GSview Hulp


Overzicht

GSview is een grafische schil om Ghostscript te gebruiken onder MS-Windows, OS/2 en GNU/Linux. Ghostscript interpreteert het "PostScript page description language" dat door laserprinters wordt gebruikt. Bij documenten opgemaakt volgens de "Adobe PostScript Document Structuring" laat GSview toe geselecteerde bladzijden te bekijken en af te drukken. Voor GSview 4.7 is vereist 7.04 - 9.19.

Installatie
Registratie
DSC: Afspraken over de structuur
Portable Document Format
Een document openen.
Bladzijde kiezen
Over het document.
Afdrukken
Bestand Omzetten
Meeteenheden
Opties
Orientatie
Schermresolutie
Paginagrootte
Toetsen
Aan de opdrachtregel
World Wide Web
Copyright
Vaak voorkomende problemen
Aanvullende programma's
Meer hulp


Installatie

Om GSview te installeren dient u het installatieprogramma setup.exe te gebruiken. U dient Ghostscript afzonderlijk te installeren.

Indien u GSview zelf manueel wilt installeren, gelieve dan eerst het onderwerp

 Manueel Installeren te raadplegen.

Alle opties worden automatisch ingesteld bij het eerste opstarten van GSview. Indien u later om een of andere reden de instellingen wilt aanpassen, ga dan naar Opties | Eenvoudige configuratie of Opties | Aangepaste Configuratie.

Zie ook Opties | Taal.

Hoe zich Ghostscript aanschaffen?
Het installeren van Ghostscript.
GSview verwijderen.
Manuele Installatie
Geavanceerde manuele installatie
Netwerk Installatie
GSview met het Windows bestandsbeheer of de Verkenner


Hoe zich Ghostscript aanschaffen?

GSview moet samengaan met AFPL Ghostscript. GSview en Ghostscript zijn afzonderlijk af te halen van
 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

Om GSview in te stellen en/of aan te passen, dient u eerst zowel Ghostscript als GSview te installeren, en daarna GSview op te starten.


Het installeren van Ghostscript.

AFPL Ghostscript voor Win32 wordt geleverd als zelfuitpakkend bestand dat ook automatisch wordt geïnstalleerd. Meer details nopens het installeren van Ghostscript kan u aantreffen in de bestanden Install.htm en Use.htm .


GSview verwijderen.

Om onder Windows 95/98/ME of NT 4.0/2000 GSview te verwijderen, gebruik Add/Remove Programs from the Windows Control Panel.

Manueel verwijderen.


Manueel verwijderen.

Om GSview te verwijderen dient u de directory gsview en alle bestanden daarin te verwijderen, alsook het bestand gsview32.ini in de
 c:\windows

directory.

Onder Windows NT/2000 dient u ook het bestand gsview32.ini in de gebruikers directories te verwijderen.

Verwijder de Ghostgum groep uit de Program Manager en/of het Start menu

Indien u weet hoe registry.dat te bewerken, wis dan de volgende verwijzingen:

 HKEY_CLASSES_ROOT\psfile
 HKEY_CLASSES_ROOT\.eps
 HKEY_CLASSES_ROOT\.ps
 HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/postscript

Indien PDF bestanden aan GSview werden gekoppeld dient u ook te verwijderen:

 HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile
 HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf
 HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/pdf

De voorkeur methode om Ghostscript te de-installeren is gebruik maken van Toevoegen/Verwijderen Programma's vanuit het WINDOWS Bedieningspaneel.

Om Ghostscript manueel te de-installeren, verwijder de bestanden in de gsN.NN directory waarbij N.NN het versienummer is van Ghostscript.


Manuele Installatie

Aanbevolen is gebruik te maken van het installatie programma om GSview te installeren. Volgende instructies beschrijven op welke manier GSview kan geïnstalleerd worden gebruik maken van het installatie programma.

Stel de omgevingsvariabele TEMP voor tijdelijk bestanden in naar een directory TEMP. bijvoorbeeld:

 SET TEMP=c:\temp

De directory moet bestaan en moet beschikbaar zijn voor lezen/schrijven.

Om te beginnen u dient u Ghostscript te installeren inclusief de bibliotheek bestanden en fonts. U dient de Ghostscript versie te gebruiken zoals staat aangegeven in het Overzicht. Deze versie van GSview zal niet werken met andere versies van Ghostscript. Installeer Ghostscript in een directory c:\gs\gsN.NN (Vervang N.NN door het Ghostscript versie nummer.)

Creëer een directory c:\ghostgum\gsview

Installeer vervolgens GSview voor Windows door gsview32.exe, gsv16spl.exe, gvwgs32.exe, gsvw32de.dll, gsvw32es.dll, gsvw32fr.dll, gsvw32it.dll, gsviewen.hlp, gsviewde.hlp, gsviewes.hlp, gsviewfr.hlp, gsviewit.hlp and printer.ini naar de c:\ghostgum\gsview directory te kopiëren.

Start GSview en selecteer de gepaste versie van Ghostscript (normaal gezien de jongste). Wilt u later een en ander wijzigen, ga dan naar Opties | Eenvoudige Configatie.

Voor meer over de configuratie, zie Geavanceerde manuele installatie.


Geavanceerde manuele installatie

In plaats van Opties | Eenvoudige Configuratie, gebruik Opties|Geavanceerde configuratie.

Kies een van volgende twee procedures in het dialoogkader Geavanceerde configuratie. Ofwel: Kopieëer printer eigenschappen + Koppel *.ps bestanden met GSview en Creëer Start Menu items, . Ofwel - voer volgende drie stappen uit:

1. Sluit GSview af, en koppel dan printer.ini aan GSview32.INI (c:\windows\gsview32.ini) - [COPY GSview32.ini + printer.ini /A GSview32.ini]

2. Voeg de *.ps en *.eps (en eventueel *.pdf) toe aan het registerbestand Registry.dat.

3. Creëer een programmaobject of snelkoppeling voor GSview.

Indien u beschikt over Type 1 fonts, dan kan u Ghostscript daar gebruik van laten maken. Voor meer hierover en voorbeelden zie Fontmap.os2 en Fontmap.atm meegeleverd met Ghostscript. Zie ook het onderwerp Fonts. Indien u problemen ondervindt, zie het hulp onderwerp Veel gestelde vragen.


Netwerk Installatie

GSview installeren naar een netwerk directory.

Wanneer GSview voor het eerst wordt opgestart, of wanneer GSview wordt opgestart nadat het versienumer werd gewijzigd, zal GSview zichzelf automatisch configureren. Een UNC pad gebruiken bij het installeren werkt niet met Windows 3.1 maar wel met Windows 95/98/Me.

GSview stelt principieel èèn comfiguratiebestand in per gebruiker. Onder Windows 95/98/Me of NT/2000/XP, wordt dit bestand bewaard in de directory gespecifieerd in het bestand registry.dat. Is dat laatste bestand niet beschikbaar, dan wordt het configuratiebestand opgeslagen in de directory zoals aangegeven in de omgevingsvariable USERPROFILE. Indien ook dit niet kan wordt het configuratiebestand opgeslagen in de directory C:\Windows. Als de directory met het configuratiebestand bestaat maar schrijfbeveiligd werd, dan zullen er problemen ontstaan tijdens de installatie. Wil u niet dat GSview de Eenvoudige configuratie toont bij een eerste opstart of bij een upgrade, plaats dan een INI bestand in de GSview directory. Vergeet dan niet dit bestand te verwijderen bij een eventuele volgende bijwerking van GSview. Dat ini bestand mag dan enkel de instructies bevatten die MOETEN OVERSCHREVEN worden! U gaat dus best tewerk als hierna beschreven: Kopiëer gsview32.ini (Windows) of gvpm.ini (OS/2) van de systeem- of gebruikersdirectory naar de GSview directory, en verwijder alle instructies UITGENOMEN:

 [GSview-4.7]
 Version=4.7
 GSversion=850
 Configured=1
 GhostscriptDLL=e:\gs\gs8.50\bin\gsdll32.dll
 GhostscriptInclude=e:\gs\gs8.50\lib;e:\gs\fonts
 GhostscriptOther=-dNOPLATFONTS -sFONTPATH="c:\psfonts"
 Wanneer een gebruiker GSview opstart wordt normaliter zijn INI bestand
 ingelezen. Wanneer GSview voor het allereerst wordt opgestart, of
 wanneer het GSview versienummer niet overeenstemt met datgene
 in het INI bestand, dan verlopen de zaken zich als volgt:

1. Het INI bestand in de GSview directory wordt ingelezen.

2. De printerslijst wordt bijgewerkt aan de hand van printer.ini in

  de GSview directory.

3. Koppelingen worden NIET ingesteld noch aangepast (.ps, .eps, .pdf).

 Wilt u dit toch aanpassen dan moet u gaan naar
 Opties| Geavanceerde configuratie.

4. De Programma Manager / Start menu onderdelen / Programmaobjecten

  worden niet gewijzigd. Wilt u dit toch aanpassen, dan moet u gaan
  naar Opties | Geavanceerde configuratie.

W Wordt op een Windows NT4/2000, geïnstalleerd, dan wordt bij het selecteren van "Alle Gebruikers" gsview32.ini in de GSview directory opgeslagen.

Wanneer GSview wordt verwijderd aan de hand van het GSview de-installatieprigramma, zullen ook alle GSview en Ghostscript bestanden op het netwerk worden verwijderd. Waak er dus over dat de GSview enGhostscript directory's niet door de gebruikers kunnen worden gewijzigd. Als extra voorzorgsmaatregel kan u eventueel het bestand uninstal.txt uit de GSview directory verwijderen.

Wanneer u GSview wil installeren zonder enige tussenkomst van de gebruiker, voer het zelf-uitpakkend bestand uit en start dan de installatie als volgt: setup -naam "Uw naam" -number XXXXX-XXXXX "c:\ghostgum"


GSview met het Windows bestandsbeheer of de Verkenner

Indien ja werd geantwoordt op alle vragen tijdens de installatie, dan werd de alles reeds ingesteld zoals het hoort. Indien dit niet hetgeval was, lees dan volgende uitleg over de manuele aanpassing van registry.dat.

Om GSview te starten als een PostScript bestand werd aangeklikt in het bestandsbeheer, moet de volgende procedure worden gevolgd.

Vanuit het Bestandsbeheer, start de Registry Editor middels Bestand | Start... en tik dan in regedit. Vanuit de Registry Editor selecteer Bewerken | Bestandstype toevoegen... en vul dan het volgende in:

 Identifier = psfile
 Filetype = PostScript
 Action = Open
 Command = c:\ghostgum\gsview\gsview32 %1
 Uses DDE = unchecked
 Action = Print
 Command = c:\ghostgum\gsview\gsview32 /p %1
 Uses DDE = unchecked

Klik daarna op OK.

Vanuit het Bestandsbeheer, selecteer Bestand | Koppelen en vul vervolgens deze velden aan:

 Bestanden met extensie = ps
 Koppelen met = PostScript (gsview)

Klik daarna op OK.

En dat is het dan! Wanneer u nu dubbelklikt op een PostScript bestand zal het Bestandsbeheer GSview opstarten. Wanneer u een PostScript bestand op het afdrukobject neerzet, zal GSview het bestand afdrukken. U heeft hier wel niets aan indien u niet over een PostScript printer, beschikt. In dit laatste geval moet u de koppeling uit registry.dat verwijderen.

In Windows 95/98/Me wordt alles ingesteld aan de hand van de verkenner.

Start de Verkenner. Selecteer Beeld | Opties . Selecteer dan Bestandstypes tab. Selecteer dan Niew Typ. Vul dan de velden in:

 Type= PostScript
 Extensie = PS EPS

Klik op de Niew knop, en tik dan in:

 Actie = open
 Toepassing = c:\ghostgum\gsview\gsview32.exe

Klik dan op OK.

Klik op de Niew knop, en tik dan in:

 Actie = afdrukken
 Toepsassing = c:\ghostgum\gsview\gsview32.exe /p

Klik dan op OK.

Klik dan op Sluiten.

Klik dan op Sluiten.


Registratie

Indien u de ontwikkeling van GSview of wilt steunen en het GSview pestschermpje wilt uigeschakeld hebben, overweeg dan GSView te registreren. Registratie is echter niet vereist. GSview werd beschikbaar gesteld via het Aladdin Free Public Licence, inbegrepen in het bestand LICENCE. Dit laat vrij gebruik toe, maar sluit commerciële distributie uit.

Momenteel bedraagt de registratievergoeding AUD$40. GSview registreren kan online op de locatie:

 http://www.ghostgum.com.au/

ofwel door het registratieformilier dat u in het bestand regorder.txt kan vinden door te faxen of per email te verzenden. Online registratie geniet de voorkeur.


DSC: Afspraken over de structuur

Adobe heeft een aantal regels vastgelegd en toelichtingen verstrekt over de paginaopbouw van een Postscript bestand . Indien een bestand DSC gegevens bevat, kunnen pagina's in willekeurige volgorde worden getoond en afgedrukt aan de hand van Ga naar of Terug. Geselecteerde pagina's kunnen worden afgedrukt of weggeschreven naar een nieuw bestand.

Indien het bestand geen DSC gegevens bevat kan GSview enkel maar de pagina's in de originele volgorde tonenr.

DSC compatible bestanden beginnen met het commentaar:

 %!PS-Adobe-3.0

waarbij het nummer 3.0 variabel is en het DSC versie nummer voorstelt. Sommige programma's slaan PS bestanden op met een control-D als eerste teken, en laten pas dan de boven vermelde commentaar volgen. GSview zal deze bestanden niet als DSC conform beschouwen, maar zal ze desalniettemin met tonen (inclusief keuze opties). Stuur eventueel een klacht over aan de auteur van het bestand, en maak het bestand DCS conform door de control-D uit het bestand te wissen.

DSC conforme bestanden bevatten gegvens als:

 %%Pages: 24
 %%Page: 1 1

Aan de hand van deze gegevens kanl GSview uitmaken hoeveel bladzijden een bestand bevat, waar te beginnen en hoe indivuduele bladzijden te selecteren.

EPSF-bestanden [Encapsulated PostScript Files] bestaan uit afzonderlijke bladzijden bevattende met elk DSC commentaar en PostScript opdrachten. EPS bestanden beginnen met het commentaar:

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

EPS bestanden worden meestal gebruikt als invoeging in andere documenten en bevatten derhalve het "inbinden" commentaar:

 %%BoundingBox: llx lly urx ury

waarbij llx, lly, urx and ury de x en y coördinaten weergeven beneden links en boven rechts van de "bindmerktekens" op de bladzijde.

Sommige EPS bestanden bevatten een afdrukvoorbeeld van het PostScript. bestand. Dit voorbeeld kan in *.met, *.tiff of EPSI formaat zijn. Voor *.met en *.tiff bestanden onder Dos bevat het EPS bestand bevat een binaire kop met de gegevens over het afdrukvoorbeeld. Om algemene conmpabliteit te verzekeren wordt het afdrukvoorbeeld ingekapseld in DSC commnentaar die begint met:

 %%BeginPreview: width height depth lines

Een afdrukvoorbeeld kan aan een EPS bestand zonder worden toegevoegd middels de menu-opdracht EPS afdrukvoorbeeld toevoegen.

GSview kan er u opmerkzaam op maken dat een bestand onjuiste DSC commentaar bevat. Dit kan worden ingesleld, zie hiervoor: Opties | DSC-waarschuwingen.


Portable Document Format

GSview toont en drukt PDF bestanden af. Er zijn echter wel een aantal beperkingen.

GSview maakt geen gebruik paginainstellingen, en gebruikt in de plaats de /MediaBox instructie van het PDF bestand. Wanneer Opties | EPS Knipsel werd geactiveerd zal GSview gebruik maken van de /CropBox instructie in het PDF bestand.

Om de bladzijden te kunnen tellen, moet GSview eerst het PDF bestand openen. Bij het enkel maar selecteren van het bestand zullen geen opdrachten zoals Zoeken, Ga naar etc... kunnen uitgevoerd worden.

Er is slechts een beperkte ondersteuning van het omzetten van PDF naar PostScript en vice versa.

Wilt u een PostScript bestand naar PDF om te zetten, gebruik dan Bestand | Omzetten, selecteer eerst een bestand en daarna pdfwrite.

Wilt u een PDF bestand naar PostScript om te zetten, gebruik dan Bestand | Omzetten, selecteer eerst een bestand en daarna pswrite.

De menu optie Bestand | Uitpakken is niet mogelijk voor PDF bestanden, aangezien uit PDF enkel PostScript kan worden uitgepakt.

Wilt u meerdere bestanden via een batchprocedure omzetten, raadpleeg dan ps2pdf.bat en pdf2ps.bat in de Ghostscript directory. U moet dan gswin32c.exe gebruiken i. p.v. gs.exe. U kan dan eventueel ook de Ghostscript parameter "pad incalculeren": -I of de omgevingsvariabele GS_LIB.


Een document openen.

Openen uit het menu Bestand laadt en toont de eerste bladzijde.

Indien het bestand DSC commenaar bevat, dan kunnen bladzijden worden geselecteerd aan de hand van ´Volgende bladzijde, Vorige bladzijde en Ga naar.

Wanneer geen DSC gegevens beschikbaar zijn, dan werken Ga naar, ´Volgende bladzijde en ´Vorige bladzijde niet. U kan dan geen ander bestand selecteren dan nadat de laatste bladzijde van het huidige document op het scherm werd getoond.

Wanneer een bestand open staat, toont GSview de bestandsnaam, het paginanummer (indien beschikbaar) en, als de aanwijzer op een afbeelding staat, de coördinaten ervan zoals aangegeven in Opties | Eenheden. Coördinaten kunnen gesteld worden in PostScript eenheden (1/72"), millimeters of Engelse duim. Aan de hand van de positie van de aanwijzer kan de "boekbinden" functie worden gehanteerd.

Bestand selecteren komt overeen met Openen maar toont het document niet op het scherm. Deze optie is handig voor wanneer men het document enkel wil afdrukken.

Opslaan als bewaard het bestand onder een andere naam terwijl het origineel onveranderd op de schijf blijft. Handig indien GSview door een ander programma wordt aangewend om PostScript bestanden te bekijken en u het bestand dat op scherm afzonderlijk wil bewaren.

Sluiten haalt een geopend document uit het geheugen. Een document dient steeds afgesloten te worden vooraleer het kan worden gewijzigd door een ander programma. Doet u dit niet, en als GSview dan merkt dat het bestand werd gewijzigd, zal GSview Ghostscript afsluiten en het document opnieyw inlezen.

Zie ook Afdrukken.


Bladzijde kiezen

Bekijken | Volgende bladzijde of de + toets brengt u naar de volgende bladzijde van het document. Deze optie werkt ook indien geen DSC gegevens beschikbaar zijn.

Bekijken | Vorige bladzijde of het - teken brengt het vorige blad in beeld.

Bekijken | Opnieuw tonen of F5 toont opnieuw de huidige bladzijde.

Bekijken | Ga naar bladzijde of de wijsvinger knop toont het dialoogkader waarbij u devolgende bladzijde kan kiezen die moet worden getoond. Het Bladzijde kiezen dialoogkader toont geen opeenvolgende paginanummers maar wel benamingen aan due aan de bladzijden werden toegekend.

Bekijken | Volgende bladzijde bovenaan of tikken op de spatiebalk toont de volgende bladzijde bovenaan.

Bekijken | Vorige bladzijde bovenaan of tikken op de "spatie terug" toets toont de vorige bladzijde bovenaan.

Vorige bladzijde, Opnieuw tonen en Ga naar werken enkel indien het document DSC gegevens bevat.

Bekijken | In venster aanpassen of F6 past de resolutie zodanig aan dat de volledige bladzijde in het huidig venster past. Bij herhaling wordt of de hoogte of de breedte aan het venster aangepast.

Bekijken | Volledig scherm of F4 vult het scherm volledig met het document (geen titelbalk, menu etc... zichtbaar). Tik op escape om dit op te heffen.


Over het document.

In een smalle balk net onder het menum toont GSview de bestandsnaam, het huidige paginanummer en, indien beschikbaar, de benaming (label). Ook worden getoond de coördinaten van de aanwijzer op de plaats waar hij zich bevindt. De coördinaten worden getoond zoals ingesteld bij Opties | Eenheden. Dit kan handig zijn wanneer de "boekbindfunctie" wordt aangewend.

Het Info onderdeel uit het "Bestand" menu toont een inlichtingenveld over de DSC ggevens van het document.

Bestand geeft de naam en het volledige pad weer.

Type kan zijn DSC, EPS, Geen DSC gegevens of DSC gegevens niet beschikbaar. EPS is een Encapsulated PostScript bestand - een bestand bestaande uit een enkele bladzijde met daarin onderverdeeld de DSC gegevens en PostScript opdrachten. EPS bestanden worden veelal in andere documenten ingevoegd. DSC gegevens negeren wordt getoond wanneer Opties | DSC negeren werd geselecteerd. Kunnen worden voorafgegaan door Ctrl-D gevolgd door of PJL gevolgd door. Beide mededelingen geven aan dat het document niet DSC conform is omdat het begin van het document onjuiste gegevens bevat. Om hieraan te verhelpen, zie Vaak voorkomende problemen. Maar gebruik dan geen HP LaserJet drijver om PostScript documenen naar anderen te versturen.

Opschrift is een tekstreeks die kan worden gebruikt bij het afdrukken van van krantenkoppen en voor het herkennen van documenten.

Datum is het tijdstip waarop het document werd gecreëerd.

BindKader definiëert een kader waarin alle markeringens van een bepaalde bladzijde zijn vervat. Vier gehele waarden specifiërenr de coördinaten van de linker benedenhoek en de rechter bovenhoek in de meeteenheden ingesteld door de gebruiker.

Orientatie is de oriëntatie van de pagina, Staand of Liggend. Zie hiervoor het menu Orientatie.

De Pagina volgorde kan Dalend, Stijgend of Aangepast zijn. Wanneer de Pagina volgorde Dalend is, zal GSview automatisch de volgorde omdraaien zodat ze in stijgende volgorde voorkomen. Bij het uitpakken of afdrukken kan GSView eventueel de de bladzijden in dalende [omgekeerde] volgorde weergeven of afdrukken. Aangepast betekent dat GSView niets aan de bestaande volgorde wijzigt.


Afdrukken

Met Afdrukken uit het menu Bestand kan een document worden afgedrukt via Ghostscript. GSview gebruikt hier 3 methodes voor: Windows GDI printer, Ghostscript apparaat of PostScript printer.

Windows GDI printer creëert van elke bladzijde een bitmap via Ghostscript , en drukt deze bitmaps dan af via de Windows printer drijver. Uiterst traag, maar werkt met de meeste printers.

Ghostscript device maakt gevruik van de Ghostscript printer drijvers. Werkt vlugger, maar Ghostscript heeft de specifieke drijver voor uw printer nodig, en u moet derhalve de naam van de drijver kennen. Bijvoorbeeld, voorde HP LaserJet 4 is dat ljet4. Meer hierover in de Ghostscript documentatie bestanden.

PostScript printer maakt geen gebruik van Ghostscript, maar de af te drukken bestanden worden rechtstreeks naar de printer gestuurd.

De opties in het menu en dialoogkader Afdrukken hebben onderling een grote invloed op elkaar. Bijvoorbeeld, kiezen van Ghostscript device schakely de Instellingen knop uit aangezien deze niets ter zake doet. Meer hierover in de volgende onderwerpen.

Zie ook Omzettingen en Omzetten.

Bladzijden selecteren
Windows GDI printer
Ghostscript apparaat
PostScript printer
Van de schijf afdrukken
Instellingen
Paginagrootte aanpassen


Bladzijden selecteren

Voor het afdrukken kan een serie bladzijden worden geselecteerd. Binnen deze reeks kan u kiezen voor alle, even of oneven bladzijden. Kiest u "oneven" uit de reeks 10 tot 20, dan is bladzijde 11 het eerste dat zal worden afgedrukt.

Bladzijden selecteren is niet beschikbaar wanneer de afdrukmethode zulks niet ondersteund.

Wanneer Achterste-voren werd aangevinkt wordt afgedrukt in omgekeerde volgorde. Dit kan enkel wanneer het document DSC gegevens bevat.

Wily u geselecteerde bladzijden uit een DSC document met een specifieke paginanummering (dat wil zeggen, de bladzijden kunnen niet gehergroepeerd worden), dan moet u kiezen voor Windows GDI printer en DSC negeren.


Windows GDI printer

Hierbij wordt van elke bladzijde een bitmap gecreëerd via Ghostscript, en deze bitmaps worden dan afgedrukt via de Windows printer drijver. Dit wordt verondersteld te werken met alle printers die de rastermethode ondersteunen.

In verband met de snelheid wordt standaard een monochrome bitmap aangemaakt. Wenst u ook kleur, dan moet u dit activeren via de Instellingen knop.

Om de afmetingen van PostScript of PDF documenten in te stellen zie hiervoor het onderwerp Door de gebruiker ingesteld....

Opties is meestal leeg, maar kan Ghostscript opdrachten bevatten. Voorzichtig hiermee!

Aan de hand van deze methode kunnen geselecteerde bladzijden worden afgedrukt, ook al bevat het PostScript document geen DSC gegevens. Hierbij worden eerst alle bladzijden aangemaakt, maar worden enkel de geselecteerde naar de printer gezonden. Reken er dus op dat het zeer traag kan.


Ghostscript apparaat

Met het Selecteer Ghostscript apparaat dialoogkader kan u de Ghostscript printer en resolutie selectersn. De lijst met beschikbare apparaten en beschikbare resoluties bevindt zich in het bestand gsview32.ini onder [Devices]. U kan eventueel zelf meer apparaten en resoluties toeveoegen.

Om meer te vernemen over de manier waarop GSview de PostScript of PDF documenten behandelt in verband met de paginagrootte, zie het onderwerp Paginagrootte aanpassen.

Bepaalde Ghostscript opties kunnen worden toegevoegd aan de hand van zowel het Opties menu als de Instellingen knop.

De uniprint knop selecteert het uniprint apparaat en toont een lijst van beschikbare configuratie bestanden (*.upp) voor dit apparaat. Wanneer u een van deze *.upp bestanden kiest, wordt het gekozen bestand in het veld Opties van de printerinstellinegn geplaatst. Voor meer hierover, zie het bestand Devices.htm.


PostScript printer

Wordt PostScript Printer geselecteerd, dan worden de geselecteerde bladzijden direct naar het printerspoolprogramma gestuurd, zonder tussenkomst van Ghostscript. Dit komt ongeveer overeen met Bestand | Van de schijf afdrukken, buiten het feit dat u ook geselecteerde bladzijden kan afdrukken.

Wanneer een PostScript printer werd aangesloten op een seriële poort, moet er soms een Ctrl+D teken VOOR en/of NA het PostScript bestand meegestuurd worden (afhankelijk van de werking van het actieve programma). Dit is een onderdeel van het protocol gebruikt door seriële printers - en maakt geen deel uit van PostScript. Het Instellingen blok laat u toe een Ctrl+D te zenden voor en/of na het PostScript bestand.

Sommige PostScript printers kunnen overweg met meerdere afdrukprotocollen, en hebben derhalve een initiatie (proloogbestand) nodig om in PostScript modus over te kunnen overgaan. Bijvoorbeeld, HP LaserJet printers (met PostScript ingebouwd) hebben volgende initiatie nodig:

 ^[%-12345X@PJL JOB
 @PJL ENTER LANGUAGE = POSTSCRIPT

and the following epilog

 ^[%-12345X@PJL EOJ
 ^[%12345X

Met Proloog- en/of epiloogbestanden kan u dus een initiatiebestand naar de printer zenden voor en/of na het eigenlijke PostScriptbestand.

Met een proloogbestand kan u ook bijvoorbeeld dubbelzijdig afdrukken initiëren:

 << /Duplex true /Tumble false >> setpagedevice

Is het document een PDFbestand, dan zal Ghostscript het omzetten naar PostScript en daarna afdrukken.


Van de schijf afdrukken

Bestand | Van de schijf afdrukken stuurt een bestand rechtstreeks naar de printer zonder eigenlijke tussenkomst van het stuursysteem.

Alle bladzijden, individuele bladzijden of eender welke combinatie kan worden afgedrukt. Aan de hand van de knoppen Alle, Onpare en Pare kan u snel een en ander selecteren. Wordt een aaneengesloten blok geselecteerd, dan zullen al naargelang van de selectie de Onpare of de Pare bladzijden binnen de geselecteerde reeks worden afgedrukt. Met de knop Achterste-voren kan u het afdrukken in omgekeerde volgorde laten verlopen.


Instellingen

Met de knop Instellingen kan u extra aanpassingen doen aan sommige Ghostcript apparaten.

Voor elke printer kan de paginaplaatsing herschikt worden. Herschikken is handig in het geval dat er een verschil is tussen de manier waarop Ghostscript en de printer de pagina's behandelen. De X waarde opvoeren heeft als resultaat een verschuiving naar rechts. De Y waarde opvoeren heeft als resultaat een verschuiving naar onderen.

Met Instellingen kunnen BitsPerPixel voor een bepaalde kleur worden ingesteld en ook andere vormen van kleurdensiteit.

Instellingen is gebonden aan een bepaald type printer. BitsPerPixel aanpassen voor een bepaalde printer heeft geen enkele invloed op andere printers al dan niet ingezet op het systeem.

Nadat op OK werd geklikt in het Instellingen dialoogkader worden de instellingen weggeschreven naar het bestand gsview32.ini.

Sommige Instellingen staan voorgedefiniëerd in GSview, maar het kan voorkomen dat deze niet kloppen met deze in Ghostscript. Via de knoppen Bewerken en Nieuw kan u dit eventueel aanpassen. Voor meer hierover zie Instellingen bewerken.

Instellingen bewerken


Instellingen bewerken

Dit wordt niet door elke printer ondersteund. U kan hier meer over vernemen in het bestand Devices.htm . U kan ook eventueel de Ghostscript broncodes bekijken.

U kan Instellingen op twee verschillende manieren bewerken.

Eerste methode is via de knoppen Bewerken of Nieuw uit het Instellingen dialoogkader.

Elke eigenschap moet een nummer zijn of een reeks. Nummmers komen overeen met de Ghostscript -d opdracht. Reeksen komen overeen met met de Ghostscript -s opdracht. Elke eigenschap bestaat uit een Name(naam) en Value(waarde): -dNAME=VALUE of -sNAME=VALUE. Value komt uit een "comma separated" reeks van waarden (Values) die moet worden ingevoerd in het Instellingen bewerken dialoogkader. Er mogen geen spaties voorkomen in Name of Values.

Wilt u een eigenschap wissen, selecteer deze dan in de Instellingen, klik op Bewerken, en daarna op Wissen.

De tweede methode bestaat er in het GSview INI-bestand te bewerken.

Voor elke printer moeten twee secties worden toegevoegd aan het gsview32.ini bestand. Volgend voorbeeld toont aan hoe een cdjcolor drijver moet worden gewijzigd. Voeg eerst een afdeling [ ] toe met de huidige waarden en gegevens. Nadat het eerste teken werd verwijderd zullen de opties uit deze afdeling in het Instellingenblok worden getoond. Het eerste teken is s voor een reeks of d voor een getal.

 [cdjcolor]
 dBitsPerPixel=24
 dDepletion=1
 dShingling=2
 dBlackCorrect=4

Vervolgens, voeg een afdeling toe met daarin de waarden die moeten voorkomen onder de optie Waarde.

 [cdjcolor values]
 dBitsPerPixel=1,3,8,16,24
 dDepletion=1,2,3
 dShingling=0,1,2
 dBlackCorrect=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

GSview voegt ook een [Not defined] afdeling toe.

Wanneer GSview een bestand afdrukt, stuurt het naar Ghostscript de gegevens uit de [cdjcolor] afdeling van gsview32.ini op volgende manier:

 -dBitsPerPixel=24 -dDepletion=1 -dShingling=2 -dBlackCorrect=4

Id de eigenschap [Not defined] , dan worden er geen gegevens naar Ghostscript gezonden.


Paginagrootte aanpassen

Wanneer Vaste paginagrootte werd geselecteerd (standaardinstelling), zal GSView de instellingen van het menu aannemen en elke poging van PostScript of PDF documenten om de grootte te wijzigen negeren. Handig wanneer PDF-bestanden een mengelmoes bevatten van bladzijden in staand en liggend formaat.

Wanneer Verkleinen tot Paginagrootte werd geselecteerd, zal elke bladzijde die groter is dan het ingestelde formaat worden verkleind tot dat ingestelde formaat. Handig bijvoorbeel wanneer u een document in A4 formaat op Amerikaans letter formaat wil afdrukken (zich A4 papier aanschaffen is natuurlijk nog handiger).

Wanneer Veranderlijke paginagrootte werd geselecteerd wordt eerst de standaardgrootte ingesteld, die dan vrij kan worden aangepast.


Bestand Omzetten

PostScript en PDF kunnen op meerdere verschillende manieren worden omgezet.

Bestand | Omzetten laat toe PostScript en/of PDF bestanden om te zetten van en naar PostScript-, or PDF- en bitmapbestanden.

Met Bestand | Exporteren kunnen een aantal PostScriptbestanden worden gekopiëerd.

Met Bestand | PS naar EPS wordt het "inbinden" aangepast en wordt de kop van PS veranderd naar EPS. Gelieve eerst de documentatie te lezen vooraler er aan te beginnen.

Met Bewerken | EPS afdrukvoorbeeld toevoegen kan u een afdrukvoorbeeld toe- voegen.

Bewerken | EPS exporteren neemt PostScript of een afdrukvoorbeeld uit een DOS EPS bestand.

Met Bewerken | Omzetten naar vectoriëel formaat wordt middels pstoedit PostScript en/of PDF naar vectoriëel formaat omgezet.

Bewerken | Tekst exporteren neemt middels pstotext tekst uit PostScript- en/of PDFdocument .

Bewerken | Kopiëren kopieert de bitmap naar het prikbord. Bewerken | Plakken kopieert de bitmap uit het prikbord naar

 een bestand.

Bewerken | Naar bitmap omzetten zet een DIB bitmap uit het prikbordt om in en naar een secundair prikbord.

Bestanden omzetten en trucjes hierbij.
Omzetten
Exporteren
PS naar EPS
EPS afdrukvoorbeeld toevoegen
Afdrukvoorbeeld door de gebruiker verstrekt
Omzetten naar vectorieel formaat
Tekst zoeken en exporteren
Prikbord


Bestanden omzetten en trucjes hierbij.

Voorbeelden van omzetten naar een ander formaat aan de hand van GSview en Ghostscript:

PostScript naar PDF omzetten. Bestand | Omzetten, --> kies pdfwrite, 300dpi, Met Ghostscript 5.50 zullen niet-standaardfonts ingelezen worden als bitmaps. Kiest u voor 72dpi, dan zullen de fonts er eerder raar uitzien. Ghostscript 6.0 zal de fonts als fonts inlezen.

PDF naar PostScript omzetten. Bestand | Omzetten, --> kies pswrite, 300dpi.

PostScript 2 naar PostScript 1 omzetten. Bestand | Omztten, kies psmono, 300dpi, Maar u stelt bij voorkeur de resolutie van uw printer in indien deze laatste geen 300 dpi bedraagt.

Naar bitmap omzetten. Bestand | Omzetten, kies bmp16m, 72dpi.

Naar een te bewerken vectoriëel formaat omzetten (pstoedit). Bewerken | Omzetten naar vectorieel formaat OF zet gewoon om naar PDF.

Tekst exporteren (pstotext). Bewerken | Tekst exporteren

Een afdrukvoorbeeld aan een EPS bestand toevoegen. Bewerken | EPS afdrukvoorbeeld toevoegen. Zie EPS afdrukvoorbeeld toevoegen.

Afdrukvoorbeeld uit een EPS bestand verwijderen. Bewerken | EPS exporteren | PostScript

Met afgeronde hoeken tonen. Papierformaat | Schermresolutie wijzigen. Stel Tekst Alpha and Grafisch Alpha in op 4. Kan enkel op een scherm met 8 bits per pixel minimum.

De bitmap op het scherm getoond bewaren. Bewerken | Kopiëren om naar naar het prikbord te kopiëren. Om dan naar een bestand te bewaren, eerst Bewerken | Kopiëren en dan Plakken...

Een bitmap aanmaken met afgeronde hoeken (anti-aliasing). 1. Met afgeronde hoeken op het scherm brengen en dan bewaren. OF 2. Omzetten naar bitmap met de volgende instellingen:

  -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4


Omzetten

Bestand | Omzetten maakt gebruik van Ghostscript om PostScript- of
 PDFbestanden om te zetten naar bitmap-, PostScript- of PDFformaat.

U moet wel kiezen voor een Ghostscript apparaat en resolutie. De lijst met beschikbare apparaten en resoluties bevindt zich in de sectiee [Omzetten] van gsview32.ini er werd gehaald uit de 6.01 distributie van Ghostscript. U kan zelf andere apparaten en resoluties toevoegen.

Bepaalde Ghostscript opties kunnen worden toegevoegs aan de hand van Opties of de Instellingen knop.

Alle, individuele of eender welke combinatie van bladzijden kan worden omgezet. De knoppen Alle, Onpare en Pare laten toe snel te selecteren. Wordt een aaneengesloten blok geselecteerd, dan kan u met de knoppen Onpaar en Paar de pare of onpare bladzijdenbinnen deze reeks uitkiezen. De knop Achterste-voren laat toe in dalende volgorde om te zetten.

Om te bepalen hoe GSview instructies van PostScript of PDF documenten moet behandelen i. v. m . paginagrootte, zie het onderwerp Paginagrootte aanpassen.

Zie ook Omzetten.


Exporteren

Met Exporteren wordt een reeks bladzijden van het huidige document naar een nieuw document gekopieerd. Bijvoorbeeld, tien bladzijden uit het midden van het huidige document naar een nieuw bestand, en van daaruit op een later tijdstip naar een printer. Met Achterste-voren wordt in omgekeerde volgorde afgescheiden.

Zie ook Omzetten.


PS naar EPS

Normaliter kunnen PostScript bestanden niet naar EPS worden omgezet. Nochtans is het mogelijk een PostScript bestand bestaande uit een enkele bladzijde om te zetten naar EPS, dit door de eerste regel van het bestand te wijzigen in
 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

en dan %%BoundingBox eraan toe te voegen.

EPS bestanden worden over het algemeen in andere documenten ingebed en dienen derhalve volgende the inbinden commentaar te bevatten:

 %%BoundingBox: llx lly urx ury

waarbij llx, lly, urx en ury de x and y coördinaten voorstellen van beneden-links en boven-rechts van de desbetreffende bladzijde.

Indien ongepast aangewend kunnen de PS naar EPS opdrachten PostScript bstanden genereren met foute DSC gegevens. Een dergelijk fout document zal problemen opleveren wanneer wordt geprobeerd het in een ander document in te voegen.

Wil u een PostScript bestand omzetten naar EPS, dan mag het originele bestand uit maar een enkele bladzijde bestaan. Bevat het document DSC gegevens en bestaat het uit meerdere bladzijden, dan dient u de gewenste bladzijde via Bestand | Exporteren te genereren. Bevat het document geen DSC gegevens, dan zit er niets anders op dan het bestand manueel te bewerken.

EPS mogen volgende operatoren NIET bevatten:

 banddevice  clear     cleardictstack copypage
 erasepage  exitserver  framedevice   grestoreall
 initclip   initgraphics initmatrix   quit
 renderbands setglobal   setpagedevice  setpageparams
 setshared  startjob   letter     note
 legal    a3      a4       a5

Volgende operatoren mogen slechts met omzichtigheid worden aangewend:

 nulldevice  setgstate   sethalftone  setmatrix
 setscreen  settransfer  setcolortransfer

U diens er zelf op toe te zien dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Om na te gaan of een document een of meerdere van bovenstaande operatoren bevat, kiest u voor Opties | EPS Waarschuwingen en opent u daarna het kwestieuze document. Kies dan voor Sluiten NADAT de bladzijde op het scherm werd getoond; hierna kan u de GhostScript berichten bekijken middels Bestand | Berichten tonen. Wanneer een of meerdere van de bovenstaande operatoren werden gebruikt krijgt u iets te zien als: Warning: EPS files must not use... . Treft u dus zulke berichten aan, dan mag u PS naar EPS niet gebruiken. Vergeet ook niet achteraf EPS Waarscuwing weer uit te schakelen.

Het document MOET eerst op het scherm worden getoond vooraleer PS naar EPS wordt aangewend.

Bij documenten zonder DSC, laat PS naar EPS toe inbinden te specifiÙren, om daarna een EPS bestand aan te maken gegenereerd omheen het originele document.

Bij bestanden zonder DSC zal PS naar EPS de eerste regel omzetten naar:

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

waarna de %%BoundingBox commentaar kan worden gewijzigd en/of toegevoegd.

Bij EPS documenten laat PS naar EPS toe de %%BoundingBox te wijzigen.

PS naar EPS plakt het document niet in de %%BoundingBox. Dat zou immers een wijziging van de PostScriptcode inhouden. PS naar EPS wijzigt enkel de DSC commentaar/gegevens.

Wanneer Automatisch inbinden berekenen werd aangekruist, zal GSview het inbinden berekenen aan de hand van de niet-witte pixels. Wanneer niet aangekruist, kan u voor inbinden kiezen door te klikken links, rechts, bovenaan en onderaan.

PS naar EPS voegt geen afdrukvoorbeeld toe aan het document. Wilt u er een, gebruik dan Bewerken | EPS afdrukvoorbeeld toevoegen na vooraf een EPS bestand met de juiste %%BoundingBox te hebben gecreëerd.

Zie ook EPS afdrukvoorbeeld toevoegen, Exporteren, EPS Waarschuwingen en Omzetten.


EPS afdrukvoorbeeld toevoegen

EPS afdrukvoorbeeld toevoegen genereert een bitmapbestand vanuit het scherm en voegt deze bitmap toe aan het EPS bestand. EPS Afdrukvoorbeeld toevoegen kan een DOS EPS bestand aanmaken met een Windows *.met of *.TIF afdrukvoorbeeld, of een EPSI bestand met een uitwisselbaar afdrukvoorbeeld [*.met = Windows metafile]. Om EPS afdrukvoorbeeld toevoegen te kunnen gebruiken dienen volgende stappen te worden gevolgd.

1. Schakel uit Opties | DSC negeren

2. Ga na of het inbindene correct werd ge´nitialiseerd. Zie hiervoor Opties | Bounding Box tonen U kan inbinden toevoegen middels Bestand | PS naar EPS.

3. Kies Orientatie | Staand.

4. Kies Papierformaat | Schermresolutie wijzigen en stel de gewenste resolutie in voor het afdrukvoorbeeld. Een te grote resolutie zal het bestand aanzienlijk doen aanzwellen.

5. Open een EPS bestand dat geen afdrukvoorbeeld bevat.

6. Kies Bewerken | EPS afdrukvoorbeeld toevoegen, dan het formaat, dan de nieuwe bestandsnaam. GSview zal dan een nieuw bestand aanmaken bevattende het originele PS EPS bestand en het afdrukvoorbeeld. Beschikbare bestandsformaten zijn Omwisselbaar, TIFF 4, TIFF 6 uncompressed, TIFF 6 packbits en Windows Metafile. Bij een Omwisselbaar formaat moet het document de regel %%EndComments bevatten, zoniet kan het afdrukvoorbeeld op de verkeerde plaats worden ingekapseld. Het Omwisselbaar formaat is steeds in zwart-wit. Een TIFF 4 afdrukvoorbeeld is steeds ongecomprimeerd en mag zeker geen ongeldige kenmerken bevatten. WordPerfect 5.1 afdrukvoorbeelden moeten in TIFF 4 formaat zijn. A TIFF 6 afdrukvoorbeeld kan zowel in zwart-wit als in kleur zijn en beantwoordt aan de TIFF 6.0 specificaties. TIFF 6 formaat kan zowel gecomprimeerd als ongecomprimeerd worden. Windows *.Met afdrukvoorbeelden zijn steeds ongecomprimeerd.

7. Herschik Orientatie | Staand, en Papierformaat | Schermresolutie wijzigen naar de vorige waarden.

Om uit een DOS EPS bestand de PS of de afdrukvoorbeeld sectie te halen dient u Bestand | Selecteren te kiezen en vervolgens Bewerken | EPS exporteren en daarna dan PostScript of

 afdrukvoorbeeld.

Zie ook PS naar EPS.


Afdrukvoorbeeld door de gebruiker verstrekt

De menuopdracht Bewerken | EPS afdrukvoorbeeld toevoegen | Afdrukvoorbeeld door de gebruiker verstrekt laat toe een reeds bestaand TIFF or WMF bestand aan EPS bestand toe te voegen en zodoende een DOS EPS bestand aan te maken. Dit is bedoeld voor wanneer een toepassing een EPS en WMF bestanden kan behandelen, maar geen DOS EPS bestanden met WMF afdrukvoorbeeld kan genereren. Het EPS bestand moet zodanig ingebonden zijn dat het overeenstemt met het TIFF of WMF afdrukvoorbeeld. Het is niet nodig het EPS bestand op scherm te brengen. U kan voor Afdrukvoorbeeld door de gebruiker verstrekt kiezen nadat een EPS bestand werd geopend via Selecteren.

U kan eventueel een afdrukvoorbeeld inbrengen dat niet beantwoord aan de PostScript normen, maar dit is beslist af te raden.


Omzetten naar vectorieel formaat

U kan een PostScript- en/of PDF-bestand omzetten naar een te bewerken vectoriel formaat door middel van pstoedit, een programma van Wolfgang Glunz. pstoedit valt onder het "GNU Public Licence". Met de toestemming van Wolfgang Glunz werden de uitvoerbare bestanden inbegrepen in GSview. pstoedit.exe en de handleiding pstoedit.htm werden toegevoegd in de pstoedit directory. De thuispagina van pstoedit is
 http://www.geocities.com/SiliconValley/Network/1958/pstoedit/

Voor bijwerkingen, zie de locatie van pstoedit, of ook

 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/pstoedit.htm

Om pstoedit vanuit GSview te in the schakelen, gebruik de menuoptie Bewerken | Omzetten naar vectorieel formaat. U krijgt dan drie dialoogkaders te zien.

Het eerste is dat van de pstoedit instellingen.

Selecteer hier een het gewenste doel Formaat.

Tekst als veelhoeken tekenen moet worden geselecteerd wanneer het PostScript bestand tekst bevat en het doel dit niet ondersteunt, bijvoorbeeld gnuplot. Verwacht u dan wel aan een reuzegroot bestand.

Wanneer Overzetten naar ISO-Latin1 werd geselecteerd, worden alle tekens omgezet naar ISO-Latin1, zoals dat wordt gebruikt in HTML en Winblows. Dit is ook de standaardinstelling. Wordt dit laatste item niet aangekruist, dan vindt er helemaal geen omzetting plaats.

Wanneer het doelformaat geen booglijnen ondersteunt zoals die door PostScript worden getekend, worden alle bogen door middel van lijnstukken en bij benadering gegenereerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de parameter Flatness. Deze parameter wordt automatisch omgezet naar een PostScript setflat opdracht. Kleinere waarden geven een betere benadering, maar met meer lijnstukken als gevolg.

Hetkan gebeuren dat bepaalde fonts in een document geen fontnaam hebben. Bijvoorbeeld wanneer PostScript bestanden door dvips werden aangemaakt. pstoedit zet dan een ander font in de plaats. Standaard is dit Courier. U kan een ander font hiervoor aanwijzen door middel van de optie Standaard font. Mogelijke alternatieven zijn Courier, Helvetica en Times-Roman.

Sommige van de mogelijke doelformaten hebben nog extra mogelijkheden. Voor meer hierover zie de pstoedit handleiding. Bijvoorbeeld, java maakt gebruik van Driver Options om de "java class" te specifiëren.

Het tweede dialoogkader (uitgeschakeld indien geen paginanummering voorhanden) geeft de on te zetten pagina aan, of zo dit wordt ondersteund reeks van om te zetten bladzijden.

Het derde dialoogkader specifieert de naam van het doelbestand.

pstoedit ondersteunt niet alle bitmapformaten. Wilt u een bitmapbestand als doel, zie eerst Formaten omzetten.

Voor nog meer zie de pstoedit handleiding.

Zie ook Omzetten.


Tekst zoeken en exporteren

Tekst exporteren uit een PostScript document kan een hachelijke onderneming zijn. Woorden kunnen worden afgebroken. Tekst kan enkel als gecodeerd te voorschijn komen. Ligaturen mogen worden gebruikt (Bijvoorbeeld de symbolen voor Pi en Fi). Er bestaat een kans dat er helemaal geen relatie is tussen de plaats van een woord in het PS-bestand en zijn plaats op de pagina. Met goed gevolg tekst uit een PS-bestand exporteren is dus in grote mate afhankelijk van de structuur van het document zelf.

GSview heeft twee mogelijkheden om tekst uit een PS-bestand af te scheiden.

De snelle methode bestaat erin alle tekst in een keer af te scheiden.

De tweede methode maakt gebruik van pstotext en Ghostscript en is aanzienlijk nauwkeuriger.

De tweede methode kiest u middels Opties | PStoText. Zie hieronder voor meer over dit onderwerp:

Zie ook Omzetten.

Vlug een tekst zoeken en exporteren
PStoText Tekst exporteren en zoeken


Vlug een tekst zoeken en exporteren

Normaliter heedt de tekst in PostScriptdocumenten dezelfde volgorde als de bladzijden, en is deze tekst geplaatst tussen haakjes in PostScript reeksen. Volledige regels kunnen in een reeks worden weer- gegeven of in een woord per reeks. Bij dit type documenten kan worden gerekend op goed resultaat.

Middels Bewerken | Tekst exporteren wordt tekst bevat in reeksen afgescheid uit bepaalde bladzijden en weggeschreven naar een tekst- bestand. Teruglopen in het tekstbestand komen overeen met teruglopen in het oorspronkelijk document. Spaties in het tekstbestand komen overeen met de spaties binnen de reeksen, of met afzonderlijke reeksen zelf. Het is echter beter tekst af te scheiden door ps2ascii.ps te gebruiken, ofwel het PStoText programma. PStoText wordt inge- schakeld middels Opties | PStoText.

Bewerken | Zoeken zoekt naar een bepaald tekst en plaatst de eerste bladzijde waar die tekst voorkomt op het scherm. Bij Zoeken moet u dus een bepaalde tekst intikken alsook de reeks bladzijden waar moet worden gezocht. Voorgaande uitleg aangaande Exporteren is mutatis mutandis van toepassing op Zoeken. Eerst wordt tekst afgescheiden van het document, daarna wordt in deze tekst gezocht zonder rekening te houden met se spaties. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Bijvoorbeeld, zoeken naar deze zal dus als resultaat opleveren: deze, Deze en de zeilboot. Waar de zoekreeks zich precies op de bladzijde bevindt wordt evenmin aangegeven. Zoeken is niet bruikbaar voor niet-DSC documenten of voor DSC documentens waar de bladzijden op een speciale manier werden ingebouwd.

Zoeken | Volgende zoeken zoekt verder vanaf de volgende bladzijde.


PStoText Tekst exporteren en zoeken

Hierbij worden pstotext en Ghostscript aangewend om tekst af te scheiden uit een PostScript document. Hierbij wordt vooraf het ganse document door Ghostscript en pstotext omgezet naar een geïndexeerd tekstbestand. Dat kan een tijdje duren, maar eens zover kan zoeken en/of exporteren vrij snel gaan.

pstotext maakt gebruik van de ISO-Latin1 tekentabel. Voor meer hierover, zie

 http://www.research.digital.com/SRC/virtualpaper/pstotext.html

Orientatie moet overeenstemmen met de orientatie in het document.

Bewerken | Tekst exporteren kopieert tekst uit bepaalde bladzijden en schrijft dit vervolgens weg naar een tekstbestand.

Naar het prikbord kopiëren doet u middels Bewerken | Kopiëren.

Bewerken | Zoeken zoekt naar een tekst en toont de eerstvolgende bladzijde op het scherm waarin zich deze tekst bevindt. Zoeken behoeft dus een teksteeks en een reeks van bladzijden waarin moet worden gezocht. Er wordt naar een overeenkomdt gezocht ongeacht of een woord deel uitmaakt van een langer woord. Bijvoorbeeld zoeken naar koe levert als resultaat koe,koeien, zeekoe enz... . De jokers '*' en '?' worden ondersteund, maar het is vrijwel zinloos die aan het begin of het eind van een woord in te zetten. Meerdere woorden kunnen worden gespecificeerd, bijvoorbeels GSview is een. Wordt de zoektekst gevonden, dan wordt DE BLADZIJDEIf waarin zich deze tekst bevindt op het scherm getoond. Zoeken werkt niet bij niet-DSC documenten of DSC-documenten met bijzondere indeling.

Bewerken | Volgende zoeken zet de zoekopdracht verder.

Voor PostScript bestanden volstaat over het algemeen Opties | PStoText | Normaal.

Options | PStoText | Dvips Cork codering is enkel relevant bij met PostScript bestanden aangemaakt door dvips uit TeX of LaTeX documenten; het is wel zo dat bestanden aangemaakt door dvips geen onderscheid kunnen maken tussen de verschillende fontcoderingen.


Prikbord

De scherminhoud kan naar het Prikbord gekopieerd worden onder de vorm van een bitmap. Deze bitmap is dan van het DIB/BMP formaat.

Een andere manier om bitmaps te produceren bestaat erin een van de BMP drijvers te gebruiken. Voor meer hierover zie Afdrukken.

Plakken kopieert een Bitmap vanuit het prikbord naar een BMP bestand.

Bitmap omzetten is omzetten tussen de verscheidene types Bitmapbe- standen. In het prikbord worden de verschillende soorten Bitmapbestanden zodanig bewerkt dat ze naar een besatnd kunnen worden weggeschreven. Eventueel wordt een kleurenpalet ingeschakeld en als zodanig toegvoegd aan het prikbord. Deze optie is dienstig voor sommige programma's Windows Paintbrush.

In een PStoText document wordt een index aangemaakt van de woorden indien Tekst exporteren of Zoeken wordt ingezet. Indien dan een (reeks) woorden met de muis wordtgeselecteerd, dan zal Kopiëren enkel deze woorden naar het prikbord kopiëren in plaats van

 een bitmap.

Tekst kan enkel worden geselecteerd viard Tekst exporteren of Zoeken NADAT Opties | PStoText werd geactiveerd.


Meeteenheden

Lengte kan berekend worden middels de cursor op de statusbalk, of middels Bewerken | Meeteenheden.

Hierbij wordt het begin en einde getoond, alsook het verschil tussen beide en de hoek die wordt gevormd. Het begin wordt aangemerkt door op de linker muisknop te klikken. Standaard is dat de linker benedenhoek. Eenheden kunnen worden uitgedrukt in pt, mm, inch, of aangepast.

Met aangepaste eenheden kan ude coördinaten laten zien zoals deze zich in een Postscriptbestand bevinden. Aangepaste eenheden worden meestal gebruikt om bij een matrix gegeven een reeks omzettingen te doen. Bijvoorbeeld met een PostScript bestand liggend georiënteerd

 90 rotate
 0 -595 translate

dient u hetvolgende in te tikken om de gebruikerscoördinaten te bekomen:

 Custom
 initmatrix
 90 rotate
 0 -595 translate
 invertmatrix
 Ok

De omzetting [The Current Transformation Matrix - CTM) word getoond in het bovenste deel van het dialoogkader. Als u van rekenen houdt kan u eventueel rechtstreeks een CTM intikken. Maar het is wel eenvoudiger de waarden in te tikken in de invulvelden onderaan.

Zie ook Meeteenheden.


Opties

Het menu Opties heeft de volgende indeling:

Eenvoudige configuratie
Aangepaste configuratie
Geluiden
Eenheden
Taal
PStoText
DSC Waarschuwingen
Instellingen bewaren bij het afsluiten
Veilig
Jongste directory bewaren
Knoppenbalk
In venster aanpassen
Verversen
EPS Knipsel
EPS Waarschuwingen
DSC negeren
Inbinden tonen


Eenvoudige configuratie

Via "eenvoudige configuratie kan u de gewenste versie van Ghostscript kiezen. Voreondersteld hierbij is dat AFPL Ghostscript 7.04 of een jongere versie reeds voordien werd geïnstalleerd. Hebt u Ghostscript niet aan boord, zie dan eerst het onderwerp Hoe Ghostscript verkrijgen. Indien u zelf een en ander wil installeren en instellen, kies dan voor Aangepaste configuratie.

Eenvoudige configuratie stelt de juiste paden in en voegt de nodige opdrachten toe aan het printer-ini bestand. Het bestand registry.dat en/of het opstartmenu worden niet gewijzigd.


Aangepaste configuratie

Ghostscript DLL duidt aan waar Ghostscript zich moet bevinden. Standaard voor Win32 is dat
 c:\gs\gsN.NN\bin\gsdll32.dll

Tik het pad naar Ghostscript in in het veld Ghostscript pad. Inbegrepen moeten zijn de paden naar de gs_*.ps en Fontmap bestanden en de Ghostscript fontbestanden (*.pfb). Bijvoorbeeld:

 c:\gs\gsN.NN\lib;c:\gs\fonts

Plaats niet -I in het pad.

Eventueel kan het veld Ghostscript Opties geen inhoud hebben (leeg). Wilt u geen Platform Fonts onder M$-Windows, tik dan in -dNOPLATFONTS in dit veld. Wilt u extra fonts installeren, tik dan in -sFONTPATH. Bijvoorbeeld -dNOPLATFONTS -sFONTPATH="c:\psfonts"

Indien Ghostscript DLL niet juist werd ingevuld, dan zal GSview niet in staat zijn Ghostscript in te laden. Idem dito wanneer Ghostscript Pad niet juist werd ingevuld.

Wanneer Printer standaardwaarden kopiëren wordt aangeklikt wordt gsview32.ini middels hetbestand printer.ini automatisch aangepast.

.ps bestanden koppelen met GSview past het bestand registry.dat automatisch aan.

.pdf bestanden koppelen met GSview past evenzeer het bestand registry.dat automatisch aan.

Opstartmenu aanpassen voegt GSview toe aan het start menu.

Bovenstaande handelingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Koppelen van bestandsformaten en toevoegen aan het "Start" menu worden normaliter uitgevoerd door het GSview setup programma, waarbij wel een mogelijkheid aanwezig is om ongedaan te maken.

Zie Installeren.


Geluiden

Met Geluiden kan een geluidje worden toegewezen aan een bepaalde handeling. U kan kiezen tussen Geen, a Luidspreker biep of een *.wav bestand.

Om *.wav bestanden in te kunnen schakelen moet uw geluidskaart operationeel zijn. M$-Windows 3.0 laat het gebruik van *.wav bestanden niet toe.

The events are:

Uitgaande bladzijde: Tonen van een bladzijde.

Geen pagina beschikbaar: Keuze bestaat niet.

Geen nummering beschikbaar: Geen paginanummering beschikbaar in het document.

"Niet geopend: Het gevraagde document werd nog niet geopend.

Fout: Voor eender welk soort fout.

Start: GSview openen.

Afsluiten: GSview afsluiten.

Aan het werk: Gevraagde functie wordt door een ander proces geblokkeerd.

Standaard werden Geen pagina beschikbaar, Fout en Aan het werk ingesteld op Luidspreker biep en alle andere op Geen.


Eenheden

Eenheden stelt de meeteenheden in aan de hand waarvan de positie van de aanwijzer op het scherm wordtgetoond. Keuze uit PostScript punten (pt = 1/72"), millimeters (mm) of duim (in). Standaardinstelling is pt.

De resolutie kan worden verbeterd aan de hand van Eenheden | Beste resolutie.

Zie ook Eenheden.


Taal

GSview is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. In te stellen aan de hand van Opties | Taal.


PStoText

GSview heeft twee manieren beschikbaar om tekst af te scheiden en te zoeken.

De Snelle methode zoekt enkel PostScript reeksen. Maar deze methode brengt vaak verwarring. PStoText | Uitgeschakeld.

PStoText tekst zoeken en exporteren maakt gebruik van pstotext en Ghostscript om de positie van de woorden in een document te bepalen. Deze laatste methode geeft betere resultaten maar neemt veel meer tijd in beslag (afhankelijk van de kracht van de processor). U hebt de keus uit twee manieren: Normaal voor de meeste gevallen; Dvips Cork Encoding indien een PS-bestands middels dvips (Cork Encoding) werd aangemaakt.

Normal is de standaardinstelling.


DSC Waarschuwingen

Sommige documenten bevatten fouten in hun opmaakstructuur. U kan instellen hoe de waarschuwingen worden weergegeven middels
 Opties | DSC Waarschuwingen.

Bij Uit, wordt voorhands verondersteld dat alle DSC commentaren juist zijn. Fouten zal u de fouten in de DSC commentaren laten zien. Waarschuwingen toont de fouten en waarschuwingen. Alle zal u alle mogelijke fouten en ongeregeldheden laten zien.

 Standaardinstelling is Waarschuwingen.

Indien u Alle hebt aangemerkt zal u hetvolgende te zien krijgen wanneer zich een probleem voordoet: Bij OK zal GSview proberen de fout te herstellen. Annuleren doet GSview DSC als goed interpreteren. DSC negeren zal alle verdere DSC commentaren doen negeren.

Bij DSC Waaschuwingen op Uit wordt alle controle voorhands uitge- schakeld. Documenten met DSC fouten zullen derhalve naar alle waarschijnlijkheid problemen opleveren.


Instellingen bewaren bij het afsluiten

Met Instellingen nu bewaren worden bewaard: vensterplaatsing, venstergrootte, jongst gebruikte printer, jongst benaderde directory en alle items uit de menu's Opties en Papierformaat. Dit wordt opgeslagen in gsview32.ini GSview leest dit bestand in bij het opstarten.

Wanneer werd aangemerkt Instellingen bewaren bij het afsluiten worden al deze instellingen automatisch bewaard bij het afsluiten van GSview.


Veilig

Wanneer de optie Veilig werd aangevinkt, zal het -dSAFER kenmerk worden ingeschakeld, zodat wissen en hernoemen van bestanden onmogelijk wordt, en aldus bestanden in een "alleen lezen" toestand kunnen worden geopend. Dit is ook de standaardinstelling.

Werd Veilig niet aangevinkt, dan kan Ghostscript bestanden wijzigen.


Jongste directory bewaren

Wanneer Jongste directory bewaren werd aangevinkt, wordt de huidige directory bewaard bij het afsluiten en bij de volgende opstart als huidige directory ingesteld. Dit is de standaardinstelling. Werd Jongste directory bewaren niet aangevinkt, dan wordt de huidige directory de directory van het geopende bestand.


Knoppenbalk

Met Knoppenbalk aangemerkt wordt de knoppenbalk getoond bovenaan van het venster. Dit is ook de standaardinstelling. De knoppenbalk bevat de volgende items in de volgorde van links naar rechts: Bestand | Openen

Bestand | Afdrukken

Bestand | Info

Help | Inhoud

Bekijken | Ga naar

5 bladzijden terug

Bekijken | Vorige bladzijde

Bekijken | Volgende bladzijde

5 bladzijden verder

Bekijken | Terug

Bekijken | Verder

Resolutie + 1.2

Resolutie - 1.2

Bewerken | Zoeken

Bewerken | Volgende zoeken

Bij het wijzigen van de resolutie dient Verversen te worden aangemerkt; i. p. v. de knoppenbalk kan ook worden aangewend Papierformaat | Schermresolutie wijzigen.


In venster aanpassen

Met In venster aanpassen wordt het venster vergroot of verkleind al naargelang de afmetingen van de bladzijde. Het venster zal NOOIT groter worden dan het de bladzijde die wordt getoond.

Het venster wordt enkel aangepast bij wijziging van het venster en/of pagina afmetingen. In venster aanpassen werkt niet bij een volledig scherm.

Is In venster aanpassen niet actief, dan wordt het venster niet aangepast en wordt de ruimte buiten de bladzijde in lichtgrijs getoond. Vooral nuttig bij het bekijken van documenten opgesteld in een lage resolutie (beletten dat het venster wordt verkleind). This is the default.

Zie ook Bekijken | In venster aanpassen.


Verversen

Met Auto Verversen actief wordt bij DSC documenten het scherm ververst wanneer de Orientatie, de Resolutie, of het Papierformaat worden gewijzigd. Dit is de standaardinstelling.

Bij niet-DSC documenten, wordt met Auto Verversen actief de eerste bladzijde opnieuw getoond.

Is Auto Verversen niet actief, dan moet via Bekijken | Verversen het document worden hertoond bij elke wijziging van de Orientatie, Resolutie etc...


EPS Knipsel

Met EPS Knipsel actief wordt de bitmap op het scherm ingebonden naar een EPS bestand gestuurd i. p. v. dat het Papierformaat wordt gebruikt. Nuttig voor wanneer een afdruk- voorbeeld bij het EPS bestand moet worden toegevoegd.

Is EPS Knipsel niet actief, dan worden de instellingen uit het menu Papierformaat gebruikt. Dit is de standaardinstelling.

EPS Knipsel wijzigt niets aan het originele document, deze optie heeft enkel invloed op de manier waarop het document wordt getoond. Ook het afdrukken wordt hierdoor niet beinvloed .

Zie ook Bewerken | EPS voorbeeld toevoegen


EPS Waarschuwingen

Wanneer EPS Waarschuwingen actief is, wordt door GSview een voorvoegsel naar Ghostscript gestuurd bij het openen van een bestand. Dit voorvoegsel genereert waarschuwingen naar het kader Bestand | Berichten tonen bij oneigenlijk gebruik van PostScript parameters. Enige voorbeelden hiervan:
 Warning: EPS files must not use /initgraphics

EPS Warn is not infallible. It is possible to access restricted operators without EPS Warn producing a warning. Krijgt u zo'n waarschuwing, maak dan GEEN GEBRUIK van PS naar EPS.

Standaard is de optie EPS Waarschuwingen niet actief.

Zie ook PS naar EPS.


DSC negeren

Het kan zijn dat een bestand ten onrechte aangeeft overeen te stemmen met de PDF structuur. Wordt geprobeerd een dergelijk bestand te openen dan zal GSview dat waarschijnlijk niet aankunnen. Is DSC negeren actief dan veronderstelt GSview dat het document geen DSC commentaar bevat en worden de bladzijden in de originele volgorde getoond.

Standaard is DSC negeren niet actief.


Inbinden tonen

Hiermede wordt een gestippelde rechthoek over het beeld getrokken om de plaatsing en omschrijving van het "inbinden" te tonen. Dit wordt dus enkel over het beeld getrokken, en heeft geen invloed op het afdrukken. Het "inbinden" wordt enkel getoond bij DSC documenten (niet DSC documenten worden niet ingebonden).

Standaard is Inbinden tonen niet actief.


Orientatie

Staand, Liggend, Onderste boven en 90 graden naar links uit het menu Orientatie hebben enkel invloed op de manier waarop het document op het scherm wordt getoond, en deze opties hebben geen enkele invloed op het afdrukken. Liggend draait het document 90 graden in wijzerzin. 90 graden naar links draait het document 90 graden in tegenwijzerzin.

Werd Automatisch aangevinkt, dan wordt de orientatie automatisch ingesteld aan de hand van DSC commentaar zo deze beschikbaar is.

Met Liggende positie omdraaien wordt gewisseld tussen Liggend en 90 graden naar links. De meeste documenten doen het met Liggend, maar het kan gebeuren dat sommige documenten in tegenwijzerzin werden moeten worden gedraaid.

Zie ook Papierformaat en Schermresolutie wijzigen.


Schermresolutie

Sommige beeldinstellingen kunnen worden aangepast via Papierformaat | Schermresolutie.

Het veld Resolutie stelt de resolutie in in dpi. Dat is standaard 96 dpi voor VGA.

Bij DSC conforme bestanden zal een klik op de rechtermuisknop in- of uitzoomen naar de exacte printerresolutie. Een tweede klik op de rechtermuisknop stelt opnieuw de schermresolutie in.

Zoom Resolutie stelt de zoomresolutie in per dpi.

Diepte stelt de bitmapresolutie diepte in bits per pixels in op het scherm. "Standaard" stelt in op de beste diepte overeenstemmend met de video drijvers in het geheugen. Het is sterk aangeraden het bij deze standaardinstelling te houden.

Tekst Alpha stelt anti-aliasing in voor fonts. Standaard is dat is 4 bits. Om anti-aliasing uit te schakelen, stel in op 1 bit.

BELANGRIJK: Met Text Alpha wordt Platform Fonts uitgeschakeld.

Graphics Alpha stelt anti-aliasing in voor prentjes en ook voor tekst die te groot is m in de fontcache te passen.

Anti-aliasing vertraagt wel sterk het systeem. U kan Tekst en Graphics Alpha enkel aanwenden wanneer de schermdiepte ingesteld werd op 8bits/pixel of beter.

Zoom


Zoom

Om in te zoemen dient u de muisaanwijzer op de gewenste plaats te zetten en op de rechtermuisknop te duwen. Om het zoomen te annuleren, opnieuw op de rechtermuisknop duwen. Standaard is de zoomresolutie 300 dpi maar dit kan worden aangepast via Papierformaat | Schermresolutie.

Zoom werkt enkel met DSC conforme documenten.

Om de hele bladzijde te vergroten of te verkleinen, gebruik Resolutie uit de menuoptie Papierformaat | Schermresolutie.


Paginagrootte

Middels Papierformaat kan u de paginagrootte instellen. Beschikbaar zijn:
 11x17     11  x 17  duim (inch)
 A3       297 x 420 mm
 A4       210 x 297 mm
 A5       148 x 210 mm
 B4       257 x 364 mm
 B5       182 x 257 mm
 Ledger     17  x 11  duim (inch)
 Letter     8.5 x 11  duim (inch)
 Legal      8.5 x 14  duim (inch)
 Note      8.5 x 11  duim (inch)

Middels Door de gebruiker ingesteld kan een eigen grootte in PostScript punten (1/72 duim) worden gecreeerd. 480x360 punten bij een resolutie van 96 dpi geeft een beeldgrootte 640x480 pixels.

Is DSC commentaar beschikbaar, zoals bijvoorbeeld

 %%DocumentPaperSizes: a4
 %%DocumentMedia: a4 595 842 80 white ( )

dan wordt het papierformaat automatisch ingesteld. Zijn er geen gegevens in het document beschikbaar, dan wordt het for- maat aangenomen dat werd gecreeerd in Door de gebruiker ingesteld.

Is Papier omdraaien aangevinkt, dan worden hoogte en breedte omge- wisseld. Dit geldt zowel voor het beeld op scherm als voor het afdrukken. A4 met Papier omdraaien komt gelijk overeen met Door de gebruiker ingesteld op 842 x 595 pt. Het is meer aangewezen om van de mogelijkheden Orientatie gebruik te maken dan van Papier omdraaien.


Toetsen

Sneltoetsen.

O, o Bestand openen. (Bestand | Openen)

S, s Bestand sluiten. (Bestand | sluiten)

V, v, + Volgende bladzijde. (Bekijken | Volgende bladzijde)

Spatiebalk Volgende bladzijde bovenaan. (Bekijken | Volgende bladzijde bovenaan)

Z, z, - Vorige bladzijde. (Bekijken | Vorige bladzijde)

BackSpace Vorige blz en bovenaan. (Bekijken | Vorige bladzijde en bovenaan)

G, g Ga naar bladzijde. (Bekijken | Ga naar bladzijde)

I, i Gegevens over het bestand. (Bestand | Info)

R, r, F5 Opnieuw tonen. (Bestand | Opnieuw tonen)

B, b Bestand kiezen: openen maar niet tonen. (Bestand | Bestand selecteren)

A, a Opslaan als. (Bestand | Opslaan als)

D, d Geheel of gedeeltelijk afdrukken. (Bestand | Afdrukken)

Z, z Geheel of gedeeltelijk naar PDF of bitmap omzetten. (Bestand | Omzetten).

X, x Bepaalde bladzijden naar een ander bestand exporteren. (Bestand | Exporteren)

T, t Ghostscript berichten tonen. (Bestand | Berichten tonen)

< Resolutie verminderen met 1/1.2

> Resolutie vermeerderen met 1.2

F1 Hulp. (Hulp | Inhoud)

Ctrl+C, Ctrl+Insert Kopieer bitmap op het scherm naar het prikbord. (Bewerken | kopiÙren)

Ctrl+F, Zoeken naar. (Bewerken | Zoeken)

F3, Volgende zoeken. (Bewerken | Volgende zoeken)

F4 Volledig scherm. (Bekijken | Volledig scherm)

F6 In venster aanpassen. (Bekijken | In venster aanpassen)

Pijltoetsen Scrollen met 1/16 gedeelte van het scherm.

Ctrl + pijltoetsen Per volledig scherm omhoog of omlaag.

Page Up Scrollen een scherm naar boven.

Page Down Scrollen een scherm naar beneden.

Home Scrollen naar bovenaan de bladzijde .

End Scrollen naar onderaan de bladzijde.


Aan de opdrachtregel

Opdrachtregel en parameters:
 gsview32 [/D] [/Tn] bestandsnaam
 gsview32 [/D] [/Tn] /F bestandsnaam
 gsview32 [/D] [/Tn] /P bestandsnaam
 gsview32 [/D] [/Tn] /S[port] bestandsnaam
 gsview32 [/D] [/Tn] /S["queue"] bestandsnaam

 GSview opstarten met een bepaald bestand (vb: test.ps):
 gsview32 test.ps

GSview opstarten en test.ps (bijvoorbeeld) afdrukken - (Dit komt vrijwel overeen met Bestand | Afdrukken, met dit verschil dat u niet wordt gevraagd welke printer moet worden aangewend. De jongst geselecteerde printer zal worden aangesproken en na deze taak zal GSview zichzelf uit het geheugen laden).

 gsview32 /P test.ps

GSview starten en een bestand (vb: test.ps) omzetten naar PostScript (niet PDF!) - evenwaardig met (Bestand | Omzetten):

 gsview32 /F test.ps

Bestand (test.ps) rechtstreeks naar een printer sturen

 gsview32 /S filename.ps
 Bestand (test.ps) rechtstreeks naar een printer sturen op LPT3:
 gsview32 /SLPT3: filename.ps

Bestand (test.ps) rechtstreeks naar een "HP DeskJet Portable" sturen:

 gsview32 /S"HP DeskJet Portable" test.ps

Na de taal zal GSview zichzelf uit het geheugen laden.

 GSview opstarten in debug modus:
 gsview32 /D

In debug modus zal GSview zijn tijdelijk aangemaakte bestanden niet automatisch verwijderen. De debug modus stuurt ook meer gegevens naar Bestanden | Berichten tonen. De gegevens worden weggeschreven naar c:\gsview.txt use -d9

GSview is standaard multi-threaded onder Windows 95 en Windows NT, en single-threaded onder Windows 3.1 / Win32s. Om dit te veranderen, gebruik /T om van threading modus te wisselen, of gebruik /T0 voor de single-thread modus en /T1 voor de multi-thread modus.

Om een bestand in een bestaand venster van GSview te openen (of GSview openen in een nieuw venster):

 gsview32 /E bestandsnaam

Eén instantie van GSview uit het geheugen halen:

 gsview32 /X

GSview maakt geen onderscheid tussen hoofd- en kleine letters: /p is hetzelfde als /P.

Dynamische gegevensuitwisseling (DDE)


Dynamische gegevensuitwisseling (DDE)

GSview heeft DDE geïmplementeerd, service="GSview" en onderwerp="GSview". Volgende XTYP_EXECUTE opdrachten kunnen worden gebruikt:
 [FileOpen("filename")]
 [FileExit()]
 [NextPage()]
 [PrevPage()]
 [GoBack()]
 [GotoPage(5)]
 [ShowWindow(nCmdShow)]
 [Minimise()]
 [Maximise()]
 [Command("command line")]

De [Command()] opdracht aanvaard enkel "filename" of "/P filename".

Schakel geen meervoudige opdrachten aan elkaar. Er zijn niet direct problemen te verwachten, maar het is vrij zinloos daar GSview reeds volgende opdrachten uitvoert vooraleer een vorige werd beÙindigd. Heeft u meervoudige opdrachtenreeksen nodig, schakel dan een pause in tussendoor .

Middels volgende twee opdrachten kan een DDE instructie van een GSview *.exe bestand naar een ander GSview *.exe bestand worden gezonden: De /E opdracht gebruikt [Command("command line")][ShowWindow(1)]. D /X opdracht gebruikt [FileExit()].


World Wide Web

De WWW thuislocatie van Ghostscript, Ghostview en GSview is:

 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

GSview kan online worden geregistreerd op de onderstaande locatie:

 http://www.ghostgum.com.au/

GSview kan ook worden aangewend om *.htm* bronbestanden te bekijken. Meer hierover op de GSview thuishaven (home page).

U kan van de GSview WWW locatie een Ghostscript handleiding afhalen die werd samengesteld door Thomas Merz. Deze handleiding bevat uittreksels uit het boek PostScript and Acrobat/PDF van dezelfde autheur (verkrijgbaar in het Duits en Engels).


Copyright

Onder de menuoptie Hulp --> Over GSview bevindt zich het GSview versienummer en het copyright bericht.

 GSVIEW.EXE - Grafische schil voor Ghostscript
 Copyright (C) 1993-2001, Ghostgum Software Pty Ltd. Alle rechten
 voorbehouden.

Dit bestand is een onderdeel van het GSview programma.

This program is distributed with NO WARRANTY OF ANY KIND. No author or distributor accepts any responsibility for the consequences of using it, or for whether it serves any particular purpose or works at all, unless he or she says so in writing. Refer to the GSview Free Public Licence (the "Licence") for full details.

Every copy of GSview must include a copy of the Licence, normally in a plain ASCII text file named LICENCE. The Licence grants you the right to copy, modify and redistribute GSview, but only under certain conditions described in the Licence. Among other things, the Licence requires that the copyright notice and this notice be preserved on all copies.

  Autheur: Russell Lang, Ghostgum Software Pty Ltd
 Internet: gsview@ghostgum.com.au

Lees a. u. b. eerst Algemene problemen , en de GSview Readme.htm alvorens een bericht naar de autheur te sturen.

GSview maakt gebruik van pstotext binnen een toegevoegde DLL. pstotext werd geprogrammeerd door Andrew Birrell en Paul McJones. het is een Copyright (C) 1995-1996 vande firma Digital Equipment Corporation. Voo meer details zie de bestanden pstotext.txt of pstotext.zip. Bent u het niet eens met de voorwaarden, wis dan de bestanden pstotext.zip, pstotxt2.dll en pstotxt3.dll.


Vaak voorkomende problemen

Probleem: Can't load Ghostscript DLL ...

GSview heeft de Ghostscript DLL nodig (gsdll2.dll voor OS/2, gsdll32.dll voor Win32). Dit komt voor wanneer Ghostscript niet werd geïnstalleerd, of wanneer GSview Ghostscript niet ip uw systeem kan vinden.

Selecteer Opties | Aangepaste configuratie en verwijs naar het pad waar de Ghostscript DLL zich bevindt, bijvoorbeeld

 c:\gs\gsN.NN\bin\gsdll32.dll

U krijgt deze foutmelding ook te zien wanneer Ghostscript het initialiebestand niet kan vinden (vb.: gs_init.ps). Stel dan Ghostscript Include Path juist in.

In een Win32s omgeving, zie er op toe dat er zich niet reeds een andere kopie van de Ghostscript DLL in het geheugen bevindt. Er kan zich namelijk slechts een kopie tegelijkertijd van deze DLL in het geheugen bevinden.

Lukt u er niet in GSview met de Ghostscript DLL te laten werken, probeer dan eerst Ghostscript zonder GSview aan het werk te krijgen.

Probleem: Ghostscript foutmelding: Can't find initialization file gs_init.ps.

Verwijs naar het juiste directory (Ghostscript Include Path) waar het bestand gs_init.ps zich bevindt.

Probleem: Ghostscript foutmelding: gs: Interpreter revision (XXX) does not match gs_init.ps revision (YYY).

Verwijs naar het juiste directory (Ghostscript Include Path) waar het bestand gs_init.ps zich bevindt. Plaats geen PostScript bestand in de directory van een oudere versie van Ghostscript (dan zal het oudere bestand gs_init.ps in het geheugen worden geladen, hoeook het Ghostscript Include Path moge luiden). Probleem: Ghostscript foutmelding: Wrong version of DLL found. Found version XXX Need version YYY.

GSview trof een verkeerde Ghostscript DLL aan. Installeer de juiste versie van de Ghostscript DLL. Waak erover slechts een exemplaar van deze DLL opuw systeem te hebben.

Probleem: GSview bericht dat een PostScript bestand 0 (nul) bladzijden bevat en slects de "eerste" zal worden getoond.

Dit komt doordat het document foutieve DSC gegevens bevat. Ga in het printersetup paneel, naar Printers, Opties..., en selecteer in de Printen naar groep de Printer knop. Printen naar Ingekapseld PostScript bestand kan niet worden aangewend om meerdere bestanden af te drukken. De juiste methode bestaat erin de printer aan te sluiten op Bestand:. Bovendien, vanuit de Printse Setup, selecteer Printers, Opties..., Geavanceerd en dan Conform met de Adobe Document Structuring Convention.

De DSC mededeling %%Pages: 0 betekent dat het bestand geen enkele bladzijde kan genereren. Dat betekent dat de PostScript showpage functie niet wordt aangesproken. Treft u een PostScript bestand aan dat meerdere bladzijden bevat en de %%Pages: 0 mededeling genereert, wijzig dan de eerste lijn van %!PS-Adobe- naar %!. DSC gegevens worden dan genegeerd, en u kan dan alle bladzijden bekijken, maar enkel in de volgorde waarin ze voorkomen.

Sommige PostScript printerdrijvers bevatten codes specifiek voor een bepaalde printer. Het kan zijn dat GSview niets met deze specifieke printerdrijvers kan aanvangen. Treft u een dergelijk probleem aan, probeer het dan via een meer algemende PS printerdrijver zoals Apple LaserWriter II NT voor PostScript level 2 printers, of Apple LaserWriter Plus voor PostScript level 1 printers.

In Windows 95, open de printerinstellingen,selecteer de PostScript tab, en selecteer dan PostScript Output Formaat = PostScript (optimize for portability - ADSC).

Probleem: GSview mededeling: "Page ordering is Special..."

Uw document gebruikt het DSC gegeven %%PageOrder: Special wat betekent dat de bladzijden gecodeerd werden volgens een niet gekend systeem. Ook hier kan het dan voorkomen dat u wel bladzijden kan bekijken, maar enkel in de volgorde waarin ze voorkomen. Probeert u het toch anders, dan zal GSview waarschijnlijk een stel foutmeldingen genereren. De enige weg eruit bestaat erin het PostScript bestand opnieuw te genereren zonder de eigen speciale bladzijde codering.

Standaard creÙert Windows 95 PostScriptbestanden met eigen codering. Om dit uit te schakelen, ga naar de printereigenschappen, selecteer de PostScript tab, en selecteer dan PostScript Output Formaat = PostScript (optimize for portability - ADSC).

Probleem: PostScriptbestanden gegenereerd door M$-Windows beginnen met een code Control+D (^D).

Voor Windows 3.1:

Dit is een M$-Windows probleem en wordt als zodanig beschreven in het bestand PRINTERS.WRI. Open het bestand win.ini en zoek naar de PostScript printer sectie. (er kunnen meerdere secties voorkomen). Voeg aan elke sectie toe CTRLD=0 zoals verder wordt beschreven:

 [Apple LaserWriter II NT,FILE]
 CTRLD=0

For Windows 95:

De PostScript printer drijver setup heeft een optie beschikbaar om CTRL+D aan het begin van een document uit te schakelen. Overigens is geen ^D toevoegen wel de standaardinsteeling in Win95/98.

Probleem: PostScript bestanden gegenereerd door Word for Windows 6.0 laten een foutmelding: "Missing %%Pages comment" zien.

Felecitaties! U bent weer een fout van MS-Windows op het spoor gekomen. MS-Word moet aan het bestand de EPS gegevens:

 %%BeginDocument: filename.eps
 %%EndDocument

toevoegen. Doordat deze vereiste gegevens niet aan het bestand werden toegevoegd is GSview niet in staat te bepalen hoeveelbladzijden een document bevat en waar de bladzijden zich precies bevinden. De kern van het probleem situeert zich in het bestand EPSIMP.FLT dat dus moet worden aangepast. Klachten hierover dus graag naar Bill Gates in Redmond (USA).

Voorlopig kan u op een van de twee wolgende manieren er onderuit:

- Selecteer Opties | DSC negeren

of

- Voeg aan het Postscriptbestand het juiste DSC gegeven toe. Zoek in het PostScriptbestand naar ALLE regels die bevatten:

 %MSEPS Preamble

Vanop deze regel, zoek naar voren naar het begin van het toegevoegde EPS bestand, dat moet beginnen met iets als:

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

En voeg toe boven deze regel:

 %%BeginDocument: AddedByHand

Zoek vervolgens naar alle regels bevattend:

 %MSEPS Trailer

En voeg toe boven deze regls:

 %%EndDocument

Daarna moet GSview normaliter de bladzijden op een juiste manier weergeven.

Probleem: GSview accepteert geen DSC gegevens uit bestanden die werden gegenereerd door de Adobe PostScript drijver 4.10 voor Win32.

Maak geen gebruik van het Tagged binary communications protocol. Verander als volgt "Printers | PostScript tab | Geavanceerd... | Data formaat | ASCII data"

Probleem: Het openen van eender welk bestand heeft als resultaat de foutmelding:

 Unrecoverable error: configurationerror in setpagedevice
 Failed to open device or install ViewerPreProcess hook: returns -26
 Page size may have been too large or resolution too high.
 Resetting page size and resolution

Mogelijk zijn het papierformaat en/of de resolutie te groot; u dient dan het nodige te doen om dit aan te passen. Het kan ook zijn dat u -dFIXEDMEDIA hebt ge´mplementeerd in de Ghostscript GS_OPTIONS omgevingsvariable. Bij gebruik van GSview is het het aangeraden GS_OPTIONS niet te gebruiken maar in de plaats Opties | Aangepaste Configuratie | Ghostscript Opties.


Aanvullende programma's

RedMon is een Windows 95 en NT poort monitor, die toelaat een poort naar een programma af te leiden. RedMon kan worden aangewend samen met Ghostscript en een niet PostScript printer om een PostScript printer te emuleren. Zo'n emualatieh kan op een computer network worden gezet en wordt door de aangesloten eenheden als PostScript prnter gezien. Meer hierover op de locatie:
 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/

RedMon laat ook toe naar een Windows printerreeks te schrijven aan de hand van enkele eenvoudige opdrachten.

PrintFile is een Windows GUI applicatie om bestanden naar een printer te sturen. Het programma beheert op een intelligente wijze tekst, PostScript en andere bestanden. Af te halen op de locatie:

 http://hem1.passagen.se/ptlerup/

Voor nog meer interessante aanvullende programma's zie de GhostScript WWW locatie.


Meer hulp

Hulp kan worden aangeroepen door in het menu op Help te klikken.

Berichten tonen
bzip2
zlib
Intern


Berichten tonen

GSview maakt gebruik van Ghostscript om bestanden te tonen of af te drukken. Berichten tonen geeft weer wat door Ghostscript werd gegenereerd, en is handig voor wanneer er zich PostScript problemen voordoen. U dient eventueel terug te scrollen om het geheel van het bericht te kunnen vernemen.

De tekst uit het Berichten tonen kader kan eventueel naar het worden gekopieerd. Werd er geen tekst geselecteerd, dan wordt alles naar het prikbord gekopieerd. Werd er wel tekst gemarkeerd, dan wordt enkel het gemarkeerde gedeelte gekopieerd.

Meer over de foutmeldingen in uit het Berichten tonen kader in het gedeelte Algemene problemen van dit hulpbestand.


bzip2

Wanneer u een bestand dat werd gecomprimeerd met bzip2 in het geheugen laadt zal GSview ook bzip2.DLL in het geheugen laden en dan uw bestand naar een (ander) tijdelijk bestand uitpakken.

Krijgt u de foutmelding Failed to load bzip2 DLL... te zien dan bevindt het bestand bzip2.DLL zich denkelijk niet op uw systeem. U kan bzip2.dll afhalen op deze locatie:

 ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/ghostgum/

Plaats dan bzip2 DLL in dezelfde directry als GSview EXE. libbz2.dll is for Win32. Momenteel is er geen versie beschikbaar noch voor Win16 noch voor OS/2.

 bzip2 is een Copyright 1996-2000 van Julian Seward

De broncode kan u hier afhalen:

 http://sourceware.cygnus.com/bzip2/index.html


zlib

Wanneer een bestand wordt geladen dat werd ingepakt door gzip, dan zal GSview proberen ZLIB.DLL te laden, en daarna het bestand uit te pakken naar een tijdelijk bestand.

Krijgt u de foutmelding Failed to load zlib DLL... te zien, dan beschikt uw systeem waarschijnlijk niet over het bestand ZLIB.DLL. U kan dan dit bestand op deze locatie afhalen:

 ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/ghostgum/

Plaats het bestand ZLIB.DLL in dezelfde directory als GSview.EXE. zlib16.dll is bestemd voor win16, zlib32.dll voor win32 en zlib2.dll voor OS/2.

zlib : Copyright 1995-1996 van Jean-loup Gailly en Mark Adler. De bronbestanden zijn hier beschikbaar:

 http://www.info-zip.org/pub/infozip/zlib/


Intern

GSview maakt gebruik van de AFPL Ghostscript DLL om PostScript bestanden te genereren.

Onder Win32s kan de GS DLL slechts door een toepassing tegelijkertijd worden gebruikt. Onder Windows 95, Windows NT and OS/2, kan dit door meerdere toepassingen tegelijkertijd, afhankelijk van het beschikbaar geheugen. Onder Win32s moet de GS DLL worden vrijgemaakt vooraleer gvwgs.exe tot afdrukken kan overgaan.

GSview gebruikt gsv16spl.exe (16 bits) om bestanden naar de GSview Win32s printbuffer te zenden. gsv16spl.exe kan niet afzonderlijk worden gestart, het moet worden geactiveerd door GSview.

gvwgs32.exe (Windows) and gvpgs.exe (OS/2) zijn GS DLL loaders voor het afdrukbeheer. Kunnen vanaf de opdrachtlijn worden aangewend, maar aangezien dan automatisch bestanden worden gewist is het aangeraden enkel gswin32.exe (Win32), gswin32c.exe (Win32 console) of gsos2.exe (OS/2) te gebruiken.


Created automatically by doc2html