda upplösningen hos din skrivare.

Konvertera till en bitmapp. Arkiv | Konvertera, välj bmp16m, 72dpi.

Konvertera till ett redigeringsbart vektorformat (pstoedit). Redigera | Konvertera till vektorformat ELLER konvertera till PDF med metoden ovanför.

Extrahera text (pstotext). Redigera | Text Extrahera

Lägg förhandsvisning till en EPS fil. Redigera | Lägg till EPS förhandsvisning. Se Lägg till EPS förhandsvisning för fler detaljer.

Ta bort förhandsvisning från en EPS fil. Redigera | Extrahera EPS | PostScript

Visa med jämna kanter. Media | Display inställningar. Sätt Text Alpha och Grafik Alpha till 4. Du behöver en display med åtminstone 8 bitar per pixel.

Spara den visade bitmappen. Redigera | Kopiera till kopia i klippbordet. För att spara till en BMP fil, använd Redigera | Kopiera sedan Klistra in till...

Skapa en bitmap med jämna kanter (anti-aliasing). 1. Visa med jämna kanter och spara den visade bitmappen. ELLER 2. Konvertera med ett bitmappsdevice och sätt följande i inställningar.

  -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4


Konvertera

Arkiv | Konvertera använder Ghostscript för att konvertera PostScript eller PDF till bitmappar, PostScript eller PDF.

Du behöver välja ett Ghostscript tillverkningsdevice och upplösning. Standardlistan över tillgängliga devicer och upplösningar är lagrad i [Convert] sektionen av gsview32.ini och är tagen från standard distributionsversionen av Ghostscript 6.01. Du kan använda andra devicer eller upplösningar.

Vissa Ghostscript alternativ kan läggas till antingen via fältet Alternativ eller knappen Inställningar.

Alla sidor, individuella sidor eller någon kombination kan konverteras. Knapparna Alla, Udda och Jämna erbjuder snabbval av sidor. Om ett enstaka sammanhängande block av sidor är markerat, kommer knapparna Udda och Jämna att välja udda eller jämna sidor inom det området. Checkboxen Omvänt gör att sidorna konverteras i sjunkande ordning.

För att kontrollera hur GSview hanterar begäran från PostScript eller PDF dokument att ändra sidstorlek, se ämnet Sidstorlek matchning.

Se också Konverteringar.


Extrahera

Extrahera tillåter att ett område av sidor kopieras från ett aktuell dokument till ett nytt dokument. Till exempel, tio sidor kan extraheras från mitten av ett aktuellt dokument och skrivas till en annan fil, vilken senare kan skickas till en skrivare. Om du väljer Omvänt, kommer de extraherade sidorna i sjunkande ordning.

Se också Konverteringar.


PS till EPS

I allmänhet, är det inte möjligt att konvertera en PostScriptfil till EPS. Emellertid, kan många enkelsidiga PostScriptfiler konverteras till EPS genom att ändra den första raden hos filen till %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0 och sedan lägga till eller fixa %%BoundingBox kommentaren.

EPS filer används vanligtvis för inkludering i andra dokument och av det skälet behöver bounding boxen kommentarer:

 %%BoundingBox: llx lly urx ury

där llx, lly, urx och ury är heltal som ger x och y koordinater för nedre vänstra och övre högra hörnen hos bounding box som omfattar alla markeringar som gjorts på sidan.

När det används felaktigt, kan PS till EPS kommandot producera PostScript filer med felaktiga DSC kommentarer. Ett sådant dokument kommer att orsaka problem när du försöker inkludera det inom ett annat dokument.

För att konvertera en PostScriptfil till EPS, måste orginalfilen vara ett enkelsidigt dokument. Om dokumentet innehåller DSC kommentarer och är ett mångsidigt, extrahera den önskade sidan med Arkiv | Extrahera. Om dokumentet inte innehåller DSC kommentarer, kommer du att behöva Redigera filen för hand för att extrahera den önskade sidan.

EPS dokument får inte använda någon av följade operatorer:

 banddevice  clear     cleardictstack copypage
 erasepage  exitserver  framedevice   grestoreall
 initclip   initgraphics initmatrix   quit
 renderbands setglobal   setpagedevice  setpageparams
 setshared  startjob   letter     note
 legal    a3      a4       a5

Följande operatorer skall användas med försiktighet:

 nulldevice  setgstate   sethalftone  setmatrix
 setscreen  settransfer  setcolortransfer

Det är ditt ansvar att se till att ovanstående krav är uppfyllda.

För att testa om ett dokument innehåller någon av ovanstående operatorer, välj Alternativ | EPS varningar och Öppna sedan det önskade dokumentet. Efter att sidan har visats, Stäng dokumentet och visa sedan Ghostscript meddelandena med Arkiv | Visa meddelanden. Om någon av ovanstående operatorer har använts bör du se rader som:

 Warning: EPS files must not use ...

Om du hittar dessa varningar, använd inte PS till EPS. Kom ihåg att stänga av EPS varningar efteråt.

Ett dokument måste visas innan PS till EPS används.

För dokument utan DSC kommentarer, tillåter PS till EPS att en bounding box specificeras, och sedan skriver ut en EPS fil bestående av en EPS inkapsling runt originaldokumentet.

För dokument med DSC kommentarer, kommer PS till EPS att ändra den första raden i en fil till %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0 och tillåter sedan att %%BoundingBox kommentaren ändras eller läggs till.

För EPS dokument, tillåter PS till EPS att %%BoundingBox kommentarer ändras.

PS till EPS klipper inte dokumentet in till %%BoundingBox. Att göra så skulle kräva en ändring av själva PostScriptkoden. PS till EPS ändrar endast DSC kommentarerna.

Om Automatisk beräkning av bounding box är förkryssad, kommer GSview att beräkna bounding box från de icke-vita pixlarna. Om den inte är förkryssad, kan du välja bounding box genom att klicka till vänster, botten, höger eller toppen.

PS till EPS lägger inte till någon förhandsvisning till ett dokument. Om du vill ha förhandsvisning lägger du till den med Redigera | Lägg till EPS förhandvisning efter först han skapat en EPS fil med en korrekt %%BoundingBox.

Se också Lägg till EPS förhandsvisning, Extrahera, EPS varning och Konverteringar.


EPS förhandsvisning

Lägg till EPS förhandsvisning tar en bitmapp från displayen och använder den för att lägga till förhandsvisning till en EPS fil. Lägg till EPS förhandsvisning kan skapa en DOS EPS fil med en Windows Metafil eller TIFF förhandsvisning, eller en EPSI fil med en Interchange förhandsvisning. För att använda Lägg till EPS förhandsvisning kommandot måste följande steg följas.

1. Avmarkera Alternativ | Ignorera DSC

2. Se till att dokumentet har en korrekt bounding box. Alternativ | Visa bounding box är användbart för att kontrollera en bounding box. En bounding box kan läggas till eller ändras med Arkiv | PS till EPS.

3. Välj Orientering | Porträtt.

4. Välj Media | Display inställningar och ställ in en lämplig upplösning för förhandsvisningen. Om upplösningen är för hög kommer den att göra EPS filen orimligt stor.

5. Öppna en EPS fil som inte innehåller någon förhandsvisning.

6. Välj Redigera | Lägg till EPS förhandsvisning, sedan förhandsvisningsformatet, och det nya EPS filnamnet. GSview kommer att skriva en ny fil innehållande original PostScript EPS filen och en förhandsvisning skapad från den visade bitmappen. De tillgängliga förhandsvisningsformaten är Interchange, TIFF 4, TIFF 6 okomprimerad, TIFF 6 packbitar och Windows Metafil. Om du lägger till en Interchange förhandsvisning, måste dokumentet ha en %%EndComments rad, annars kanske GSview lägger förhandsvisningen på fel ställe. En interchange förhandsvisning är alltid monochrome. En TIFF 4 förhandsvisning är en Baseline Bilevel Image (1 bit/pixel) utan komprimering som är beskrivet i TIFF 6.0 memorandum, men undviker taggar som inte är beskrivna i TIFF 4 specifikationen. WordPerfect 5.1 erfordrar en TIFF 4 förhandsvisning. En TIFF 6 förhandsvisning är en Baseline Bilevel Image, eller en Baseline Palette-colour Image (4 eller 8 bits/pixel) eller en Baseline RGB Full Colour Image (24 bits/pixel) i överenstämmelse med TIFF 6.0 specifikationen. TIFF 6 förhandsvisning är antingen okomprimerad eller komprimerad med packbitar. En Windows Metafil förhandsvisning innehåller en okomprimerad bitmapp.

7. Återställ Orientering | Porträtt, och Media | Display inställningar till sina föregående värden.

För att extrahera PostScript eller förhandsvisningssektionen från en DOS EPS fil, använd Arkiv | Välj fil följt av Redigera | Extrahera EPS och sedan PostScript eller Förhandsvisning.

Se också PS till EPS.


Användardefinierad förhandsvisning

Kommandot Redigera | Lägg till EPS förhandsvisning | Användardefinierad förhandsvisning tillåter en existerande TIFF eller WMF fil att adderas till en EPS fil för att skapa en DOS EPS fil. Detta är användbart om en applikation kan exportera till en EPS fil och till en WMF fil, men kan inte skapa en DOS EPS fil med WMF förhandsvisning. EPS filen måste innehålla en bounding box som överensstämmer med TIFF eller WMF förhandsvisningsfilen. Det är inte nödvändigt att visa EPS filen. Användardefinierad förhandsvisning kan användas efter att en EPS fil har öppnats med Välj fil.

Du kan också lägga till förhandsvisning som inte har något gemensamt med PostScript, vilket är mycket ovälkommet.


Konvertera till vektorformat

Du kan konvertera en PostScript eller PDF fil till ett redigeringsbart vektorformat med användning av pstoedit av Wolfgang Glunz. pstoedit är licensierad med GNU Public Licensen och är inte inkluderad med GSview. Du måste ladda ner den separat från pstoedit's hemsida
 http://www.pstoedit.net/pstoedit

eller från

 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/pstoedit.htm

För att använda pstoedit infrån GSview, använd Redigera | Konvertera till vektorformat. Tre dialogboxar kommer att visas.

Den första dialogen är för pstoedit inställningar.

Välj ett output Format.

Rita text som polygoner skall väljas om PostScriptfilen innehåller text och utformatet inte stöder det, t.ex. gnuplot. Den kanske producerar en stor utfil.

När Mappa till ISO-latin1 är valt, mappar pstoedit alla teckenkoder till de som definierats av ISO-Latin1 encoding, vilken används av HTML och MS-Windows. Detta är standard. Om du avmarkerad valet, kommer encoding från informatet PostScript att passera oförändrat till utformatet.

Om utformatet inte stöder kurvor på det sätt som PostScript gör, kommer alla kurvor att approximeras av linjer. alternativet Flathet används för att kontrollera approximeringen. Den parametern är direkt konverterad till ett PostScript setflat kommando. Små värden producerar en mer noggrann approximering, men med fler linjesegment.

Ibland har fonter som är inbäddade i ett PostScript program inte något fontnamn. Till exempel, händer det i en PostScriptfil genererad med dvips. I ett sådant fall använder pstoedit en ersättningsfont. Standarden för detta är Courier. En annan font kan specificeras med Standard font alternativet. Vissa alternativa fontnamn är Courier, Helvetica och Times-Roman.

Vissa av utformaten stöder extra alternativ. Se pstoedit manualen för fler detaljer. Till exempel, java utformatet använder Drivrutiner alternativ för att specificera namnet på java classes.

Den andra dialogen (utesluten ifall ingen sidonumrering är tillgänglig) specificerar att sidan kan konverteras, eller om det stöds av utformatet, ett område av sidor som kan konverteras.

Den tredje dialogen specificerar utfilnamet.

Inte alla pstoedit format stöder bitmappsgrafik. Om du behöver bitmapp utformat, se Filkonverteringar och tricks.

För fler detaljer var vänlig läs pstoedit manualen.

Se också Konverteringar.


Text extrahera och finn

I allmänhet, är extrahering av text från ett PostScript dokument inte någon trivial operation. Ord kan bli brutna. Text kan vara kodad. Ligaturer kan ha använts (t.ex. utbyte av 'fi' med ett enstaka tecken). Det kan vara brist på släktskap mellan placeringen av ett ord i PostScriptfilen och dess placering på sidan. Succé i fråga om extrahering av text från ett PostScriptdokument beror väldigt mycket på själva dokumentet.

GSview har två metoder för extrahering av text från en PostScriptfil.

Den snabba metoden extraherar all text från PostScriptsträngar.

Den andra metoden använder pstotext och Ghostscript för att mera exakt extrahera text från ett PostScriptdokument.

De använda metoden väljs från Alternativ | PStillText. Se tillämpligt ämne nedanför:

Se också Konverteringar.

Snabb text extrahering och finn
PStillText text extrahera och finn


Snabb text extrahering och finn

Det är vanligt för PostScriptdokument att innehålla text i samma ordning som den förekommer på sidan, och för att anges i PostScriptsträngar, omgivna av parenteser. Kompletta rader kan ges i en sträng, eller ett ord per sträng. För den sortens dokument, kan extrahering av text utföras med ett rimligt resultat.

Redigera | Text extrahera kommer att extrahera text inom strängar från specificerade sidor och skriva dom till en textfil. Radbrytningar i textfilen överensstämmer med de i dokumentet. Mellanslag i textfilen överensstämmer med mellanslag inom strängar, eller till separata strängar. En mera effektiv metod att extrahera text är att använda ps2ascii.ps levererad med Ghostscript, eller att använda PStillText program listade på Ghostscript's WWW sida. PStillText kan användas från GSview genom att använda Alternativ | PStillText.

Redigera | Finn kommer att söka efter text och visa den första sida som innehåller texten. Finn frågar efter en söktext och ett område av sidor inom vilket sökningen skall ske. De föregående kommentarerna om extrahering av text från ett PostScriptdokument skall noteras. Finn extraherar först text från dokumentet, söker sedan igenom den ignorerande alla mellanrum både i dokumentet och i den sökta texten. Stor eller liten bokstav ignoreras under sökning. Konsekvent nog skulle den sökta texten these matcha både These och The serial. Ingen information ges om var ordet är placerat på en given sida därför att denna information är inte tillgänglig utan en komplett PostScripttolk. Finn kommer inte att fungera för icke DSC dokument eller DSC dokument med special sidordning.

Redigera | Finn nästa kommer att fortsätta sökningen från nästa sida.


PStillText text extrahera och finn

Den här metod använder pstotext och Ghostscript för att extrahera text från ett PostScript dokument. Innan någon text extrahering eller sökning utförs, kommer hela PostScript dokumentet att processas av Ghostscript och pstotext för att producera en textindexfil. Detta kan ta lång tid. När det väl är färdigt, bör extraheringen och sökningen vara snabb.

pstotext använder teckenuppsättningen ISO-Latin1. Se pstotext dokumentationen för fler detaljer.

 http://www.research.digital.com/SRC/virtualpaper/pstotext.html

Orientering måste vara satt att matcha textordningen hos dokumentet.

Redigera | Text extrahera kommer att extrahera text från specificerade sidor och skriva den till en textfil.

Ord kan kopieras till klippbordet med användning av Redigera | Kopiera.

Redigera | Finn kommer att söka efter text och visa den första sida som innehåller texten. Finn frågar efter en söktext och ett område av sidor inom vilken sökningen skall ske. Söktexten bryts först upp i ord. För varje sökord, görs en sökning för att finna någon matchning någonstans inom ett dokumentord. Sökning efter frog skulle finna frog, frogs och bullfrogs. Jokrarna '*' (inget eller flera tecken) och '?' (vilket tecken som helst) stöds, men det är inte förnuftigt att använda dem i början eller i slutet på ett ord. Jokrar räcker inte längre än för det ord som söks. Multipla kompletta ord kan specificeras, t.ex. GSview är en. Om den sökta texten fanns, kommer den första sidan som innehåller texten att visas och det första ordet blir markerat. Finn kommer inte att fungera för icke-DSC dokument eller DSC dokument med special sidordning.

Redigera | Finn nästa kommer att fortsätta sökningen.

För de flesta PostScriptfilerna skall du använda Alternativ | PStillText | Normal.

Alternativ | PStillText | Dvips Cork Encoding är endast relevant för PostScriptfiler producerade av dvips från TeX eller LaTeX dokument; det talar om för pstotext att använda Cork encoding snarare än den gamla TeX text encodingen. Olyckligtvis skiljer sig inte filer producerade av dvips vad gäller vilka font encodings som har använts.


Klippbord

GSview fönstret kan kopieras till Klippbordet som en bitmapp genom att välja Kopiera från menyn Redigera. Bitmappen kommer att vara en Device Independent Bitmap (DIB/BMP format).

Ett alternativt sätt att få ut en bitmapp från Ghostscript är att använda en av dess BMP drivrutiner. Se Skriv ut.

Klistra in till kopierar en Device Independent Bitmap från klippbordet (om tillgängligt) till en BMP fil.

Konvertera bitmapp konverterar mellan en Device Independent Bitmap och en Device Dependent Bitmap. Om klippbordet innehåller en Device Independent Bitmap (BMP format), kommer den att konverteras till en Device Dependent Bitmap och läggas till klippbordet. Om klippbordet inte innehåller någon färgpalett, kommer en att skapas från Device Independent Bitmap och läggas till klippbordet. alternativet finns för att vissa applikationer (speciellt Windows Paintbrush) inte känner igen en Device Independent Bitmap i klippbordet.

Om Text extrahera eller Finn används på ett dokument med PStillText aktiverad, skapar GSview ett index av orden i dokumentet. Om några ord är markerade med musen, kommer Kopiera att kopiera orden till klippbordet istället för att kopiera en bitmapp. Text kan inte markeras förrän Text extrahera eller Finn har använts med Alternativ | PStillText aktiverad.


Mäta

Längden kan mätas genom att använda musmarkörens placering visad på statusraden, eller med dialogboxen Redigera | Mäta.

Dialogboxen visar början av placeringen, avslutningen på placeringen, skillnaden mellan dessa placeringar och längden och vinkeln mellan placeringarna. Startplaceringen sätts när du klickar på vänster musknapp. Standardpunkten för placering är det nedre vänstra hörnet på sidan. Enheterna kan vara pt, mm, inch, eller anpassad.

Anpassade enheter tillåter dig att visa koordinater som de uppträder i en PostScriptfil. Anpassade enheter specificeras vanligtvis genom att starta med en identitets matrix och sedan utföra en serie av transformationer. Om en PostScriptfil anropar landskapsorientering användande 90 rotate

 0 -595 translate

för att då visa användarkoordinaterna kan du ange följande i Calculate Transformation dialogen:

 Custom
 initmatrix
 90 rotate
 0 -595 translate
 invertmatrix
 Ok

Current Transformation Matrix (CTM) visas i övre delen av dialogen. Du kan ange en CTM direkt om du tycker om matematik. Det är enklare att ange värden i Custom edit fälten nedanför detta, men de har ingen effekt innan en av transformeringsknapparna (översätt, rotera, skala) har valts.

Se också Enheter.


Alternativ

Menyn Alternativ har följande val:

Enkel konfiguration
Avancerad konfiguration
Ljud
Enheter
Språk
PStillText
DSC varningar
Spara inställningar
Säkrare
Spara senaste katalog
Knapprad
Anpassa fönster till sida
Automatisk uppdatering
EPS klipp
EPS varning
Ignorera DSC
Visa Bounding Box


Enkel konfiguration

Enkel konfiguration tillåter dig att välja vilken version av Ghostscript som används. Det antas att du redan har installerat AFPL Ghostscript 7.04 eller senare. Om du inte har Ghostscript installerad, se ämnet Hämta Ghostscript. För större kontroll över konfigurationen av GSview, se Avancerad konfiguration.

Enkel konfiguration kommer att sätta korrekta sökvägar för Ghostscript och kopiera vissa skrivarstandarder till INI filen. Den påverkar inte registret eller startmenyn.


Avancerad konfiguration

Ghostscript DLL talar om för GSview var Ghostscript finns. Standard för Win32 är c:\gs\gsN.NN\bin\gsdll32.dll

Ange den korrekta Ghostscript include sökvägen i Ghostscript Include Path fältet. Include sökvägen måste innehålla katalogerna där Ghostscript's katalogfiler (gs_*.ps och Fontmapp) och Ghostscript's fonter (*.pfb) finns. Till exempel:

 c:\gs\gsN.NN\lib;c:\gs\fonts

Lägg INTE något -I före include sökvägen.

Fältet Ghostscript Options kan vara tomt. Om du vill stänga av Platform Fonts alternativet under MS-Windows, skriv in -dNOPLATFONTS i fältet Ghostscript Options. Om du vill söka efter fonter som inte är listade i Fontmap, lägg till -sFONTPATH i fältet. Till exempel

 -dNOPLATFONTS -sFONTPATH="c:\psfonts"

Om du inte lyckas få Ghostscript DLL fältet korrekt, kommer GSview inte att kunna ladda Ghostscript. Om du inte får till Ghostscript Include Path korrekt, kommer Ghostscript inte att initialiseras och kommer sedan att laddas ur.

Val av Kopiera skrivarstandard kommer att uppdatera gsview32.ini från filen printer.ini.

Val av Associera .ps filer med GSview kommer att uppdatera registret för att associera PostScriptfiler med GSview.

Val av Associate .pdf filer med GSview kommer att uppdatera registret för att associera Portabelt Dokument Format filer med GSview.

Val av Skapa Startmenyobjekt kommer att lägga till GSview på startmenyn.

Det finns ingen ångrafunktion för dessa fyra checkboxar med händelser. Alternativen associera och startmeny utförs normalt (med en ångrafunktion) av GSview's setupprogram.

Se ämnet Installation.


Ljud

Alternativet Ljud tilldelar ljud till olika händelser. För varje händelse kan ljudet sättas till Inget, ett Högtalarljud eller en Wave fil.

Du måste ha en ljuddrivrutin laddad innan du kan använda Wave filer. Wave filljud är inte tillgängliga under MS-Windows 3.0.

Händelserna är:

Utsida: PostScript's showpage operator exekverades.

Ingen sida: en ogiltig sida valdes. Till exempel, tryck av Förhandsvisning på första sidan hos ett dokument med DSC kommentarer.

Inget nummer: ett kommando som behöver sidnumrering och ett dokument som inte har sidnumrering. Till exempel, tryck på Gå till sidan när du tittar på ett dokument utan DSC kommentarer.

Inte öppen: ett kommando behövde ett dokument som var öppet och det var inte fallet. Till exempel, tryck på Gå till sida när inget dokument är öppet.

Fel: många typer av fel.

Start: GSview öppnat.

Avsluta: GSview stängt.

Upptagen: Upptagen för ögonblicket, kan inte utföra vad du frågar efter.

Standard är Ingen sida, Fel och Upptagen som ger ett Högtalarljud och alla andra händelser är Inget.


Enheter

Alternativet Enheter sätter vilken enhet som skall användas för att visa muspekarens placering på statusraden. Tillgängliga enheter är PostScriptpunkter (pt = 1/72"), millimeter (mm) och inches (in). Standard är pt.

Upplösningen på enheter kan ökas genom att välja Enheter | Hög upplösning.

Se också Mäta.


Språk

GSview är tillgängligt på engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, spanska, svenska och tyska. För att ändra språk använd Alternativ | Språk.

På Windows NT, är alla existerande språk tillgängliga för att väljas, oberoende av regionala inställningar, på andra system, beror tillgängligheten på valda regionala inställningar, i synnerhet vald lokal eller system code page.


PStillText

GSview har två metoder för att extrahera och söka text.

Metoden Snabb textextrahering och finn gör en enkel extrahering av PostScriptsträngar. Den metoden är enkel att förvirra. Den väljs från menyn PStillText | Avaktiverad.

PStillText text extrahera och finn metoden använder det externa pstotext verktyget och Ghostscript för att extrahera ord och deras koordinater. Metoden är mera exakt, men det kan bli en lång paus innan pstotext och Ghostscript initialiserar processen. Efter det, skall extraheringen och sökningen vara snabb. Det finns två lägen på operationen. Normal skall användas för de flesta PostScriptfilerna. Dvips Cork Encoding skall användas om du har en PostScriptfil som producerats av dvips vilken använder Cork Encoding.

Standard är Normal.


DSC varningar

Vissa dokument innehåller fel i Document Structuring Conventions. Nivån för varningar från GSview kan ställas in med användning av Alternativ | DSC varningar. Om du anger Av, kommer GSview att anta att DSC kommentarerna är korrekta. Fel kommer att meddela dig ifall några fel finns i DSC kommentarerna . Varningar meddelar dig om varningar och fel i DSC kommentarerna. Alla kommer att meddela dig om några konstigheter, varningar eller fel i DSC kommentarerna. Standard är Varningar.

Om du ber att bli underrättad om fel och varningar, kommer dialogboxen DSC varningar att tillåta dig att göra följande val: OK talar om för GSview att göra en gissning om vad som troligtvis menades (snarare än vad DSC kommentaren verkligen talade om), Ångra talar om för GSview att behandla DSC som om den vore korrekt, Ignorera DSC talar om för GSview att ignorera alla DSC kommentarer.

Om DSC varningar är Av, kommer GSview att anta att Ångra gäller. Dokument med felaktiga DSC kommentarer kommer troligtvis att orsaka problem.


Spara inställningar

alternativet Spara inställningar nu sparar GSview's fönsterposition, fönsterstorlek, senast använda skrivare, senaste katalog, alla val i menyn Alternativ och alla val i menyn Media till initialiseringsfilen gsview32.ini i Windows systemkatalog (eller för Windows 95 eller NT 4 i användarens profilkatalog om användarprofiler används). GSview läser filen vid starten.

När alternativet Spara inställningar vid avslutning är markerad, kommer GSview att spara ovanstående inställningar automatiskt när du avslutar GSview.


Säkrare

När alternativet Säkrare är markerad, kommer GSview att ge Ghostscript flaggan -dSAFER, vilken avaktiverar deletefile och renamefile operatorerna, och möjligheten att öppna filer i något annat läge än read-only. Detta är standard.

När alternativet Säkrare är ej markerad kan Ghostscript ändra filer.


Spara senaste katalog

När alternativet Spara senaste katalog är markerad, kommer GSview att spara den aktuella katalogen när du avslutar GSview. När GSview startas nästa gång, kommer det att ske i aktuell katalog. Detta är standard.

När alternativet Spara senaste katalog är ej markerad, kommer den aktuella katalogen när GSview startas att bli den aktuella katalogen hos programmet som startade GSview.


Knapprad

När alternativet Knapprad är markerad, kommer GSview att visa en Knapprad i toppen i fönstret. Detta är standard. Knappraden innehåller följande objekt i ordning från vänster till höger:

Arkiv | Öppna

Arkiv | Skriv ut

Arkiv | Info

Hjälp | Innehåll

Visa | Gå till sida

Gå tillbaka 5 sidor

Visa | Föregående sida

Visa | Nästa sida

Gå framåt 5 sidor

Visa | Gå tillbaka

Visa | Gå framåt

Öka upplösning med 1.2

Minska upplösning med 1/1.2

Redigera | Finn

Redigera | Finn nästa

Om du använder knapparna öka/minska för upplösning, skall Automatisk uppdatering användas. Istället för att använda dessa knappar kan Media | Display inställningar kommandon användas. När alternativet Knapprad är ej markerad, kommer GSview inte att visa någon knapprad.


Anpassa fönster till sida

När alternativet Anpassa fönster till Sida är markerat, kommer ändringar av sidstorlek eller orientering att orsaka att fönstret blir förstorat eller förminskat för att passa sidstorleken. När fönstret ritas om, kommer GSview att tvinga det till att inte bli större än den sida som visas.

Ändringar av fönsterstorleken kommer endast att uppträda när fönstret ritas om eller när sidstorleken ändras; den kommer inte att utföras omedelbart efter att alternativet är ändrat. Anpassa ´fönster till sida ignoreras för ett maximerat fönster.

Om alternativet Anpassa fönster till sida är ej markerat, kommer GSview inte att rita om fönstret och ytorna utanför fönstret kommer att ritas i ljusgrå nyans. Detta är användbart om du inte vill att fönstret skall krympas när du ser på sidor med låg upplösning. Detta är standard.

Se också Visa | Anpassa fönster.


Automatisk uppdatering

När alternativet Automatisk uppdatering är markerad, kommer GSview att uppdatera DSC dokument när Orientering, Upplösning, Djup eller Media är ändrat. Detta är standard.

För icke-DSC dokument, kommer GSview om Automatisk uppdatering är markerad, att starta med första sidan.

Om Automatisk uppdatering är ej markerat, måste Visa | Uppdatera kommandot användas för att updatera ett dokument efter ändring av Orientering, Upplösning, Djup eller Media.


EPS klipp

När alternativet EPS klipp är markerad, kommer GSview att klippa den visade bitmappen till en bounding box hos en EPS fil istället för att använda den sidstorlek som specificerats i Media menyn. Det kan vara användbart när en bitmapp förhandsvisning läggs till en EPS fil. Om en PDF fil visas, kommer EPS klipp att orsaka att displayen blir klippt till en PDF crop box.

Om EPS klipp är ej markerad, kommer GSview att använda sidstorleken som specificerades i Media menyn för EPS filer. Detta är standard.

EPS klipp ändrar inte originaldokumentet, det påverkar bara hur stor del av dokumentet som visas av GSview. Det påverkar inte utskrifter.

Se också Redigera | Lägg till EPS förhandsvisning


EPS varning

När alternativet EPS varning är markerad, kommer GSview att skriva en prolog till Ghostscript när varje fil öppnas. Prologen kommer att producera varningsmeddelanden i Arkiv | Visa meddelanden fönstret om några PostScript operatorer som inte skulle användas i EPS är använda. Ett exempel på varningsmeddelanden är:
 Varning: EPS filer får inte använda /initgraphics

EPS varning är inte ofelbar. Det är möjligt att accessa operatorer med restriktioner utan att EPS varning producerar en varning. Om du får en varning, använd INTE PS till EPS.

Som standard är EPS varning inte markerad.

Se också PS till EPS.


Ignorera DSC

Vissa dokument påstår felaktigt att de är anpassade till Adobe Document Structuring Conventions. Försök att visa ett av dessa oäkta dokument kommer troligtvis att lämna GSview oerhört förvirrat och oförmöget att visa dokumentet. Om Ignorera DSC är markerad, kommer GSview att behandla dokumentet som om det inte innehöll DSC kommentarer och visar dokumentets sidor endast i originalordningen.

Standard för Ignorera DSC är ej markerad.


Visa Bounding Box

Val av alternativet gör att en rektangel läggs över bilden, visande placeringen av bounding box. Bounding box ritas endast på displayen, och har ingen effekt på utskriften. Bounding box visas endast för DSC dokument (icke-konforma dokument har ingen bounding box).

Standard för Visa Bounding Box är ej markerad.


Sidorientering

Porträtt, Landskap, Upp-och-ner och Omvänt landskap (spegelvänt landskap) kommandona på Orientering Menyn väljer den sidorientering som används av displayen. Landskap utför en klockvis rotering av papperet med 90 grader. Omvänt landskap utför en anti-klockvis rotering av ett papper med 90 grader. Dessa orientingsalternativ påverkar endast displayen och har ingen effect på utskriftskommandona.

Om Auto kommandot på orienteringsmenyn är markerad och en DSC sido-orienteringskommando är funnet (%%Orientation or %%PageOrientation), kommer orienteringen att väljas automatiskt.

När alternativet Skifta landskap är markerad, kommer GSview att skifta betydelsen av landskap och omvänt landskap. De flesta landskapsdokument som jag har kommit i kontakt med har erfordrat en 90 graders klockvis rotation av papperet för att visas. Emellertid, det finns ingen standard och vissa dokument måste roteras tvärtemot. Skifta landskap knappen tillåter GSview att automatiskt rotera dokumentet på rätt sätt i överenstämmelse med %%Orientation kommentaren i PostScriptfilen.

Se också Sidstorlek och Display inställningar.


Display inställningar

Vissa inställningar för display kan endast sättas med Media | Display inställningar.

Fältet Upplösning sätter displayupplösningen i punkter per inch. Standard för en VGA display är 96 punkter per inch. Det kan också ändras med ändringsknapparna för upplösning på knappraden.

För DSC konforma filer, kommer ett tryck på höger musknapp att Zooma in sidan med vad som är vanlig skrivarupplösning. Ett nytt tryck på höger musknapp kommer att zooma tillbaka mot normal displayupplösning. Fältet Zoom upplösning sätter zoomupplösningen i punkter per inch.

Fältet Djup sätter sidans bitmappsdjup i bits per pixels för displayen. Standard kommer att välja det högsta djupet som stöds av din displaydrivrutin. I allmänhet, skall du inte ställa in den högre än ditt aktuella displaydjup eftersom det leder till att du använder extra minne för sidans bitmapp men det kommer inte att förbättra din display.

Fältet Text Alpha sätter anti-aliasing för fonter. Standard (använd anti-aliasing) är 4 bits. För att avaktivera anti-aliasing för fonter, använd 1 bit.

VIKTIGT: Om du använder Text Alpha, kommer GSview att avaktivera Platform Fonts genom att göra samma sak via tillägget

 -dNOPLATFONTS

till Alternativ | Avancerad konfiguration i Ghostscript's alternativfält.

Fältet Graphics Alpha sätter anti-aliasing för grafik och också för text som är för stor för att passa i fontcachen.

Användning av anti-aliasing slöar ner omritning. Text och Graphics Alpha kan endast användas om ditt displaydjup är satt till 8bits/pixel eller högre.

Zoom


Zoom

För att förstora en visat parti, positionera kors-hårs muspekaren över partiet och tryck sedan på höger musknapp. Fönstret kommer att skifta från normal visningsupplösning till zoom upplösning och statusraden kommer att få Zoomad tillagd. Det zoomade partiet kommer att bli i centrum på fönstret. För att ångra Zoom, tryck höger musknapp igen eller välj något kommando som ritar om sidan (t.ex. Uppdatera, Nästa sida). Som standard är zoomupplösningen 300 punkter per inch men den kan ändras med dialogboxen Media | Display inställningar.

Zoom kommer endast att fungera för DSC konforma dokument.

För att förstora eller krympa hela sidan, använd Upplösning på dialoboxen Media | Display inställningar, eller använd knapparna med förstoringsglas på knappraden.


Sidstorlek

Media menyn tillåter också val av sidstorlek. Tillgängliga sidor är:
 11x17     11  x 17  inch
 A0       840 x 1189 mm
 A1       594 x 840 mm
 A2       420 x 594 mm
 A3       297 x 420 mm
 A4       210 x 297 mm
 A5       148 x 210 mm
 B4       257 x 364 mm
 B5       182 x 257 mm
 Ledger     17  x 11  inch
 Letter     8.5 x 11  inch
 Legal      8.5 x 14  inch
 Note      8.5 x 11  inch

En användardefinerad storlek kan specificeras i PostScript punkter (1/72 inch) med kommandot Användardefinierad. En storlek av 480x360 punkter vid 96 dpi kommer att ge en bildstorlek på 640x480 pixels.

Om en DSC media kommentar hittas, som

 %%DocumentPaperSizes: a4
 %%DocumentMedia: a4 595 842 80 white ( )

kommer sidtypen att väljas automatiskt. Om media specificationen inte är någon av de ovanstående typerna, kommer Användardefinierad storlek att sättas.

Om Rotera media är markerad, kommer bredden och höjden på sidan att byta plats. Den ritade bilden på sidan kommer inte att roteras. Detta påverkar både display och utskrift. Val av A4 och Rotera media är lika som att välja Användardefinierad med en storlek på 842 x 595 pt. Det är mera vanligt att använda inställningarna på menyn Orientering än Rotera media.


Tangenter

Följande är de tilldelade tangentkombinationerna för GSview.

Ö, ö Öppna och visa en fil. (Arkiv | Öppna)

T, t Stäng fil. (Arkiv | Stäng)

N, n, + Nästa sida. (Visa | Nästa sida)

Space Nästa sida och hem. (Visa | Nästa sida och hem)

V, v, - Föregående sida. (Visa | Föregående sida)

BackSpace Föregående sida och hem. (Visa | Föregående sida och hem)

G, g Gå till sida. (Visa | Gå till sida)

I, i Filinformation. (Arkiv | Info)

U, u, F5 Uppdatera sida. (Visa | Uppdatera)

F, f Välj fil: Öppna men visa inte. (Arkiv | Välj fil)

P, p Spara som. (Arkiv | Spara som)

S, s Skriv ut alla eller några sidor till en skrivare. (Arkiv | Skriv ut)

K, k Konvertera alla eller några sidor till en PDF eller bitmapsfil. (Arkiv | Konvertera).

E, e Vissa sidor till en annan Fil. (Arkiv | Extrahera)

M, m Visa Ghostscript meddelanden. (Arkiv | Visa meddelanden)

< Minska upplösning med 1/1.2

> Öka upplösning med 1.2

F1 Hjälp. (Hjälp | Innehåll)

Ctrl+C, Ctrl+Insert Kopiera visad bitmapp till klippbordet. (Redigera | Kopiera)

Ctrl+F, Finn text. (Redigera | Finn)

F3, Finn nästa. (Redigera | Finn Nästa)

F4 Full skärm. (Visa | Full Skärm)

F6 Anpassa fönster. (Visa | Anpassa Fönster)

Piltangenter Scrolla en 1/16 av skärmen.

Ctrl + Piltangenter Scrolla en skärmsida.

Page Up Scrolla upp en skärm (fönsterhöjd).

Page Down Scrolla ner en skärm.

Home Scrolla till högst upp på sidan.

End Scrolla till längst ner på sidan.


Kommandorad alternativ

GSview ignorerar följande fall av alternativ: -p är samma som -P. På Windows eller OS/2, kan du också använda /p eller /P. I exemplen ovanför, byt ut gsview med gsview32 för Windows och gvpm för OS/2.

Användning:

 gsview [-d] [-t] [-f[DEVICE]] [-p[QUEUE]]
  [-mPAPERSIZE] [-oORIENTATION] [-rXDPIxYDPI]
  [-geometry WIDTHxHEIGHT[+XOFF+YOFF]] filnamn

Alternativ:

filnamn För att starta GSview och visa filnamn.ps:

 gsview filnamn.ps

-p skriver ut filnamn.ps med användning av Ghostscript. Detta är liknande Arkiv | Skriv ut, undantaget att du inte kommer att bli tillfrågad om någon skrivare (kommer att använda den skrivare som nyligen använts av GSview, eller det skrivarnamn som du anger) och GSview kommer att avslutas efter att utskriften är klar:

 gsview -p filnamn.ps

-f konverterar en PostScriptfil (inte PDF) filnamn.ps till en fil användande Ghostscript (Arkiv | Konvertera):

 gsview -f filnamn.ps

-mPAPERSIZE sätter pappersstorlek. Vilket som helst av de fördefinierade storlekarna på mediamenyn är giltiga.

-oORIENTATION sätter orienteringen och kan vara en av auto, porträtt, landskap, upp-och-ner eller omvänt landskap.

-rXDPIxYDPI sätter display, konverterings eller utskriftsupplösning.

För att visa en fil med A4 papper, landskapsorientering och 96dpi:

 gsview -ma4 -olandscape -r96x96 filnamn.ps

-d Debugläge. I debugläge kommer GSview inte att ta bort sina temporära filer. Det är för att tillåta inspektion av filerna efter att GSview avslutats. Debugläge producerar också en mera utförlig output för Arkiv | Visa meddelanden. För att skriva en debug output till c:\gsview.txt använd -d9

-t Multi-trådning. GSview körs som standard multi-trådad, undantaget för Windows 3.1/Win32s. För att ändra detta, använd -t för att växla trådningssätt, använd -t0 för att välja enkel-trådat alternativ och -t1 för att välja multi-trådat alternativ.

Windows stöder ett fåtal ytterligare kommandoradsalternativ.

-s spoolar en fil direkt till skrivaren, utan att använda Ghostscript. GSview kommer att avslutas när filen har skickats till spoolern. Några exempel är:

 gsview -s filnamn.ps
 gsview -sLPT3: filnamn.ps
 gsview -s"HP DeskJet Portable" filnamn.ps

-e använder DDE för att öppna en fil i en existerande GSview, eller om GSview inte redan körs, i ett nytt fönster användande.

 gsview -e filnamn

-x använder DDE för att tala om för ett existerande GSview att avslutas.

 gsview -x

Dynamic Data Exchange


Dynamic Data Exchange

GSview implementerar en DDE server, service="GSview och ämne="GSview". XTYP_EXECUTE kommandona som känns igen är:
 [FileOpen("filnamn")]
 [FileExit()]
 [NextPage()]
 [PrevPage()]
 [GoBack()]
 [GotoPage(5)]
 [ShowWindow(nCmdShow)]
 [Minimise()]
 [Maximise()]
 [Command("kommandorad")]
 [Command()] kommandot förstår bara "filnamn" eller "/P filnamn".

Skicka inte multipla kommandon tillsammans. GSview kommer inte att klaga, men den multitrådade asynkrona exekveringen inom GSview anser att det första kommandot inte har utförts klart innan det andra kommandot togs emot. Om du behöver skicka multipla kommandon, skicka dom separat med pauser mellan.

Det finns två kommandoradsalternativ som förorsakar GSview att skicka ett DDE kommando till en annan kopia av GSview. /E kommandoradsalternativet använder [Command("kommandorad")][ShowWindow(1)]. /X kommandoradsalternativet använder [FileExit()].


World Wide Web

World Wide Web hemsidan för Ghostscript, Ghostview och GSview finns på
 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

GSview kan registeras on-line på

 http://www.ghostgum.com.au/

GSview kan användas som en PostScriptfilvisare för åtskilliga OS/2 och MS-Windows Webläsare. Se GSview's hemsida för detaljer.

Thomas Merz har skrivit en Ghostscript manual, vilken är tillgänglig i PDF från ovanstående WWW site. Denna manual är ett utdrag från en bok skriven av Thomas Merz med titeln PostScript och Acrobat/PDF, tillgänglig på Engelska och Tyska.


Copyright

Menyn Om visar GSview's copyright meddelande och GSview's versionsnummer.

 GSVIEW.EXE - Ett grafiskt Ghostscript interface
 Copyright (C) 1993-2005, Ghostgum Software Pty Ltd. Alla rättigheter reserverade.

Denna fil är en del av GSview.

Programmet distributeras UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG. Ingen författare eller distributör accepterar något ansvar för konsekvenserna av att använda den, för något som helst arbete eller ändamål, undantaget att han eller hon uttryckligen sagt så i skrift. Referera till GSview Free Public Licence ("Licence") för alla detaljer.

Varje kopia av GSview måste inkludera en kopia av licensen, normalt i en ren ASCII textfil kallad LICENCE. Licensen ger dig rättigheter att kopiera, modifiera och återdistribuera GSview, men endast under vissa villkor som beskrivs i licensen. Bland annat, kräver licensen att copyright notisen och den här notisen skall finnas med hos varje kopia.

Författare: Russell Lang, Ghostgum Software Pty Ltd

 Internet: gsview@ghostgum.com.au

Var vänlig läs ämnet Vanliga problem, GSview Readme.htm och sök igenom WWW sidan innan ni skickar mail till författaren.

GSview använder pstotext i en extern DLL. pstotext skrevs av Andrew Birrell och Paul McJones. Den är Copyright (C) 1995-1996, för Digital Equipment Corporation. Se licensen i pstotext.txt i pstotext.zip för fler detaljer. Om du inte accepterar pstotext licensen, radera pstotext.zip, pstotxt2.dll och pstotxt3.dll.


Vanliga Problem

Problem: Kan inte ladda Ghostscript DLL ...

GSview kräver Ghostscript DLL (gsdll2.dll för OS/2, gsdll32.dll för Win32). Detta felmeddelande uppträder vanligtvis om du inte har Ghostscript, eller om GSview inte kan hitta Ghostscript.

Från GSview menyn välj Alternativ | Avancerad konfiguration och ange korrekt Ghostscript DLL sökväg. Till exempel

 c:\gs\gsN.NN\bin\gsdll32.dll

Detta meddelande uppträder också om Ghostscript inte kan hitta sina initialiseringsfiler (t.ex. gs_init.ps). Ställ in Ghostscript Include Path korrekt.

Om du använder Win32s, försäkra dig om att du inte redan har en kopia av Ghostscript DLL laddad av en annan kopia av GSview. Endast en kopia av Ghostscript DLL kan vara laddad av Win32s vid varje tillfälle.

Om du inte kan få GSview att köra Ghostscript's DLL korrekt, se till att du kan konfigurera och köra Ghostscript på egen hand.

Problem: Ghostscript's meddelandefönster säger Can't find initialization file gs_init.ps.

Sätt Ghostscript Include Path så att den pekar på katalogen som innehåller den riktiga gs_init.ps.

Problem: Ghostscript's meddelandefönster säger gs: Interpreter revision (XXX) does not match gs_init.ps revision (YYY).

Sätt Ghostscript Include Path så att den pekar på katalogen som innehåller den riktiga gs_init.ps. Försök inte visa en PostScriptfil i en katalog med en gammal version av Ghostscript (vilket kommer att förorsaka att den gamla gs_init.ps laddas utan hänsyn till Ghostscript Include Path).

Problem: Ghostscript's meddelandefönster säger Wrong version of DLL found. Found version XXX Need version YYY.

GSview hittade fel version av Ghostscript DLL. Installera den nödvändiga versionen av Ghostscript DLL. Se till att du endast har en kopia av Ghostscript DLL på ditt system.

Problem: GSview påstår att en flerasidors PostScriptfil producerad på MS-Windows innehåller 0 sidor och vill endast visa första sidan.

Det beror på att dokumentet inte har rätt DSC kommentarer. Från kontrollpanelen, välj Skrivare, Alternativ..., klicka sedan i gruppboxen Skriv ut till på radioknappen Skrivare. Du kan inte använda Skriv ut till Encapsulated PostScriptfil för utskrift av flersidiga filer. Den korrekta metoden är att ansluta skrivaren till FILE:. Som tillägg, välj sedan från kontrollpanelen Skrivare, Alternativ..., Avancerad och kryssa sedan för Conform to Adobe Document Structuring Convention.

DSC kommentaren %%Pages: 0 betyder att dokumentet inte producerar några sidor. Det betyder, att PostScript's showpage operator inte används. Om du hittar ett PostScript dokument som har multipla sidor och innehåller kommentaren %%Pages: 0, ändra den första raden från %!PS-Adobe- till %!. GSview kommer sedan att ignorera DSC kommentarerna och tillåta dig att visa alla sidor, men endast i originalordning. Klaga hos författaren till programmet som har producerat PostScriptfilen.

Vissa PostScript skrivardrivrutiner inkluderar kod som är specifik för en speciell skrivare. PostScript resultatet från dessa drivrutiner kan vara omöjligt att flytta och kanske inte visas i GSview. Om du har det problemet, försök att använda en något så när generisk PostScriptdrivrutin som t.ex. Apple LaserWriter II NT för PostScript nivå 2 skrivare, eller Apple LaserWriter Plus för PostScript nivå 1 skrivare.

För Windows 95, öppna skrivarinställningar och välj sedan PostScript tabben, ange sedan PostScript Output Format = PostScript (optimera för portabilitet - ADSC).

Problem: GSview påstår att "Sidordning är special..."

Ditt dokument använder DSC kommentaren %%PageOrder: Special vilket betyder att sidorna inte kan ordnas om tillförlitligt. Det kan förhindra GSview att visa sidor i någon annan ordning än originalordningen. Om du fortsätter och ordnar om sidorna, kan PostScriptfel uppstå. Det enda sättet att ordna detta är att regenerera PostScript utan special sidordning.

Som standard, skapar Windows 95 PostScriptfiler som använder special sidordning. För att avaktivera detta, öppna skrivarinställningar och välj PostScript tabben, ange sedan PostScript Output Format = PostScript (optimera för portabilitet - ADSC).

Problem: PostScriptfiler producerade på MS-Windows startar med Control-D.

För Windows 3.1:

Då detta uppträder även när PostScriptskrivarens checkbox Anpassa till Document Structuring Convention är markerad, måste detta anses vara en bugg i MS-Windows PostScript skrivardrivrutin. Buggfixen är dokumenterad i MS-Windows PRINTERS.WRI fil. Redigera win.ini filen och sök efter PostScript skrivarsektion. Det kan finnas mer än en. I var och en av dessa sektioner läggs CTRLD=0 som visas nedanför.

 [Apple LaserWriter II NT,FILE]
 CTRLD=0

För Windows 95:

PostScript skrivardrivrutinssetup har ett alternativ (Inställningar, PostScript, Avancerad) för undertryckande av ett ^D vid starten av ett dokument. Lyckligtvis är det standard att inte skicka något ^D före jobbet.

Problem: PostScriptfiler producerade med Word för Windows 6.0 ger en meddelandebox med "Saknade %%Pages kommentar".

Gratulerar. Du har just hittat ett misstag i DSC kommentarerna när Word inkluderade en EPS fil. Word skulle ha kapslat in den inkluderade EPS filen med raderna

 %%BeginDocument: filename.eps
 %%EndDocument

På grund av att Word inte gör detta, kan inte GSview tala om hur många sidor som finns i dokumentet och var dom är placerade.

Var vänlig klaga hos Microsoft. Det finns ett problem i EPSIMP.FLT filter version 2.01 vilket Microsoft behöver åtgärda.

I det här läget, har du två lösningar:

1. Välj Alternativ | Ignorera DSC

2. Redigera PostScriptfilen för att korrigera DSC kommentarerna. Sök i PostScriptfilen efter alla rader innehållande

 %MSEPS Preamble

Från varje sådan rad, sök framåt efter starten på den inkluderade EPS filen vilken bör starta med en rad som

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

Lägg ovanför dessa rader till raden

 %%BeginDocument: AddedByHand

Sök sedan efter att rader som innehåller

 %MSEPS Trailer

Lägg ovanför dessa rader till raden

 %%EndDocument

GSview bör sedan kunna visa filen korrekt.

Problem: GSview känner inte igen DSC kommentarer i filer producerade med Adobe PostScript drivrutin 4.10 för Windows 32-bit.

Använd inte något taggat binärt kommunikationsprotokoll. Ändra detta till "Skrivare | PostScript tab | Avancerad... | Data format grupp box | ASCII data"

Problem: Försök att öppna någon fil ger ett

 Unrecoverable error: configurationerror in setpagedevice
 Failed to open device or install ViewerPreProcess hook: returns -26
 Sidstorleken kan ha blivit för stor eller upplösningen för hög.
 Ställ om sidstorlek och upplösning

Antingen har problemet beskrivet i felmeddelandet inträffat, i vilket fall du skall reducera sidstorleken, upplösningen, djupet eller en kombination av alla tre. Alternativt, kan du ha använt -dFIXEDMEDIA i Ghostscript's miljövariabel GS_OPTIONS. När du använder GSview, är det säkrast att inte använda GS_OPTIONS alls och att använda Alternativ | Avancerad konfiguration | Ghostscript alternativ istället.

Problem: GSview hänger eller tar väldigt lång tid på sig för att visa en fil.

Upplösningen kan ha satts för högt eller sidan är för stor. Reducera upplösningen till standard 96dpi genom att använda Media | Display inställningar. Ändra storleken på sidan via Media menyn.


Andra användbara program

RedMon är en Windows 95 och NT port monitor, som låter dig styra om en printerport till ett program. RedMon kan användas med Ghostscript och en icke-PostScript skrivare för att emulera en PostScript skrivare. Den emulerade PostScript skrivare kan delas i ett datanätverk och upppträder som en PostScript skrivare för nätverksklienterna. Fler detaljer finns på:
 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/

RedMon inkluderar också ett kommandoradsverktyg för att skriva en fil till en Windows skrivarkö.

PrintFile av Peter Lerup är en Windows GUI applikation för att skicka filer till en skrivare. Den erbjuder smart hantering av text, PostScript och andra filer. Den är tillgänglig från:

 http://hem1.passagen.se/ptlerup/

Se Ghostscript's WWW sida för fler användbara program.


Andra hjälpämnen

Dessa ämnen nås vanligtvis genom att trycka på Hjälp knappen i en dialogbox.

Visa meddelanden
bzip2
zlib
Internt


Visa meddelanden

GSview använder Ghostscript för att visa eller skriva ut PostScriptfiler. Visa meddelanden visar konsollutmatningen från Ghostscript, och är mycket användbar när ett PostScriptfel uppstår. Du kanske måste scrolla bakåt för att se starten på felmeddelandet.

Texten i Visa meddelanden fönstret kan kopieras till klippbordet. Om ingen text har valts, kommer hela texten att kopieras till klippbordet. Om någon del av texten markerats, kommer endast den delen att bli kopierad till klippbordet.

Förklaringar till vissa felmeddelanden som inte visas i Visa meddelande ges i Allmänna problem ämnet.


bzip2

Om du försöker ladda en fil som har komprimerats av bzip2, kommer GSview att försöka ladda bzip2 DLL, och sedan packa upp den till en temporär fil.

Om du får ett felmeddelande Failed to load bzip2 DLL... har du troligtvis inte bzip2 DLL tillgängligt. Hämta den från samma ställe som du hämtade GSview eller från

 ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/ghostgum/

Placera bzip2 DLL i samma katalog som GSview EXE. libbz2.dll är för Win32. För närvarande finns ingen bzip2 DLL för Win16 eller OS/2.

bzip2 är Copyright 1996-2000 för Julian Seward Källkoden kan hämtas från http://sourceware.cygnus.com/bzip2/index.html


zlib

Om du försöker ladda en fil som blivit komprimerad med gzip, kommer GSview att försöka ladda zlib DLL, och sedan packa upp den till en temporär fil.

Om du får ett felmeddelande Failed to load zlib DLL... har du troligtvis inte zlib DLL tillgängligt. Hämta den på samma plats som du hämtade GSview eller från

 ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/ghostgum/

Placera zlib DLL i samma katalog som GSview EXE. zlib16.dll är för Win16. zlib32.dll är för Win32. zlib2.dll är för OS/2.

zlib är Copyright 1995-1996 för Jean-loup Gailly och Mark Adler. Källkoden kan tas hem från

 http://www.info-zip.org/pub/infozip/zlib/


Internt

GSview använder AFPL Ghostscript DLL för att rendera PostScriptfiler.

Under Win32s, kan GS DLL användas av endast en applikation i taget. Under Windows 95, Windows NT och OS/2, kan GS DLL användas av många applikationer i taget (under förutsättning att du tillräckligt med minne). När du använder Win32s, måste GSview först ladda ur GS DLL medan den används av gvwgs.exe för utskrifter.

gsv16spl.exe är en 16 bitars Windowsapplikation som används av GSview för att spoola filer från GSview Win32s. gsv16spl kan inte användas självständigt - den måste startas av GSview. Den används inte av Windows 95 eller NT.

gvwgs32.exe (Windows) och gvpgs.exe (OS/2) är GS DLL laddare för utskrifter. Det skulle vara möjligt att använda dom i en kommandosession, men eftersom dom raderar de filer som listas från kommandoraden är det säkrare att använda gswin32.exe (Win32), gswin32c.exe (Win32 konsoll) eller gsos2.exe (OS/2).


Created automatically by doc2html