Βοήθεια για το GSview


Επισκόπηση

Το πρόγραμμα GSview παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας γραφικών για το μεταγλωττιστή Ghostscript και υπάρχει σε εκδοχές για τα λειτουργικά συστήματα MS-Windows, OS/2 και GNU/Linux. Ο μεταγλωττιστής εντολών Ghostscript είναι απαραίτητος για την ερμηνεία των εντολών PostScript, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την αποστολή εντολών στους εκτυπωτές laser. Για τα έγγραφα τα οποία ακολουθούν τις τυπικές συμβάσεις δομής εγγράφου DSC (Adobe PostScript Document Structuring Conventions), το GSview παρέχει τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων σελίδων για εξέταση ή για εκτύπωση.

Για τη λειτουργία του GSview 4.7 απαιτείται η ύπαρξη στο σύστημα του μεταγλωττιστή εντολών Ghostscript και συγκεκριμένα μιας εκδοχής του μεταγλωττιστή μεταξύ των εκδόσεων 7.04 και 9.19.

Εγκατάσταση
Δήλωση
Συμβάσεις δομής εγγράφου DSC
Μορφή pdf (Portable Document Format)
Εξέταση εγγράφου
Επιλογή σελίδων
Πληροφορίες εγγράφου
Εργασίες εκτύπωσης
Μέθοδοι μετατροπής
Μέτρηση
Επιλογές
Προσανατολισμός σελίδας
Ρυθμίσεις οθόνης
Μέγεθος σελίδας
Πλήκτρα
Επιλογές γραμμής εντολών
Διαδίκτυο
Πνευματικά δικαιώματα
Συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα
Άλλα χρήσιμα προγράμματα
Άλλα θέματα βοήθειας


Εγκατάσταση

Για τη σωστή εγκατάσταση του GSview, συνιστάται η χρήση του προγράμματος εγκατάστασης setup.exe. Ο μεταγλωττιστής Ghostscript θα πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά.

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα GSview χωρίς τη χρήση του προγράμματος εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Μη αυτόματη εγκατάσταση.

Η διαμόρφωση θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη εκτέλεση του GSview. Εάν αργότερα θέλετε να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση, χρησιμοποιήστε τις επιλογές από το μενού Επιλογές | Τυπική διαμόρφωση ή Επιλογές | Διαμόρφωση για προχωρημένους.

Βλέπε επίσης τα θέματα Επιλογές | Γλώσσα.

GhostScript, τρόπος προμήθειας
Εγκατάσταση Ghostscript
Κατάργηση εγκατάστασης του GSview
Μη αυτόματη εγκατάσταση
Μη αυτόματη εγκατάσταση για προχωρημένους
Εγκατάσταση μέσω δικτύου
Συσχέτιση αρχείων και αυτόματη εκτέλεση του GSview


GhostScript, τρόπος προμήθειας

Για τη λειτουργία του GSview απαιτείται ο μεταγλωττιστής AFPL Ghostscript. Τα προγράμματα GSview και Ghostscript είναι διαθέσιμα, κάτω από διαφορετικές άδειες, από τη διεύθυνση:
 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

Για τη διαμόρφωση του GSview, προμηθευτείτε και εγκαταστήστε τα δύο προγράμματα, Ghostscript και GSview, και στη συνέχεια εκτελέστε το πρόγραμμα GSview.


Εγκατάσταση Ghostscript

Ο μεταγλωττιστής AFPL Ghostscript για περιβάλλον Win32 είναι διαθέσιμος ως αυτο-εξαγόμενο αρχείο με το οποίο πραγματοποιείται αυτόματα η εγκατάσταση. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη εγκατάσταση του μεταγλωττιστή Ghostscript, ανατρέξτε στα αρχεία τεκμηρίωσης Install.htm και Use.htm που τον συνοδεύουν.


Κατάργηση εγκατάστασης του GSview

Για την κατάργηση της εγκατάστασης του GSview από τα Windows 9x/ME ή Windows NT4/2000 χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων από τον Πίνακα ελέγχου των Windows.

Μη αυτόματη κατάργηση εγκατάστασης


Μη αυτόματη κατάργηση εγκατάστασης

Για τη μη αυτόματη κατάργηση της εγκατάστασης του GSview διαγράψτε όλα τα αρχεία, από τον κατάλογο εγκατάστασης gsview. Επίσης, διαγράψτε το αρχείο
 c:\windows\gsview32.ini

από τον αντίστοιχο κατάλογο συστήματος.

Για την περίπτωση των Windows NT4/2000 πιθανόν να χρειαστεί να διαγράψετε τα αρχεία gsview32.ini από τους φακέλους που αντιστοιχούν στα προφίλ χρηστών.

Διαγράψτε την ομάδα προγραμμάτων Ghostgum από τις ομάδες του προγράμματος Διαχείρισης προγραμμάτων ή από το μενού Έναρξη.

Εάν αισθάνεστε ασφαλείς με τις εργασίες στο μητρώο συστήματος, αφαιρέστε τα ακόλουθα κλειδιά:

 HKEY_CLASSES_ROOT\psfile
 HKEY_CLASSES_ROOT\.eps
 HKEY_CLASSES_ROOT\.ps
 HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/postscript

Εάν έχετε συσχετίσει τα αρχεία PDF με το GSview θα πρέπει επίσης να διαγράψετε τα κλειδιά

 HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile
 HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf
 HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/pdf

Η προτεινόμενη μέθοδος κατάργησης της εγκατάστασης του μεταγλωττιστή Ghostscript είναι με την χρήση της επιλογής Προσθαφαίρεση προγραμμάτων από τον Πίνακα ελέγχου των Windows, δηλαδή η αυτόματη μέθοδος.

Για τη μη αυτόματη κατάργηση της εγκατάστασης του μεταγλωττιστή Ghostscript, διαγράψτε όλα τα αρχεία και υποκαταλόγους από τον κατάλογο gsN.NN, όπου N.NN είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στη εκδοχή του μεταγλωττιστή Ghostscript.


Μη αυτόματη εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση του GSview συνιστάται η χρήση του προγράμματος εγκατάστασης που το συνοδεύει. Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα GSview χωρίς να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο πρόγραμμα εγκατάστασης.

Καθορίστε τη μεταβλητή περιβάλλοντος TEMP ώστε να αντιστοιχεί σε έναν έγκυρο κατάλογο αποθήκευσης προσωρινών αρχείων. Για παράδειγμα,

 SET TEMP=c:\temp

Ο κατάλογος πρέπει να είναι υπαρκτός και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στο συγκεκριμένο κατάλογο.

Πρώτα πρέπει να εγκαταστήσετε το μεταγλωττιστή Ghostscript καθώς και τα αρχεία βιβλιοθηκών και γραμματοσειρών που τον συνοδεύουν. Η απαιτούμενη για τη λειτουργία του GSview εκδοχή του μεταγλωττιστή Ghostscript αναφέρεται στην ενότητα Επισκόπηση. Η συγκεκριμένη έκδοση του προγράμματος GSview δεν θα λειτουργήσει με διαφορετικές από τις εκεί αναφερόμενες εκδοχές του μεταγλωττιστή Ghostscript. Εγκαταστήστε το μεταγλωττιστή Ghostscript σε έναν κατάλογο όπως, για παράδειγμα, c:\gs\gsN.NN (αντικαταστήστε τα ψηφία N.NN με τον αριθμό εκδοχής του μεταγλωττιστή Ghostscript).

Δημιουργήστε έναν κατάλογο c:\ghostgum\gsview

Στη συνέχεια εγκαταστήστε το πρόγραμμα GSview για Windows αντιγράφοντας τα αρχεία gsview32.exe, gsv16spl.exe, gvwgs32.exe, gsvw32de.dll, gsvw32es.dll, gsvw32fr.dll, gsvw32gr.dll, gsvw32it.dll, gsvw32nl.dll, gsviewse.dll, gsviewen.hlp, gsviewde.hlp, gsviewes.hlp, gsviewfr.hlp, gsviewgr.hlp, gsviewit.hlp, gsviewnl.hlp, gsviewse.hlp και printer.ini στον κατάλογο c:\ghostgum\gsview.

Εκτελέστε το πρόγραμμα GSview και επιλέξτε την κατάλληλη εκδοχή του μεταγλωττιστή Ghostscript (συνήθως την πλέον πρόσφατη). Για να τροποποιήσετε αργότερα τη ρύθμιση αυτή, χρησιμοποιήστε τις επιλογές από το μενού Επιλογές | Τυπική διαμόρφωση.

Για μεγαλύτερο έλεγχο στην επιλογή των ρυθμίσεων του προγράμματος, ανατρέξτε στην ενότητα Μη αυτόματη εγκατάσταση για προχωρημένους.


Μη αυτόματη εγκατάσταση για προχωρημένους

Από το μενού, αντί της επιλογής Επιλογές | Τυπική διαμόρφωση, χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλογές | Διαμόρφωση για προχωρημένους.

Αρχικά θα πρέπει να καθορίσετε σωστά τις τιμές στα πρώτα τρία πεδία καταχώρησης (βλέπε Διαμόρφωση για προχωρημένους).

Από το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση για προχωρημένους είτε επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Αντιγραφή προκαθορισμένων τιμών εκτυπωτών, Συσχέτιση των αρχείων .ps με το πρόγραμμα GSview και Δημιουργία καταχωρήσεων στο μενού Έναρξη ή εκτελέστε τα τρία ακόλουθα βήματα:

1. Τερματίστε την εκτέλεση του GSview και στη συνέχεια προσαρτήστε το αρχείο printer.ini στο αρχείο INI του GSview (c:\windows\gsview32.ini).

2. Προσθέστε τους τύπους αρχείων .ps και .eps (και εφόσον το επιθυμείτε και τον τύπο .pdf) στο μητρώο.

3. Δημιουργήστε μια καταχώρηση για το πρόγραμμα GSview στις ομάδες του προγράμματος Διαχείρισης προγραμμάτων ή στο μενού Έναρξη.

Εάν στο σύστημά σας υπάρχουν εγκατεστημένες γραμματοσειρές Type 1, μπορεί να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από το μεταγλωττιστή Ghostscript. Για σχετικά παραδείγματα ανατρέξτε στα αρχεία Fontmap.os2 και Fontmap.atm τα οποία διανέμονται μαζί με το μεταγλωττιστή Ghostscript.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα, ανατρέξτε στην ενότητα Συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα.


Εγκατάσταση μέσω δικτύου

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα GSview σε έναν κατάλογο στο δίκτυο.

Κάθε φορά που ένας χρήστης θα εκτελεί για πρώτη φορά το GSview ή για πρώτη φορά μετά από μια αλλαγή εκδοχής, το πρόγραμμα GSview θα πραγματοποιεί αυτόματα τη διαμόρφωση του προγράμματος στον υπολογιστή από τον οποίο εκτελείται.

Εάν για την εγκατάσταση του GSview χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή UNC, το πρόγραμμα δεν θα λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 3.1, αλλά θα λειτουργεί σωστά σε περιβάλλον Windows 9x.

Το πρόγραμμα GSview προσπαθεί να διατηρεί ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων για κάθε χρήστη. Εάν σε περιβάλλον Windows 9x/ME ή NT4/2000 χρησιμοποιούνται προφίλ χρηστών, τότε το GSview θα αποθηκεύσει ένα αρχείο ρυθμίσεων INI για κάθε προφίλ χρήστη στον προσωπικό κατάλογο του χρήστη, όπως αυτός ορίζεται στο μητρώο του συστήματος. Εάν η συγκεκριμένη τιμή ή ο συγκεκριμένος κατάλογος δεν μπορεί να εντοπιστεί και έχει καθοριστεί τιμή για τη μεταβλητή περιβάλλοντος USERPROFILE η οποία αντιστοιχεί σε έναν κατάλογο, το GSview θα αποθηκεύσει το αρχείο ρυθμίσεων INI στο συγκεκριμένο κατάλογο. Εάν και αυτό σταθεί αδύνατο, το GSview θα αποθηκεύσει το αρχείο INI στον προεπιλεγμένο κατάλογο, τον κατάλογο των Windows. Πρόβλημα θα δημιουργηθεί μόνο στην περίπτωση που ο κατάλογος που αντιστοιχεί στο προφίλ ενός χρήστη υπάρχει αλλά διαθέτει προστασία εγγραφής.

Εάν θέλετε να αποτρέψετε το GSview από το να παρουσιάζει τον διάλογο Τυπική διαμόρφωση κάθε φορά μετά από μια αναβάθμιση της εκδοχής του ή ακόμη και όταν εκτελείται για πρώτη φορά, τοποθετήστε ένα αρχείο ρυθμίσεων INI στον κατάλογο όπου έχετε εγκαταστήσει το GSview. Θυμηθείτε να διαγράψετε ή να αναθεωρήσετε το συγκεκριμένο αρχείο πριν από κάθε μελλοντική αναβάθμιση της εκδοχής του GSview. Το συγκεκριμένο αρχείο ρυθμίσεων θα πρέπει να περιέχει καταχωρήσεις μόνο για τις ρυθμίσεις τις οποίες θέλετε να αντικαταστήσετε στα αρχεία ρυθμίσεων των χρηστών. Η προτεινόμενη μέθοδος είναι πρώτα να εγκαταστήσετε το GSview και στη συνέχεια να ρυθμίσετε όλες τις απαραίτητες παραμέτρους. Αντιγράψτε το αρχείο gsview32.ini ή gvpm.ini με τις σωστές ρυθμίσεις από τον κατάλογο συστήματος ή τον κατάλογο που αντιστοιχεί στο προφίλ χρήστη στον κατάλογο εγκατάστασης του GSview. Στη συνέχεια προχωρήστε στην επεξεργασία του αρχείου και αφαιρέστε όλες τις καταχωρήσεις εκτός από τις ακόλουθες:

 [GSview-4.7]
 Version=4.7
 GSversion=850
 Configured=1
 GhostscriptDLL=d:\gs\gs8.50\bin\gsdll32.dll
 GhostscriptInclude=d:\gs\gs8.50\lib;d:\gs\fonts
 GhostscriptOther=-dNOPLATFONTS -sFONTPATH="c:\psfonts"

Κάθε φορά που ένας χρήστης εκτελεί το GSview, θα χρησιμοποιείται κανονικά το αρχείο INI το οποίο αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο χρήστη. Αλλά κατά την πρώτη εκτέλεση του GSview ή την πρώτη φορά που η εκδοχή του GSview δεν συμφωνεί με τον αριθμό εκδοχής του αρχείου INI, θα συμβούν τα ακόλουθα:

1. Για την έναρξη του GSview θα χρησιμοποιηθεί το αρχείο INI το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο εγκατάστασης του GSview παρακάμπτοντας τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στο αρχείο INI του χρήστη.

2. Ο κατάλογος εκτυπωτών θα ενημερωθεί χρησιμοποιώντας το αρχείο printer.ini το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο εγκατάστασης του GSview.

3. Οι συσχετίσεις με τα αρχεία (.ps, .eps, .pdf) ΔΕΝ θα τροποποιηθούν και ΔΕΝ θα δημιουργηθούν εάν δεν υπάρχουν. Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές από το μενού Επιλογές | Διαμόρφωση για προχωρημένους.

4. Οι ομάδες προγραμμάτων του Προγράμματος Διαχείρισης / του μενού Έναρξη καθώς και τα αντικείμενα προγράμματος ΔΕΝ θα τροποποιηθούν. Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές από το μενού Επιλογές | Διαμόρφωση για προχωρημένους.

Εάν η εγκατάσταση του GSview πραγματοποιείται σε περιβάλλον Windows NT4/2000 και επιλέξατε "Για όλους τους χρήστες", τότε το πρόγραμμα εγκατάστασης θα αποθηκεύσει το αρχείο gsview32.ini στον κατάλογο εγκατάστασης του GSview. Προηγουμένως θα πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συνόλου των προγραμμάτων Ghostscript.

Εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα κατάργησης της εγκατάστασης του GSview, τότε το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να διαγράψει τα αρχεία του GSview και του μεταγλωττιστή Ghostscript από το δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι οι κατάλογοι των προγραμμάτων GSview και Ghostscript στο δίκτυο διαθέτουν προστασία εγγραφής από τους χρήστες. Εάν θέλετε έναν ακόμη μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας, αφαιρέστε ή μετονομάστε το αρχείο uninstal.txt από τον κατάλογο εγκατάστασης του GSview.

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που θέλετε η εγκατάσταση του GSview να γίνεται σε κάθε υπολογιστή χωρίς την παραμικρή παρέμβαση του χρήστη, αποσυμπιέστε τα περιεχόμενα του αυτο-εξαγόμενου αρχείου και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης ως εξής:

 setup -name "Όνομα Επώνυμο" -number XXXXX-XXXXX "c:\ghostgum"
 

Μια κατάργηση της εγκατάστασης χωρίς επίσης παρέμβαση χρήστη μπορεί να επιτευχθεί με την ακόλουθη εντολή:

 "C:\Program Files\Ghostgum\gsview\uninstgs.exe" "C:\Program Files\Ghostgum\gsview\uninstal.txt" -q


Συσχέτιση αρχείων και αυτόματη εκτέλεση του GSview

Εάν για την εγκατάσταση χρησιμοποιήσατε το πρόγραμμα εγκατάστασης του GSview, setup.exe, και απαντήσατε Ναι σε όλες τις ερωτήσεις, οι ρυθμίσεις που περιγράφονται εδώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Εάν κατά την εγκατάσταση του GSview δεν ενημερώσατε το μητρώο του συστήματος, οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Για την αυτόματη εκτέλεση του GSview όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα αρχείο PostScript από το πρόγραμμα Διαχείριση Αρχείων πρέπει να εκτελέσετε τα βήματα που περιγράφονται εδώ. Σκοπός των ρυθμίσεων είναι το πρόγραμμα Διαχείριση Αρχείων να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει τα αρχεία PostScript.

Από το πρόγραμμα Διαχείριση Προγραμμάτων, εκτελέστε το πρόγραμμα επεξεργασίας του μητρώου χρησιμοποιώντας τις επιλογές Αρχείο | Εκτέλεση... και στη συνέχεια γράψτε regedit. Από το πρόγραμμα Επεξεργαστής μητρώου επιλέξτε Επεξεργασία | Προσθήκη τύπου αρχείου... και καταχωρήστε τις κατάλληλες τιμές στα ακόλουθα πεδία:

 Identifier = psfile
 Filetype = PostScript
 Action = Open
 Command = c:\ghostgum\gsview\gsview32 %1
 Uses DDE = μη επιλεγμένο
 Action = Print
 Command = c:\ghostgum\gsview\gsview32 /p %1
 Uses DDE = μη επιλεγμένο

και στη συνέχεια πατήστε OK.

Από το πρόγραμμα Διαχείριση Αρχείων, επιλέξτε Αρχείο | Συσχέτιση και στη συνέχεια καταχωρήστε τιμές στα ακόλουθα πεδία:

 Αρχεία με προέκταση = ps
 Συσχέτιση με = PostScript (gsview)

Στη συνέχεια πατήστε OK.

Αυτό είναι όλο! Τώρα κάθε φορά που κάνετε διπλό κλικ σε ένα αρχείο PostScript, το πρόγραμμα Διαχείριση Αρχείων θα εκτελεί αυτόματα το πρόγραμμα GSview. Κάθε φορά που ένα αρχείο αποτίθεται στο πρόγραμμα Διαχείριση Εκτυπώσεων η εκτύπωση του αρχείου θα γίνεται από το GSview. Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιείτε έναν εκτυπωτή PostScript αυτό δεν έχει καμία χρησιμότητα. Για να αποφύγετε τη δημιουργία προβλημάτων, καλό θα ήταν να αφαιρέσετε τη συσχέτιση της ενέργειας εκτύπωσης (Action = Print) από το μητρώο του συστήματος.

Για την περίπτωση των Windows 9x, οι αντίστοιχες ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Εξερεύνηση των Windows.

Εκτελέστε το πρόγραμμα Εξερεύνηση των Windows. Επιλέξτε Προβολή | Επιλογές αρχείων και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Τύποι αρχείων. Επιλέξτε το πλήκτρο Νέος τύπος. Καταχωρήστε τις κατάλληλες τιμές στα ακόλουθα πεδία:

 Περιγραφή τύπου = PostScript
 Συσχετισμένη επέκταση = PS EPS

Πατήστε το πλήκτρο Δημιουργία και καταχωρήστε τις τιμές

 Ενέργεια = open
 Εφαρμογή για την εκτέλεση της ενέργειας = c:\ghostgum\gsview\gsview32.exe

Πατήστε το πλήκτρο OK.

Πατήστε και πάλι το πλήκτρο Δημιουργία και καταχωρήστε τις τιμές

 Ενέργεια = print
 Εφαρμογή για την εκτέλεση της ενέργειας = c:\ghostgum\gsview\gsview32.exe /p

Πατήστε το πλήκτρο OK.

Πατήστε το πλήκτρο Κλείσιμο.

Πατήστε το πλήκτρο Κλείσιμο.


Δήλωση

Εάν επιθυμείτε να υποστηρίξετε τη συνέχιση της ανάπτυξης του GSview ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη παρενόχλησης που εμφανίζεται κατά την έναρξη του GSview, μπορείτε να δηλώσετε το πρόγραμμα. Η δήλωση του GSview δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του προγράμματος. Το GSview διανέμεται σύμφωνα με την άδεια χρήσης Aladdin Free Public Licence, αντίγραφο του κειμένου της οποίας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο με όνομα LICENCE. Η άδεια αυτή επιτρέπει την ελεύθερη χρήση αλλά επιβάλλει περιορισμούς στη διανομή του προγράμματος για εμπορική χρήση.

Το ποσό που απαιτείται για τη δήλωση του προγράμματος είναι 40 Δολάρια Αυστραλίας. Το GSview μπορεί να δηλωθεί ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση

 http://www.ghostgum.com.au/

ή με την αποστολή, ταχυδρομικά ή με φαξ, της έντυπης δήλωσης. Αντίγραφο του εντύπου της δήλωσης βρίσκεται στον κατάλογο εγκατάστασης του GSview και είναι ένα αρχείο με όνομα regorder.txt. Για την εταιρεία Ghostgum Software, η ηλεκτρονική δήλωση του προγράμματος είναι ο προτιμώμενος τρόπος δήλωσης του προϊόντος.


Συμβάσεις δομής εγγράφου DSC

Η Adobe έχει ορίσει ένα εκτεταμένο σύνολο συμβάσεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα με τη μορφή σχολίων και παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τους απαραίτητους πόρους για τη σωστή διεκπεραίωση ενός εγγράφου PostScript. Εάν ένα έγγραφο περιέχει σχόλια δομής DSC (Document Structuring Conventions)σύμφωνα με αυτές τις συμβάσεις, το πρόγραμμα GSview μπορεί να παρουσιάσει τις σελίδες του εγγράφου με οποιαδήποτε ακολουθία, μπορεί να μεταπηδήσει σε οποιαδήποτε σελίδα με την εντολή Μετάβαση στη σελίδα, αλλά και να παρουσιάσει τις σελίδες με ανάστροφη σειρά με την εντολή Προηγούμενη σελίδα. Επίσης, μεμονωμένες σελίδες ή αλληλουχία σελίδων μπορούν να επιλεγούν, να εξαχθούν σε ένα νέο αρχείο ή να εκτυπωθούν.

Εάν ένα αρχείο δεν περιέχει σχόλια δομής DSC, το πρόγραμμα GSview μπορεί να παρουσιάσει τις σελίδες μόνο σύμφωνα με την τακτική ακολουθία των σελίδων.

Τα αρχεία που ακολουθούν τις συμβάσεις DSC έχουν πάντοτε ως πρώτη γραμμή το σχόλιο:

 %!PS-Adobe-3.0

όπου ο αριθμός 3.0 μπορεί να είναι διαφορετικός και αντιστοιχεί στον αριθμό της εκδοχής των συμβάσεων DSC σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε το έγγραφο. Ορισμένα προγράμματα δημιουργούν αρχεία PostScript τα οποία έχουν ως πρώτο χαρακτήρα έναν χαρακτήρα ελέγχου (Ctrl+D) ο οποίος ακολουθείται από τη γραμμή σχολίων που αναφέρεται παραπάνω. Το GSview θα παρουσιάσει ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το αρχείο δεν είναι σύμφωνο με τις συμβάσεις DSC, αλλά θα εμφανίσει το έγγραφο και όλες οι δυνατότητες μετάβασης και επιλογής σελίδων θα είναι διαθέσιμες. Διαμαρτυρηθείτε στο συγγραφέα του προγράμματος με το οποίο δημιουργήθηκε ένα τέτοιο αρχείο PostScript. Μπορείτε να κάνετε το αρχείο συμβατό με τους κανόνες DSC εάν χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και αφαιρέσετε τον χαρακτήρα ελέγχου Ctrl+D.

Τα αρχεία που ακολουθούν τις συμβάσεις DSC περιέχουν γραμμές όπως:

 %%Pages: 24
 %%Page: 1 1

Οι συγκεκριμένες γραμμές παρέχουν στο GSview πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των σελίδων του εγγράφου και την αρίθμηση της αρχικής σελίδας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από το GSview για τη μετάβαση ή την επιλογή συγκεκριμένων σελίδων.

Μια άλλη κατηγορία αρχείων PostScript είναι τα αρχεία EPS (Encapsulated PostScript Files - EPSF) τα οποία είναι αρχεία μίας μόνο σελίδας και τα οποία περιέχουν ένα υποσύνολο των σχολίων των συμβάσεων DSC και εντολές PostScript. Η πρώτη γραμμή ενός αρχείου EPS είναι το ακόλουθο σχόλιο:

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

Τα αρχεία EPS συνήθως χρησιμοποιούνται ως συμπεριλαμβανόμενα αρχεία και για αυτό το λόγο πρέπει να περιέχουν ένα σχόλιο με το οποίο να καθορίζονται τα όρια ενός πλαισίου:

 %%BoundingBox: καx καy πδx πδy

όπου καx, καy, πδx και πδy είναι ακέραιοι αριθμοί οι οποίοι αντιστοιχούν στις συντεταγμένες x και y της κάτω αριστερά γωνίας και της πάνω δεξιά γωνίας, αντίστοιχα. Οι συντεταγμένες αυτές ορίζουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τη σελίδα PostScript.

Ορισμένα αρχεία EPS περιέχουν μια προεπισκόπηση του εγγράφου PostScript. Η προεπισκόπηση αυτή μπορεί να είναι ένα μετα-αρχείο των Windows, ένα αρχείο TIFF ή ένα αρχείο ανταλλαγής γραφικών (Interchange), οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αρχείο έχει διαμόρφωση EPSI. Για τον ακριβή εντοπισμό της προεπισκόπησης και των δεδομένων PostScript στα αρχεία EPS με προεπισκόπηση μετα-αρχείο των Windows ή αρχείο TIFF συμπεριλαμβάνεται μια δυαδική κεφαλίδα όπου βρίσκονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και το μέγεθος της προεπισκόπησης και των δεδομένων PostScript. Όταν η προεπισκόπηση έχει τη μορφή Interchange, η προεπισκόπηση περικλείεται σε σχόλια DSC τα οποία ορίζουν τη αρχή και το τέλος της με ένα σχόλιο της μορφής

 %%BeginPreview: πλάτος ύψος βάθος γραμμές

Ένα αρχείο EPS με προεπισκόπηση μπορεί να δημιουργηθεί από ένα αρχείο EPS χωρίς προεπισκόπηση με την προσθήκη του κατάλληλου αρχείου γραφικών χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσθήκη προεπισκόπησης EPS.

Το GSview συνήθως παρουσιάζει μηνύματα σφάλματος όταν τα εξεταζόμενα αρχεία περιέχουν λανθασμένα σχόλια δομής DSC. Η εμφάνιση και ο βαθμός της σοβαρότητας αυτών των μηνυμάτων μπορεί να τροποποιηθεί από την επιλογή του μενού Επιλογές | Προειδοποιητικά μηνύματα δομής DSC.


Μορφή pdf (Portable Document Format)

Το GSview μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση και την εκτύπωση αρχείων μορφής PDF (Portable Document Format). Υπάρχουν όμως ορισμένοι περιορισμοί και διαφοροποιήσεις στην παρουσίαση αρχείων αυτής της μορφής.

Κατά την παρουσίαση, το GSview αγνοεί την τιμή για το μέγεθος της σελίδας που έχει επιλεγεί από το μενού Μέσα και χρησιμοποιεί την τιμή που καθορίζεται στο ίδιο το έγγραφο με την παράμετρο /MediaBox. Εάν έχει καθοριστεί η επιλογή περικοπής EPS, από το μενού Επιλογές | Περικοπή EPS, το GSview θα χρησιμοποιήσει επίσης την παράμετρο /CropBox, εφόσον υπάρχει, από το αρχείο PDF.

Για να μετρήσει των αριθμό των σελίδων σε ένα αρχείο PDF, το GSview πρέπει να ανοίξει το αρχείο με την επιλογή Άνοιγμα. Εάν αντίθετα απλά επιλέξετε το αρχείο, με την επιλογή Επιλογή αρχείου, το GSview δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις εργασίες που αντιστοιχούν στις επιλογές Εξαγωγή κειμένου, Εύρεση, Μετάβαση στη σελίδα ή οποιαδήποτε άλλη εργασία η οποία προϋποθέτει την ακριβή γνώση του αριθμού των σελίδων του εγγράφου.

Η υποστήριξη των διασυνδέσεων που πιθανόν να υπάρχουν σε ένα έγγραφο μορφής PDF είναι υποτυπώδης.

Για να μετατρέψετε ένα αρχείο PostScript σε αρχείο μορφής PDF χρησιμοποιήστε τις επιλογές Αρχείο | Μετατροπή και στη συνέχεια επιλέξτε pdfwrite ως συσκευή.

Για να μετατρέψετε ένα αρχείο μορφής PDF σε αρχείο PostScript χρησιμοποιήστε τις επιλογές Αρχείο | Μετατροπή και στη συνέχεια επιλέξτε pswrite ως συσκευή.

Η επιλογή Αρχείο | Εξαγωγή δεν έχει τα επιθυμητά και αναμενόμενα αποτελέσματα με τα αρχεία μορφής PDF. Η εξαγωγή σελίδων από αρχείο μορφής PDF εξάγει δεδομένα PostScript αντί των δεδομένων που αντιστοιχούν σε αρχείο μορφής PDF.

Για τη μετατροπή δέσμης αρχείων, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται στα αρχεία ps2pdf.bat και pdf2ps.bat στον κατάλογο εγκατάστασης του μεταγλωττιστή Ghostscript. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα gswin32c.exe αντί του gs.exe. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να καθορίσετε την πρόσθετη διαδρομή αναζήτησης για το μεταγλωττιστή Ghostscript χρησιμοποιώντας είτε το διακόπτη -I από τη γραμμή εντολών είτε τη μεταβλητή περιβάλλοντος GS_LIB.


Εξέταση εγγράφου

Η εντολή Άνοιγμα από την επιλογή του μενού Αρχείο έχει ως αποτέλεσμα το άνοιγμα του αρχείου και την παρουσίαση της πρώτης σελίδας του εγγράφου.

Εάν στο αρχείο έχουν συμπεριληφθεί σχόλια δομής DSC, η μετακίνηση ανάμεσα στις σελίδες και η επιλογή των σελίδων μπορεί να γίνει με τις εντολές Επόμενη σελίδα, Προηγούμενη σελίδα και Μετάβαση στη σελίδα.

Εάν στο αρχείο δεν έχουν συμπεριληφθεί σχόλια δομής DSC, οι εντολές Προηγούμενη σελίδα και Μετάβαση στη σελίδα δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Επίσης, δεν πρέπει να επιλεγεί άλλο αρχείο πριν ολοκληρωθεί η παρουσίαση στην οθόνη και της τελευταίας σελίδας του εγγράφου.

Όταν υπάρχει ένα αρχείο ανοικτό, στο παράθυρο του προγράμματος GSview εμφανίζονται το όνομα του αρχείου, ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας (εφόσον είναι διαθέσιμος) ενώ όταν ο δρομέας βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της παρουσιαζόμενης σελίδας, στο παράθυρο του GSview θα εμφανίζονται οι συντεταγμένες της θέσης του και στις μονάδες που έχουν καθοριστεί από την επιλογή Επιλογές | Μονάδες. Οι συντεταγμένες μπορεί να παρουσιάζονται ως σημεία PostScript, τα οποία αντιστοιχούν στο 1/72 της ίντσας (pt), ως χιλιοστά (mm) ή ως ίντσες (in). Η θέση και οι συντεταγμένες του δρομέα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά τον υπολογισμό των ορίων πλαισίου για την παράμετρο %%BoundingBox.

Η λειτουργία της εντολής Επιλογή αρχείου είναι παρόμοια με αυτή της εντολής Άνοιγμα αλλά με τη διαφορά ότι το έγγραφο δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Η χρησιμότητα της εντολής έγκειται στην επιλογή ενός εγγράφου πριν την εκτύπωσή του και αποκλειστικά για την εκτύπωσή του.

Η εντολή Αποθήκευση ως αποθηκεύει ένα αντίγραφο του τρέχοντος εγγράφου. Η χρησιμότητα της εντολής αυτής γίνεται εμφανής στην περίπτωση που το πρόγραμμα GSview χρησιμοποιείται ως μέσο εξέτασης αρχείων PostScript από κάποια άλλη εφαρμογή και ο χρήστης επιθυμεί να αποθηκεύσει ένα αντίγραφο του εξεταζόμενου εγγράφου.

Με την εντολή Κλείσιμο κλείνει το έγγραφο το οποίο εξετάζεται τη δεδομένη στιγμή. Η εντολή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται πριν την οποιαδήποτε τροποποίηση ενός ανοικτού εγγράφου από ένα άλλο πρόγραμμα. Στην περίπτωση που δεν κλείσετε ένα έγγραφο πριν από οποιαδήποτε τροποποίησή του, το πρόγραμμα GSview εντοπίζει το γεγονός ότι το μέγεθος του αρχείου ή η ημερομηνία τροποποίησής του έχουν αλλάξει, απενεργοποιεί και επανενεργοποιεί το μεταγλωττιστή Ghostscript και πραγματοποιεί και πάλι τη σάρωση του εγγράφου.

Βλέπε επίσης το θέμα Εκτύπωση.


Επιλογή σελίδων

Με την επιλογή Προβολή | Επόμενη σελίδα ή με το πλήκτρο + παρουσιάζεται η επόμενη σελίδα του εγγράφου. Η εντολή αυτή έχει το σωστό αποτέλεσμα ακόμη και στην περίπτωση που στο έγγραφο δεν έχουν συμπεριληφθεί σχόλια δομής DSC.

Με την επιλογή Προβολή | Προηγούμενη σελίδα ή με το πλήκτρο - παρουσιάζεται η προηγούμενη σελίδα του εγγράφου.

Με την επιλογή Προβολή | Ανανέωση οθόνης ή με το πλήκτρο F5 επανεμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα σελίδα.

Με την επιλογή Προβολή | Μετάβαση στη σελίδα ή με το πλήκτρο δείκτη που εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της επόμενης σελίδας η οποία πρόκειται να εμφανιστεί στην οθόνη. Στο διάλογο Επιλογή σελίδων που εμφανίζεται, οι αριθμοί που παρουσιάζονται αντιστοιχούν στη θέση των σελίδων στο συγκεκριμένο έγγραφο και όχι στην πραγματική, τακτική, αρίθμηση των σελίδων. Η παρουσίαση της πραγματικής αρίθμησης των σελίδων σε πολλές περιπτώσεις δεν θα είχε νόημα.

Με την επιλογή Προβολή | Αρχή επόμενης σελίδας ή με τη μπάρα διαστήματος παρουσιάζεται η επόμενη σελίδα και συγκεκριμένα η αρχή της επόμενης σελίδας.

Με την επιλογή Προβολή | Αρχή προηγούμενης σελίδας ή με το πλήκτρο διαγραφής με επαναφορά του δρομέα (BackSpace) παρουσιάζεται η προηγούμενη σελίδα και συγκεκριμένα η αρχή της προηγούμενης σελίδας.

Οι εντολές Προηγούμενη σελίδα, Ανανέωση οθόνης και Μετάβαση στη σελίδα έχουν το σωστό αποτέλεσμα μόνο στην περίπτωση που στο έγγραφο έχουν συμπεριληφθεί σχόλια δομής DSC.

Με την επιλογή Προβολή | Προσαρμογή στο παράθυρο ή με το πλήκτρο F6 αλλάζει η ανάλυση με την οποία παρουσιάζεται το έγγραφο στην οθόνη ώστε να μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη ολόκληρη η σελίδα. Επαναλαμβανόμενη χρήση της εντολής έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται πλήρως στην οθόνη ολόκληρη η σελίδα είτε κατά πλάτος είτε κατά μήκος, ανάλογα με τις διαστάσεις της σελίδας.

Με την επιλογή Προβολή | Προβολή πλήρους οθόνης ή με το πλήκτρο F4 η σελίδα εμφανίζεται ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη της επιφάνεια της οθόνης (χωρίς να εμφανίζονται μενού, γραμμή κατάστασης, γραμμή εργαλείων ή ιχνο-δείκτες κύλισης). Για να επαναφερθεί ο κανονικός τρόπος παρουσίασης στην οθόνη πατήστε το πλήκτρο Escape.


Πληροφορίες εγγράφου

Στη γραμμή τίτλου του GSview, όταν υπάρχει ένα αρχείο ανοικτό, εμφανίζεται το όνομα του αρχείου. Στη γραμμή κατάστασης του παράθυρου του GSview εμφανίζονται επιπρόσθετες, σύντομες πληροφορίες, όπως ο αριθμός της εμφανιζόμενης σελίδας, ο συνολικός αριθμός σελίδων και η σχετική θέση της εμφανιζόμενης σελίδας (εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες). Επίσης, όταν ο δρομέας βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της παρουσιαζόμενης σελίδας εμφανίζονται οι συντεταγμένες της θέσης του (ως όρισμα χρησιμοποιείται το κάτω αριστερά άκρο της σελίδας) και στις μονάδες που έχουν καθοριστεί από την επιλογή Επιλογές | Μονάδες. Η θέση και οι συντεταγμένες του δρομέα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά τον υπολογισμό των ορίων πλαισίου για την παράμετρο %%BoundingBox.

Με την επιλογή Πληροφορίες από το μενού Αρχείο εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο παρουσιάζονται πληροφορίες που προέρχονται από τα σχόλια δομής DSC του εξεταζόμενου εγγράφου. Οι πληροφορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

Στην ένδειξη Αρχείο εμφανίζεται το πλήρες όνομα, όνομα και διαδρομή αναζήτησης, του εγγράφου.

Η ένδειξη Τύπος αντιστοιχεί στο είδος του εγγράφου. Η εμφανιζόμενη τιμή συνήθως αντικατοπτρίζει την ύπαρξη ή την απουσία καθώς και τη συμβατότητα των σχολίων δομής DSC τα οποία εντοπίστηκαν στο έγγραφο. Οι τιμές που μπορεί να παρουσιαστούν είναι Δομή εγγράφου DSC, EPS, Χωρίς σχόλια δομής DSC ή Παράβλεψη σχολίων δομής DSC. Τα αρχεία EPS (Encapsulated PostScript Files) είναι αρχεία μίας μόνο σελίδας και περιέχουν ένα υποσύνολο των σχολίων των συμβάσεων DSC και εντολές PostScript. Τα αρχεία EPS συνήθως χρησιμοποιούνται ως συμπεριλαμβανόμενα αρχεία σε άλλα αρχεία. Η ένδειξη Παράβλεψη σχολίων δομής DSC εμφανίζεται στη περίπτωση που έχει καθοριστεί η αντίστοιχη επιλογή από το μενού Επιλογές | Παράβλεψη σχολίων δομής DSC. Οι παρουσιαζόμενες ενδείξεις μπορεί να εμφανίζονται με ένα πρόθυμα το οποίο μπορεί να είναι είτε Ctrl+D ακολουθούμενο από είτε PJL ακολουθούμενο από. Οι δύο αυτές ενδείξεις επισημαίνουν το γεγονός ότι το έγγραφο δεν είναι απόλυτα συμβατό με τις συμβάσεις δομής εγγράφου DSC. Στην αρχή ενός τέτοιου εγγράφου υπάρχουν άχρηστα δεδομένα τα οποία δεν αποτελούν τμήμα των σχολίων δομής. Για οδηγίες σχετικά με τη διόρθωση του πρώτου από τα παραπάνω αναφερόμενα προβλήματα ανατρέξτε στο θέμα Συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα. Για τη διόρθωση του δεύτερου αρκεί να μην χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP LaserJet όταν δημιουργείτε έγγραφα PostScript τα οποία πρόκειται να διανεμηθούν σε άλλους χρήστες.

Ο Τίτλος είναι ένα περιγραφικό κείμενο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εκτύπωση πληροφοριακών σελίδων ή κατά την αποστολή και την αναγνώριση των εγγράφων.

Η Ημερομηνία αντιστοιχεί στην ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου.

Στην καταχώρηση Όρια πλαισίου εμφανίζονται τα όρια μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στην απεικονιζόμενη σελίδα. Οι τέσσερις ακέραιοι αριθμοί αντιστοιχούν στις συντεταγμένες του κάτω αριστερά άκρου και του επάνω δεξιά άκρου του περιβάλλοντος πλαισίου. Η μονάδα των εμφανιζόμενων τιμών είναι οι στιγμές (pt) και αντιστοιχούν στο 1/72 της ίντσας.

Στην ένδειξη Προσανατολισμός εμφανίζεται ο προεπιλεγμένος τρόπος προσανατολισμού του εγγράφου. Πιθανές τιμές είναι οι Κατακόρυφος και Οριζόντιος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το θέμα Προσανατολισμός.

Η Σειρά σελίδων μπορεί να είναι Αύξουσα, Φθίνουσα ή Ειδική. Εάν η Σειρά σελίδων είναι Φθίνουσα, το GSview αυτόματα αναστρέφει τη σειρά των σελίδων. Με τον τρόπο αυτό η παρουσίαση ή η εκτύπωση των σελίδων γίνεται με αύξουσα σειρά. Κατά την εξαγωγή ή την εκτύπωση σελίδων, το GSview παρέχει μια επιλογή με την οποία οι σελίδες μπορούν να εκτυπωθούν με φθίνουσα (ανάστροφη) σειρά. Στην περίπτωση που η σειρά των σελίδων είναι Ειδική η επαναταξινόμηση των σελίδων είναι αδύνατη.

Στην καταχώρηση Είδος μέσου εμφανίζεται το μέσο το οποίο έχει καθοριστεί για το έγγραφο και ακολουθείται από τις τιμές για το πλάτος και το ύψος του μέσου. Οι τιμές αυτές παρέχονται σε στιγμές (pt), η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης χρήστη (ίση με το 1/72 της ίντσας).

Η τιμή Σελίδες αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό σελίδων του εγγράφου.

Στην τιμή Σελίδα εμφανίζονται η ονομαστική τιμή για τον αριθμό σελίδας και ο αριθμός σελίδας σε σχέση με το συνολικό αριθμό σελίδων.

Οι τιμές στην ένδειξη Bitmap αντιστοιχούν στις διαστάσεις, σε pixel, της εικόνας που αντιστοιχεί στο εμφανιζόμενο παράθυρο του GSview. Η ένδειξη αυτή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που θέλετε να αντιγράψετε στο πρόχειρο την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη.


Εργασίες εκτύπωσης

Η εντολή Εκτύπωση από την επιλογή Αρχείο στο μενού, επιτρέπει την εκτύπωση του εγγράφου χρησιμοποιώντας το μεταγλωττιστή Ghostscript. Για την εργασία εκτύπωσης το GSview παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μιας από τις τρεις προτεινόμενες μεθόδους εκτύπωσης: Εκτυπωτής Windows GDI, Συσκευή Ghostscript ή Εκτυπωτής PostScript.

Με την επιλογή Εκτυπωτής Windows GDI χρησιμοποιείται ο μεταγλωττιστής Ghostscript για τη δημιουργία ενός bitmap για κάθε μια από τις σελίδες του εγγράφου, ενώ η εκτύπωση αυτών των bitmap πραγματοποιείται με τη χρήση του, τυπικού, προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή που παρέχεται από τα Windows. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η πιο αργή από όλες, αλλά κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργεί σωστά με όλους σχεδόν τους εκτυπωτές.

Με την επιλογή Συσκευή Ghostscript χρησιμοποιούνται τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών του μεταγλωττιστή Ghostscript. Η μέθοδος αυτή είναι πιο γρήγορη αλλά απαιτεί ο μεταγλωττιστής Ghostscript να συνοδεύεται από πρόγραμμα οδήγησης για το συγκεκριμένο εκτυπωτή και ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει το όνομα του συγκεκριμένου προγράμματος οδήγησης. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή HP LaserJet 4 ονομάζεται ljet4. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το μεταγλωττιστή Ghostscript.

Με την επιλογή Εκτυπωτής PostScript δεν χρησιμοποιείται ο μεταγλωττιστής Ghostscript για την εκτύπωση ενός αρχείου PostScript. Στην περίπτωση αυτή, το αρχείο αποστέλλεται κατευθείαν στον εκτυπωτή.

Οι επιλογές που εμφανίζονται στο παράθυρο του διαλόγου για τις παραμέτρους εκτύπωσης είναι κάθε άλλο παρά ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, εάν καθοριστεί η επιλογή Συσκευή Ghostscript απενεργοποιείται το πλήκτρο Ιδιότητες γιατί δεν έχει καμία πλέον επίδραση στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα θέματα βοήθειας που ακολουθούν.

Βλέπε επίσης τα θέματα Μέθοδοι μετατροπής και Μετατροπή.

Επιλογή σελίδων
Εκτυπωτής Windows GDI
Συσκευή Ghostscript
Εκτυπωτής PostScript
Εκτύπωση του αρχείου
Ιδιότητες
Συνδυασμοί μεγέθους σελίδας


Επιλογή σελίδων

Κατά τις εργασίες εκτύπωσης μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε περιοχή σελίδων. Στην επιλεγμένη περιοχή σελίδων μπορείτε να καθορίσετε να εκτυπωθούν όλες οι σελίδες, οι σελίδες με μονή αρίθμηση ή οι σελίδες με ζυγή αρίθμηση. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την εκτύπωση των σελίδων με μονή αρίθμηση από την περιοχή των σελίδων μεταξύ 10 και 20, η πρώτη σελίδα που θα εκτυπωθεί θα είναι η 11.

Το πλήκτρο Επιλογή σελίδων θα εμφανίζεται απενεργοποιημένο εάν η επιλογή σελίδων δεν υποστηρίζεται από την επιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης.

Το πλαίσιο ελέγχου Ανάστροφη σειρά, εάν επιλεγεί, έχει ως αποτέλεσμα την εκτύπωση των σελίδων με αντίστροφη, φθίνουσα, σειρά. Το πλαίσιο ελέγχου εμφανίζεται ενεργοποιημένο μόνο στην περίπτωση που το έγγραφο περιέχει σχόλια δομής DSC.

Εάν θέλετε να επιλέξετε για εκτύπωση μια περιοχή σελίδων από ένα έγγραφο που περιέχει σχόλια δομής DSC αλλά η αρίθμηση των σελίδων είναι ειδική (δηλαδή όταν η επαναδιάταξη των σελίδων είναι αδύνατη) τότε θα πρέπει να καθορίσετε ως εκτυπωτή την επιλογή Εκτυπωτής Windows GDI καθώς επίσης και την επιλογή Παράβλεψη σχολίων δομής DSC.


Εκτυπωτής Windows GDI

Όταν επιλεγεί, χρησιμοποιείται ο μεταγλωττιστής Ghostscript για τη δημιουργία ενός bitmap για κάθε μια από τις σελίδες του εγγράφου και η εκτύπωση αυτών των bitmap πραγματοποιείται με τη χρήση του, τυπικού, προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή που παρέχεται από τα Windows. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι αποτελεσματική για όλους τους εκτυπωτές που υποστηρίζουν την εκτύπωση γραφημάτων raster.

Ως προκαθορισμένη επιλογή και για την ταχύτερη εκτύπωση, δημιουργείται ένα μονόχρωμο bitmap. Εάν επιθυμείτε έγχρωμη εκτύπωση, θα πρέπει να καθορίσετε τη συγκεκριμένη επιλογή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Ρυθμίσεις.

Για μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με τον τρόπο που το GSview διεκπεραιώνει τις εντολές PostScript ή τις εντολές που συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα PDF και που αφορούν στην αλλαγή του μεγέθους της σελίδας, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδυασμοί μεγέθους σελίδας.

Το πεδίο Επιλογές συνήθως παραμένει κενό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό διακοπτών γραμμής εντολών για το μεταγλωττιστή Ghostscript. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές αυτές με μεγάλη προσοχή!

Η συγκεκριμένη επιλογή συσκευής εκτύπωσης επιτρέπει την εκτύπωση επιλεγμένων σελίδων ακόμη και στην περίπτωση που στο έγγραφο δεν συμπεριλαμβάνονται σχόλια δομής DSC. Ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται η συγκεκριμένη επιλογή είναι απλός. Όλες οι σελίδες μετατρέπονται σε bitmaps, αλλά στον εκτυπωτή αποστέλλονται μόνο οι επιλεγμένες από το χρήστη. Η εκτύπωση στην περίπτωση αυτή είναι πάρα πολύ αργή.


Συσκευή Ghostscript

Η επιλογή Συσκευή Ghostscript επιτρέπει τον καθορισμό συσκευής εκτύπωσης Ghostscript καθώς και την ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτύπωση. Ο κατάλογος προεπιλεγμένων συσκευών καθώς και οι κατάλληλες τιμές ανάλυσης για τις συγκεκριμένες συσκευές αποθηκεύονται στην ενότητα [Devices] του αρχείου gsview32.ini. Οι τιμές αυτές προέρχονται από την εκδοχή 6.0 του μεταγλωττιστή Ghostscript. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε άλλες συσκευές και αναλύσεις.

Για οδηγίες σχετικά με έλεγχο του τρόπου με τον οποίο το GSview διεκπεραιώνει τις εντολές PostScript ή τις εντολές που συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα PDF και που αφορούν στην αλλαγή του μεγέθους της σελίδας, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδυασμοί μεγέθους σελίδας.

Επιπρόσθετες επιλογές για τη συσκευή Ghostscript μπορούν να καθοριστούν είτε με καταγραφή στο πεδίο Επιλογές είτε από το παράθυρο του διαλόγου που εμφανίζεται με το πλήκτρο Ιδιότητες.

Με το πλήκτρο uniprint (ενιαία εκτύπωση) επιλέγεται μια συσκευή ενιαίας εκτύπωσης και παρουσιάζεται ένας κατάλογος με τα υπάρχοντα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων (*.upp) για την επιλογή προγράμματος οδήγησης για τη συσκευή ενιαίας εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε ένα από αυτά τα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων, το όνομα του συγκεκριμένου αρχείου ρυθμίσεων θα τοποθετηθεί στο πεδίο καταχώρησης Επιλογές στο παράθυρο επιλογών για τη συσκευή Ghostscript. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων για μια συσκευή ενιαίας εκτύπωσης ανατρέξτε στο Αρχείο devices.htm, το οποίο διανέμεται μαζί με το μεταγλωττιστή Ghostscript, και διαβάστε την ενότητα που αναφέρεται στις συσκευές uniprint.


Εκτυπωτής PostScript

Με την επιλογή Εκτυπωτής PostScript το αρχείο αποστέλλεται κατευθείαν στην ουρά εκτυπώσεων. Ο μεταγλωττιστής Ghostscript δεν χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του αρχείου. Το αποτέλεσμα της επιλογής αυτής είναι παρόμοιο με το αποτέλεσμα της επιλογής Αρχείο | Εκτύπωση αρχείου από το μενού επιλογών. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην περίπτωση αυτή μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες που πρόκειται να εκτυπωθούν.

Πολλές φορές, όταν ο εκτυπωτής PostScript είναι συνδεδεμένος μέσω σειριακής θύρας σύνδεσης, απαιτείται η αποστολή ενός χαρακτήρα ελέγχου, Ctrl+D, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του αρχείου PostScript. Επίσης, σε συνδυασμό με την καλή ή κακή συμπεριφορά των άλλων προγραμμάτων, πολλές φορές απαιτείται η αποστολή του συγκεκριμένου χαρακτήρα ελέγχου και πριν την αποστολή του αρχείου στον εκτυπωτή. Οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες ελέγχου αποτελούν τμήμα του πρωτοκόλλου σειριακής επικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιείται από τους συγκεκριμένους εκτυπωτές - δεν αποτελεί τμήμα της γλώσσας PostScript. Από το παράθυρο του διαλόγου που εμφανίζεται με το πλήκτρο Ρυθμίσεις παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού των επιλογών αποστολής του χαρακτήρα ελέγχου Ctrl+D πριν ή/και μετά την αποστολή του αρχείου PostScript.

Ορισμένοι εκτυπωτές PostScript έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύουν περισσότερες γλώσσες εντολών εκτύπωσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η ύπαρξη ενός προλόγου για την ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας PostScript. Για παράδειγμα, οι εκτυπωτές HP LaserJet (με την επιλογή PostScript) απαιτούν την ύπαρξη του ακόλουθου προλόγου:

 ^[%-12345X@PJL JOB
 @PJL ENTER LANGUAGE = POSTSCRIPT

καθώς και του ακόλουθου επίλογου:

 ^[%-12345X@PJL EOJ
 ^[%12345X

Τα πεδία αρχείων προλόγου και επιλόγου παρέχουν τη δυνατότητα αποστολής ενός αρχείου εντολών τόσο πριν όσο και μετά την αποστολή του αρχείου PostScript στον εκτυπωτή.

Μια άλλη χρήση της αποστολής προλόγου μπορεί να είναι η ενεργοποίηση της εκτύπωσης διπλής όψεως με την εντολή:

 << /Duplex true /Tumble false >> setpagedevice

Στην περίπτωση που το έγγραφο είναι ένα αρχείο μορφής PDF, θα χρησιμοποιηθεί ο μεταγλωττιστής Ghostscript για τη μετατροπή του εγγράφου σε αρχείο PostScript το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί στον εκτυπωτή.


Εκτύπωση του αρχείου

Με την επιλογή Αρχείο | Εκτύπωση του αρχείου ένα αρχείο αποστέλλεται κατευθείαν στην τοπική θύρα εκτύπωσης παρακάμπτοντας όλα τα προγράμματα οδήγησης συσκευών εκτύπωσης των Windows. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο στην περίπτωση αποστολής ενός εγγράφου σε έναν εκτυπωτή PostScript ή για την αποστολή σε έναν εκτυπωτή ενός αρχείου εξόδου το οποίο έχει δημιουργηθεί από το μεταγλωττιστή Ghostscript.

Για εκτύπωση μπορούν να επιλεγούν όλες οι σελίδες, μεμονωμένες σελίδες ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός επιλογών. Οι επιλογές Όλες, Μονές και Ζυγές παρέχουν έναν γρήγορο τρόπο επιλογής σελίδων. Εάν επιλέξετε μια περιοχή σελίδων, τότε η επιλογή μονών και ζυγών σελίδων, με τα πλαίσια ελέγχου Μονές και Ζυγές, θα προέρχεται αποκλειστικά από την επιλεγείσα περιοχή σελίδων. Η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ανάστροφη σειρά έχει ως αποτέλεσμα την εκτύπωση των σελίδων με φθίνουσα σειρά.


Ιδιότητες

Το πλήκτρο Ιδιότητες παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού επιπλέον ρυθμίσεων για ορισμένες από τις συσκευές Ghostscript αλλά και τον καθορισμό του ποσοστού μετακίνησης των σελίδων.

Μια τιμή μετακίνησης σελίδων μπορεί να καθοριστεί ξεχωριστά για κάθε μια από τις συσκευές. Η μετακίνηση της σελίδας είναι χρήσιμη στην περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία στη τιμή για την αρχή της σελίδας μεταξύ της συσκευής Ghostscript και ενός συγκεκριμένου εκτυπωτή. Αυξάνοντας την τιμή για την παράμετρο X το αποτύπωμα στη σελίδα θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά. Αντίστοιχα, αυξάνοντας την τιμή του Y το αποτύπωμα στη σελίδας θα μετατοπιστεί προς τα κάτω.

Οι Ιδιότητες χρησιμοποιούνται επίσης για τον καθορισμό τιμής στην παράμετρο BitsPerPixel η οποία καθορίζει τον αριθμό των bits που χρησιμοποιούνται για κάθε pixel κατά την εκτύπωση σε έγχρωμο εκτυπωτή ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη διόρθωση των χρωμάτων και της πυκνότητας εκτύπωσης.

Οι επιλεγείσες τιμές για τις Ιδιότητες αφορούν αποκλειστικά τον εκτυπωτή για τον οποίο καθορίζονται. Η τροποποίηση της τιμής για την παράμετρο BitsPerPixel για έναν εκτυπωτή δεν έχει καμία επίδραση στις ρυθμίσεις ενός άλλου εκτυπωτή.

Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις από το παράθυρο του διαλόγου Ιδιότητες και πατήσετε το πλήκτρο OK, οι ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο εκτυπωτή θα αποθηκευτούν στο αρχείο gsview32.ini για να χρησιμοποιηθούν και την επόμενη φορά.

Ορισμένες Ιδιότητες έχουν προκαθορισμένες τιμές που παρέχονται από το πρόγραμμα GSview, αλλά οι τιμές αυτές μπορεί να μην συμφωνούν με τις αντίστοιχες του μεταγλωττιστή Ghostscript. Τα πλήκτρα Επεξεργασία και Δημιουργία επιτρέπουν την τροποποίηση των διαθέσιμων τιμών για τις Ιδιότητες του συγκεκριμένου εκτυπωτή. Στην ενότητα Τροποποίηση ιδιοτήτων παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Τροποποίηση ιδιοτήτων


Τροποποίηση ιδιοτήτων

Επιπρόσθετες, προαιρετικές, Ιδιότητες δεν υποστηρίζονται από όλους τους εκτυπωτές. Για να μάθετε ποιοι από τους εκτυπωτές υποστηρίζουν επιπρόσθετες Ιδιότητες και ποιες Ιδιότητες ακριβώς υποστηρίζονται από κάθε εκτυπωτή, ανατρέξτε στο Αρχείο devices.htm που συνοδεύει το μεταγλωττιστή Ghostscript ή εξετάστε τον πηγαίο κώδικα του μεταγλωττιστή Ghostscript.

Για να τροποποιηθούν οι Ιδιότητες υπάρχουν δύο τρόποι.

Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί τα πλήκτρα Επεξεργασία ή Δημιουργία από το παράθυρο του διαλόγου Ιδιότητες.

Η τιμή για κάθε ιδιότητα πρέπει να είναι είτε ένας αριθμός είτε μια συμβολοσειρά. Οι ιδιότητες αριθμητικής τιμής αντιστοιχούν σε τιμές που μπορούν να καθοριστούν με το διακόπτη -d από την γραμμή εντολών του μεταγλωττιστή Ghostscript. Αντίστοιχα, οι τιμές που αντιστοιχούν σε συμβολοσειρές μπορούν να καθοριστούν με το διακόπτη -s της γραμμής εντολών. Κάθε ιδιότητα αποτελείται από ένα Όνομα και μια Τιμή και μπορούν να καθοριστούν ως -dNAME=τιμή ή -sNAME=τιμή. Η τιμή μπορεί να επιλεγεί από τον κατάλογο των τιμών οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα και μπορούν να καταχωρηθούν από το παράθυρο του διαλόγου Τροποποίηση ιδιοτήτων. Όταν καθορίζονται οι τιμές, τόσο για το Όνομα όσο και για την Τιμή ή τις Τιμές απαγορεύεται να υπάρχουν κενά διαστήματα.

Για να διαγράψετε μια ιδιότητα, επιλέξτε τη συγκεκριμένη ιδιότητα από το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες και πατήστε το πλήκτρο Επεξεργασία. Από τον εμφανιζόμενο διάλογο Τροποποίηση ιδιοτήτων πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή.

Η δεύτερη μέθοδος είναι η μη αυτόματη επεξεργασία του αρχείου ρυθμίσεων INI του GSview.

Για κάθε εκτυπωτή, στο αρχείο gsview32.ini πρέπει να προστεθούν δύο ενότητες. Το παράδειγμα που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο προσθήκης πληροφοριών για τις ιδιότητες της συσκευής εκτύπωσης cdjcolor. Πρώτα προστίθεται μια ενότητα όπου καθορίζονται οι τρέχουσες τιμές. Από την ενότητα αυτή λαμβάνονται, μετά την αφαίρεση του πρώτου γράμματος, οι επιλογές που παρουσιάζονται στον κατάλογο Ιδιότητα. Το πρώτο γράμμα μπορεί να είναι ένα s, για τις συμβολοσειρές ή ένα d για τις αριθμητικές τιμές.

 [cdjcolor]
 dBitsPerPixel=24
 dDepletion=1
 dShingling=2
 dBlackCorrect=4

Στη συνέχεια πρέπει να προστεθεί μια ενότητα στην οποία παρέχονται όλες οι τιμές που εμφανίζονται στον κατάλογο από τον οποίο θα επιλεγεί η Τιμή.

 [cdjcolor values]
 dBitsPerPixel=1,3,8,16,24
 dDepletion=1,2,3
 dShingling=0,1,2
 dBlackCorrect=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Κατά την εμφάνιση των παραμέτρων στην οθόνη, το GSview θα προσθέσει αυτόματα την τιμή [Μη καθορισμένη] στον κατάλογο των τιμών.

Κατά την εκτύπωση ενός αρχείου, το GSview μεταβιβάζει στο μεταγλωττιστή Ghostscript τα περιεχόμενα της ενότητας [cdjcolor] του αρχείου gsview32.ini ως εξής:

 -dBitsPerPixel=24 -dDepletion=1 -dShingling=2 -dBlackCorrect=4

Εάν η τιμή για κάποια από τις ιδιότητες είναι [Μη καθορισμένη], η συγκεκριμένη ιδιότητα δεν θα μεταβιβαστεί στο μεταγλωττιστή Ghostscript.


Συνδυασμοί μεγέθους σελίδας

Εάν καθοριστεί η επιλογή Σταθερό μέγεθος σελίδας (η προκαθορισμένη), το GSview θα χρησιμοποιήσει την τιμή που έχει καθοριστεί από το μενού, με την επιλογή Μέσα, και θα παραβλέψει οποιεσδήποτε εντολές έχουν συμπεριληφθεί στο έγγραφο, PostScript ή PDF, και αφορούν στο μέγεθος της σελίδας. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για έγγραφα PDF τα οποία περιέχουν συνδυασμό σελίδων με κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό.

Εάν καθοριστεί η επιλογή Συρρίκνωση μέχρι προσαρμογής, οποιοδήποτε μέγεθος σελίδας έχει καθοριστεί στο έγγραφο και το οποίο είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του μέσου που έχει καθοριστεί από την επιλογή στο μενού, θα συρρικνωθεί μέχρις ότου το μέγεθος της σελίδας συμφωνεί με την επιλογή μέσου από το μενού. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εκτυπώσετε μια σελίδα A4 σε επιστολόχαρτο (πιθανότατα, τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα εάν αγοράσετε χαρτί A4).

Εάν καθοριστεί η επιλογή Μεταβλητό μέγεθος σελίδας το GSview θα χρησιμοποιήσει την τιμή που έχει καθοριστεί από την επιλογή στο μενού αλλά δεν θα παραβλέψει καμία από τις εντολές αλλαγής μεγέθους που έχουν συμπεριληφθεί στο έγγραφο.


Μέθοδοι μετατροπής

Υπάρχει πληθώρα τρόπων μετατροπής ενός αρχείου PostScript ή PDF.

Με την επιλογή Αρχείο | Μετατροπή χρησιμοποιείται ο μεταγλωττιστής Ghostscript για τη μετατροπή ενός αρχείου PostScript ή PDF σε εικόνα bitmap, σε αρχείο PostScript ή PDF.

Με την επιλογή Αρχείο | Εξαγωγή είναι δυνατή η αντιγραφή μιας περιοχής σελίδων από ένα έγγραφο PostScript.

Με την επιλογή Αρχείο | PS σε EPS μπορεί να επανακαθοριστούν τα όρια του πλαισίου που περιβάλλει το έγγραφο και να τροποποιηθεί η κεφαλίδα του εγγράφου από PS σε EPS. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη επιλογή διαβάστε προσεκτικά το κείμενο βοήθειας και τα έγγραφα τεκμηρίωσης για πληροφορίες σχετικά με την παράμετρο %%BoundingBox.

Με την επιλογή Επεξεργασία | Προσθήκη προεπισκόπησης EPS μπορεί να προστεθεί μια εικόνα προεπισκόπησης σε ένα αρχείο EPS.

Με την επιλογή Επεξεργασία | Εξαγωγή EPS μπορεί να εξαχθεί είτε το τμήμα PostScript είτε το τμήμα προεπισκόπησης από ένα αρχείο DOS EPS.

Με την επιλογή Επεξεργασία | Μετατροπή σε γράφημα διανυσματικής μορφής χρησιμοποιείται το σύνολο προγραμμάτων pstoedit για τη μετατροπή ενός αρχείου PostScript ή PDF σε ένα επεξεργάσιμο αρχείο διανυσματικής μορφής.

Με την επιλογή Επεξεργασία | Εξαγωγή κειμένου χρησιμοποιείται το σύνολο προγραμμάτων pstotext για την εξαγωγή κειμένου από ένα αρχείο PostScript ή PDF.

Με την επιλογή Επεξεργασία | Αντιγραφή αντιγράφεται στο πρόχειρο ένα αποτύπωμα της εικόνας που εμφανίζεται στο παράθυρο του GSview στην οθόνη. Με την επιλογή Επεξεργασία | Επικόλληση σε αντιγράφονται τα περιεχόμενα του πρόχειρου, εφόσον είναι μια εικόνα bitmap DIB, σε ένα άλλο αρχείο. Με την επιλογή Επεξεργασία | Μετατροπή Bitmap τα περιεχόμενα του πρόχειρου μετατρέπονται από DIB bitmap (ανεξάρτητο συσκευής) σε bitmap του οποίου η εμφάνιση εξαρτάται από τη συσκευή απεικόνισης.

Τεχνάσματα για τη μετατροπή αρχείων
Μετατροπή
Εξαγωγή
Από PS σε EPS
Προεπισκόπηση EPS
Καθορισμένη από το χρήστη
Μετατροπή σε γράφημα διανυσματικής μορφής
Εξαγωγή και εντοπισμός κειμένου
Πρόχειρο


Τεχνάσματα για τη μετατροπή αρχείων

Ορισμένες, κοινές, εργασίες μετατροπής αρχείων οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με το GSview και το μεταγλωττιστή Ghostscript είναι οι εξής:

Μετατροπή από PostScript σε PDF: Αρχείο | Μετατροπή, επιλέξτε συσκευή pdfwrite, 300dpi, με Ghostscript 5.50, ενώ οι γραμματοσειρές με μη συμβατική κωδικοποίηση (σύνολο χαρακτήρων εκτός του Λατινικού αλφάβητου) θα συμπεριληφθούν ως bitmaps. Εάν επιλέξετε 72dpi, τα στοιχεία των γραμματοσειρών δεν θα εμφανίζονται με ομαλό περίγραμμα. Ο μεταγλωττιστής Ghostscript εκδοχή 6.0 ή μεταγενέστερη θα ενσωματώσει τις γραμματοσειρές στο αρχείο.

Μετατροπή από PDF σε PostScript: Αρχείο | Μετατροπή, επιλέξτε συσκευή pswrite, 300dpi.

Μετατροπή από PostScript Επίπεδο 2 σε PostScript Επίπεδο 1: Αρχείο | Μετατροπή, επιλέξτε συσκευή psmono, 300dpi. Επίσης, αντί της ανάλυσης των 300dpi, πιθανόν να χρειαστεί να επιλέξετε την ανάλυση που αντιστοιχεί στον εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.

Μετατροπή σε εικόνα bitmap: Αρχείο | Μετατροπή, επιλέξτε συσκευή bmp16m, 72dpi.

Μετατροπή σε επεξεργάσιμη διανυσματική μορφή (pstoedit): Επεξεργασία | Μετατροπή σε γράφημα διανυσματικής μορφής ή μετατρέψτε το αρχείο σε αρχείο μορφής PDF χρησιμοποιώντας την παραπάνω περιγραφόμενη μέθοδο.

Εξαγωγή κειμένου (pstotext): Επεξεργασία | Εξαγωγή κειμένου.

Προσθήκη προεπισκόπησης σε αρχείο EPS: Επεξεργασία | Προσθήκη προεπισκόπησης EPS. Για περισσότερες πληροφορίες εξετάστε το θέμα Προσθήκη προεπισκόπησης EPS.

Αφαίρεση προεπισκόπησης από αρχείο EPS: Επεξεργασία | Εξαγωγή EPS | Τμήμα PostScript.

Στρογγυλευμένες άκρες γραμματοσειρών, γραφημάτων στην οθόνη: Μέσα | Ρυθμίσεις οθόνης. Καθορίστε την τιμή 4 τόσο για την παράμετρο Άλφα κειμένου όσο και για την παράμετρο Άλφα γραφημάτων. Η ρύθμιση για το Βάθος πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 bits/pixel.

Αποθήκευση της παρουσιαζόμενης εικόνας bitmap: Επεξεργασία | Αντιγραφή για να αντιγραφεί στο πρόχειρο. Για να αποθηκεύσετε την εικόνα σε ένα αρχείο BMP, χρησιμοποιήστε την επιλογή Επεξεργασία | Αντιγραφή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επικόλλησης Επικόλληση σε...

Δημιουργία εικόνας bitmap με στρογγυλευμένες γωνίες (anti-aliasing): 1. Καθορίστε τις απαραίτητες επιλογές για την παρουσίαση με στρογγυλευμένες γωνίες στην οθόνη και αποθηκεύστε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη ή 2. Επιλέξτε Μετατροπή χρησιμοποιώντας μια συσκευή με έξοδο bitmap και καθορίστε στο πεδίο Επιλογές τις ακόλουθες παραμέτρους:

  -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4


Μετατροπή

Με την επιλογή Αρχείο | Μετατροπή χρησιμοποιείται ο μεταγλωττιστής Ghostscript για τη μετατροπή ενός αρχείου PostScript ή PDF σε εικόνα bitmap, σε αρχείο PostScript ή PDF.

Για τη μετατροπή είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια συσκευή εξόδου Ghostscript και μια τιμή για την ανάλυση. Ένας κατάλογος με προκαθορισμένες συσκευές και τις διαθέσιμες αναλύσεις βρίσκεται αποθηκευμένος στην ενότητα [Convert] του αρχείου gsview32.ini και έχει ληφθεί από την τυπική διανομή της εκδοχής 6.01 του μεταγλωττιστή Ghostscript. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες συσκευές καθώς και αναλύσεις.

Ορισμένες επιπρόσθετες επιλογές για το μεταγλωττιστή Ghostscript μπορούν να καθοριστούν είτε από το πεδίο Επιλογές είτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Ιδιότητες.

Κατά τη μετατροπή μπορούν να μετατραπούν όλες οι σελίδες, συγκεκριμένες σελίδες ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός. Τα πλήκτρα Όλες οι σελίδες, Μονές σελίδες και Ζυγές σελίδες παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης επιλογής σελίδων. Εάν επιλέξετε μια περιοχή σελίδων, τότε η επιλογή μονών ή ζυγών σελίδων, με τα πλήκτρα Μονές σελίδες και Ζυγές σελίδες, θα προέρχεται αποκλειστικά από την επιλεγείσα περιοχή σελίδων. Η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ανάστροφη σειρά έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή των σελίδων με φθίνουσα σειρά.

Για οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο το GSview διεκπεραιώνει τις εντολές PostScript ή τις εντολές που συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα PDF και που αφορούν στην αλλαγή του μεγέθους της σελίδας, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδυασμοί μεγέθους σελίδας.

Βλέπε επίσης το θέμα Μέθοδοι μετατροπής.


Εξαγωγή

Η επιλογή Εξαγωγή παρέχει τη δυνατότητα αντιγραφής συγκεκριμένων σελίδων από το εξεταζόμενο έγγραφο σε ένα νέο έγγραφο. Για παράδειγμα, μπορούν να εξαχθούν δέκα σελίδες από το εξεταζόμενο έγγραφο και να αποθηκευτούν ως νέο έγγραφο το οποίο στη συνέχεια μπορεί να αποσταλεί στον εκτυπωτή. Οι σελίδες μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου. Η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ανάστροφη σειρά έχει ως αποτέλεσμα την εξαγωγή των σελίδων με φθίνουσα σειρά.

Βλέπε επίσης το θέμα Μέθοδοι μετατροπής.


Από PS σε EPS

Ως γενικός κανόνας, η μετατροπή ενός αρχείου PostScript σε αρχείο EPS είναι αδύνατη. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις όμως, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ενός μονοσέλιδου εγγράφου PostScript, τα αρχεία PostScript μπορούν να μετατραπούν σε αρχεία EPS τροποποιώντας την πρώτη γραμμή του αρχείου έτσι ώστε να γίνει
 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

και στη συνέχεια προσθέτοντας ή τροποποιώντας κατάλληλα το σχόλιο δομής %%BoundingBox που αναφέρεται στα όρια του περιβάλλοντος το έγγραφο πλαισίου.

Τα αρχεία EPS συνήθως χρησιμοποιούνται ως συμπεριλαμβανόμενα αρχεία και για αυτό το λόγο πρέπει να περιέχουν ένα σχόλιο με το οποίο να καθορίζονται τα όρια ενός πλαισίου:

 %%BoundingBox: καx καy πδx πδy

όπου καx, καy, πδx και πδy είναι ακέραιοι αριθμοί οι οποίοι αντιστοιχούν στις συντεταγμένες x και y της κάτω αριστερά γωνίας και της πάνω δεξιά γωνίας, αντίστοιχα. Οι συντεταγμένες αυτές ορίζουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τη σελίδα.

Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης, η επιλογή PS σε EPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρχείων PostScript με εντελώς λανθασμένα σχόλια δομής DSC. Ένα τέτοιο έγγραφο θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στην περίπτωση που πρέπει να συμπεριληφθεί στο εσωτερικό ενός άλλου αρχείου.

Για τη μετατροπή ενός αρχείου PostScript σε αρχείο EPS, το αρχικό αρχείο πρέπει να είναι αποκλειστικά ένα έγγραφο μίας μόνο σελίδας. Εάν στο έγγραφο συμπεριλαμβάνονται σχόλια δομής DSC και το έγγραφο είναι πολυσέλιδο, εξάγετε τη συγκεκριμένη σελίδα που επιθυμείτε με την επιλογή από το μενού Αρχείο | Εξαγωγή. Εάν στο έγγραφο δεν συμπεριλαμβάνονται σχόλια δομής DSC, θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε το αρχείο και να εξάγετε μόνοι σας τη σελίδα που επιθυμείτε.

Στα αρχεία EPS δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ οι τελεστές:

 banddevice  clear     cleardictstack copypage
 erasepage  exitserver  framedevice   grestoreall
 initclip   initgraphics initmatrix   quit
 renderbands setglobal   setpagedevice  setpageparams
 setshared  startjob   letter     note
 legal    a3      a4       a5

Με πολύ μεγάλη προσοχή μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τελεστές:

 nulldevice  setgstate   sethalftone  setmatrix
 setscreen  settransfer  setcolortransfer

Η ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω συμβάσεων είναι αποκλειστικά δική σας.

Για να ελέγξετε εάν ένα έγγραφο περιέχει κάποιους από τους παραπάνω τελεστές, από το μενού επιλέξτε Επιλογές | Προειδοποιήσεις EPS και στη συνέχεια με την εντολή Άνοιγμα επιλέξτε το συγκεκριμένο έγγραφο. Μετά την εμφάνιση της σελίδας στην οθόνη κλείστε το έγγραφο με την εντολή Κλείσιμο και εξετάστε τα μηνύματα του μεταγλωττιστή Ghostscript χρησιμοποιώντας την εντολή Αρχείο | Παρουσίαση μηνυμάτων από το μενού. Εάν στο αρχείο χρησιμοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω τελεστές θα πρέπει, ανάμεσα στα άλλα μηνύματα, να δείτε καταχωρήσεις όπως:

 Warning: EPS files must not use ...

Εάν εμφανίζεται, έστω και μία φορά, το παραπάνω μήνυμα, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή PS σε EPS. Θυμηθείτε αργότερα να καταργήσετε την επιλογή Προειδοποιήσεις EPS.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εντολή PS σε EPS το έγγραφο πρέπει να έχει ανοιχτεί από το GSview.

Για έγγραφα χωρίς σχόλια δομής DSC, η εντολή PS σε EPS επιτρέπει τον καθορισμό των ορίων πλαισίου για το σχόλιο %%BoundingBox και στη συνέχεια δημιουργεί ένα αρχείο εξόδου EPS το οποίο αποτελείται από ένα περίβλημα EPS γύρω από το αποτύπωμα του αρχικού αρχείου.

Για έγγραφα με σχόλια δομής DSC, η εντολή PS σε EPS θα τροποποιήσει την πρώτη γραμμή του αρχείου σε

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

και στη συνέχεια επιτρέπει την προσθήκη ή την τροποποίηση του σχολίου δομής %%BoundingBox που καθορίζει τα όρια του πλαισίου περιβλήματος.

Για έγγραφα EPS, η εντολή PS σε EPS επιτρέπει την τροποποίηση των τιμών στο σχόλιο δομής %%BoundingBox.

Η εντολή PS σε EPS δεν περικόπτει το έγγραφο σύμφωνα με τις καθοριζόμενες για το σχόλιο %%BoundingBox τιμές. Για μια τέτοια εργασία θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κώδικας που συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο PostScript. Η εντολή PS σε EPS τροποποιεί μόνο τα σχόλια δομής DSC.

Εάν έχει καθοριστεί το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος υπολογισμός ορίων πλαισίου, το GSview θα υπολογίσει τα όρια λαμβάνοντας υπόψη τα μη λευκά pixels. Εάν δεν έχει καθοριστεί, θα πρέπει να καθορίστε μόνοι σας τα όρια του πλαισίου κάνοντας κλικ στα σημεία που αντιστοιχούν στα όρια αριστερά, κάτω, δεξιά και πάνω.

Με την εντολή PS σε EPS δεν προστίθεται προεπισκόπηση στο έγγραφο. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Επεξεργασία | Προσθήκη προεπισκόπησης EPS, φυσικά πάντοτε μετά τη δημιουργία ενός αρχείου EPS με τις σωστές τιμές για το σχόλιο δομής %%BoundingBox.

Βλέπε επίσης τα θέματα Προσθήκη προεπισκόπησης EPS, Εξαγωγή, Προειδοποιήσεις EPS και Μέθοδοι μετατροπής.


Προεπισκόπηση EPS

Με την εντολή Προσθήκη προεπισκόπησης EPS μπορείτε να προσθέσετε την εικόνα (bitmap) που εμφανίζεται στο παράθυρο του GSview ως προεπισκόπηση σε ένα αρχείο EPS. Το αποτέλεσμα χρήσης της εντολής Προσθήκη προεπισκόπησης EPS θα είναι ένα DOS EPS αρχείο, του οποίου η προεπισκόπηση μπορεί να είναι είτε ένα μετα-αρχείο Windows είτε ένα αρχείο TIFF ή ένα αρχείο EPSI. EPSI είναι ένα αρχείο EPS με προεπισκόπηση ένα γράφημα Interchange. Για τη σωστή χρήση της εντολής Προσθήκη προεπισκόπησης EPS πρέπει να εκτελεστούν πιστά τα ακόλουθα βήματα:

1. Καταργήστε την επιλογή Επιλογές | Παράβλεψη σχολίων DSC.

2. Εξασφαλίστε ότι το έγγραφο έχει τα σωστά όρια πλαισίου. Η εντολή Επιλογές | Εμφάνιση ορίων πλαισίου είναι χρήσιμη κατά την εξέταση των τιμών του σχολίου δομής %%BoundingBox. Τα όρια πλαισίου για ένα περίβλημα μπορεί να προστεθούν, εάν δεν υπάρχουν, ή να τροποποιηθούν με την εντολή Αρχείο | PS σε EPS.

3. Επιλέξτε Προσανατολισμός | Κατακόρυφος.

4. Επιλέξτε Μέσα | Ρυθμίσεις οθόνης και καθορίστε μια τιμή για την ανάλυση που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την προεπισκόπηση. Εάν επιλέξετε εξαιρετικά μεγάλη ανάλυση, το αρχείο EPS θα μεγαλώσει επίσης υπερβολικά σε μέγεθος.

5. Με την εντολή Άνοιγμα ανοίξτε ένα αρχείο EPS στο οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί προεπισκόπηση.

6. Επιλέξτε Επεξεργασία | Προσθήκη προεπισκόπησης EPS, καθορίστε την επιθυμητή μορφή της προεπισκόπησης και στη συνέχεια το νέο όνομα για το αρχείο EPS. Το GSview θα δημιουργήσει ένα νέο αρχείο το οποίο θα περιέχει το αρχικό PostScript EPS αρχείο και μια εικόνα προεπισκόπησης η οποία έχει δημιουργηθεί από τα περιεχόμενα του παραθύρου του GSview. Για την προεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα γράφημα από μια από τις ακόλουθες μορφές: Interchange, TIFF 4, TIFF 6 χωρίς συμπίεση, TIFF 6 με συμπίεση και Μετα-αρχείο Windows. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια προεπισκόπηση Interchange, το αρχείο πρέπει να περιέχει μια γραμμή τέλους σχολίων %%EndComments. Διαφορετικά το GSview πιθανόν να τοποθετήσει την προεπισκόπηση σε λανθασμένο σημείο στο αρχείο. Μια προεπισκόπηση Interchange είναι πάντοτε μονόχρωμη. Μια προεπισκόπηση TIFF 4 είναι μια εικόνα με ανάλυση 1 bit/pixel (το οποίο ονομάζεται Baseline Bilevel Image), χωρίς συμπίεση, όπως ακριβώς περιγράφεται στο υπόμνημα για τα γραφήματα TIFF 6.0, αλλά χωρίς την παρεμβολή ετικετών που δεν υποστηρίζονται από τις προδιαγραφές TIFF 4. Το πρόγραμμα WordPerfect 5.1 απαιτεί η προεπισκόπηση να είναι της μορφής TIFF 4. Μια προεπισκόπηση της μορφής TIFF 6 μπορεί να είναι ένα μονόχρωμο γράφημα με ανάλυση 1 bit/pixel (Baseline Bilevel Image) ή ένα έγχρωμο γράφημα είτε με ανάλυση 4 ή 8 bits/pixel (Baseline Palette-colour Image) είτε με ανάλυση 24 bits/pixel (Baseline RGB Full Colour Image) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές TIFF 6.0. Μια προεπισκόπηση της μορφής TIFF 6 μπορεί να είναι ένα γράφημα με ή χωρίς συμπίεση. Μια προεπισκόπηση ενός μετα-αρχείου Windows είναι πάντοτε ένα bitmap χωρίς συμπίεση.

7. Επαναφέρετε στις αρχικές τους τιμές τις παραμέτρους Προσανατολισμός | Κατακόρυφος και Μέσα | Ρυθμίσεις οθόνης.

Για την εξαγωγή του τμήματος PostScript ή του τμήματος προεπισκόπησης από ένα DOS EPS αρχείο, χρησιμοποιήστε τις εντολές Αρχείο | Επιλογή αρχείου ακολουθούμενες από τις εντολές Επεξεργασία | Εξαγωγή EPS και Τμήμα PostScript ή Τμήμα προεπισκόπησης.

Βλέπε επίσης το θέμα PS σε EPS.


Καθορισμένη από το χρήστη

Με την εντολή Επεξεργασία | Προσθήκη προεπισκόπησης EPS | Καθορισμένη από το χρήστη μπορεί να προστεθεί ένα ήδη υπάρχον αρχείο, της μορφής TIFF ή WMF (Μετα-αρχείο Windows), σε ένα αρχείο EPS ώστε να δημιουργηθεί ένα DOS EPS αρχείο με προεπισκόπηση. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο εξόδου EPS καθώς και ένα αρχείο WMF, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο DOS EPS με WMF προεπισκόπηση. Στο αρχείο EPS πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα σωστά όρια πλαισίου ώστε να συμφωνεί με την εικόνα που αντιστοιχεί στο αρχείο προεπισκόπησης TIFF ή WMF. Για την εργασία αυτή δεν είναι απαραίτητο το αρχείο EPS να παρουσιάζεται στην οθόνη. Η επιλογή Καθορισμένη από το χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμα του αρχείου με την εντολή Επιλογή αρχείου.

Φυσικά και μπορείτε να προσθέσετε ως προεπισκόπηση μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα περιεχόμενα του αρχείου PostScript, αλλά μια τέτοια ενέργεια εξακολουθεί να παραμένει τουλάχιστον ακατανόητη.


Μετατροπή σε γράφημα διανυσματικής μορφής

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα αρχείο PostScript ή PDF σε ένα επεξεργάσιμο γράφημα διανυσματικής μορφής χρησιμοποιώντας το σύνολο προγραμμάτων pstoedit του Wolfgang Glunz. Το σύνολο προγραμμάτων pstoedit διανέμεται σύμφωνα με την άδεια χρήσης GNU (GNU Public Licence) και δεν συμπεριλαμβάνονται στη διανομή του GSview. Για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των προγραμμάτων pstoedit θα πρέπει να προμηθευθείτε ξεχωριστά από την αρχική ιστοσελίδα του pstoedit
 http://www.pstoedit.net/pstoedit

ή από την ιστοσελίδα

 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/pstoedit.htm

Για να χρησιμοποιήσετε το pstoedit μέσα από το GSview, επιλέξτε Επεξεργασία | Μετατροπή σε γράφημα διανυσματικής μορφής. Θα παρουσιαστεί μια σειρά από τρία παράθυρα διαλόγου.

Το πρώτο παράθυρο διαλόγου αφορά στις ρυθμίσεις του pstoedit.

Επιλέξτε μια Μορφή για τη διαμόρφωση της εξόδου.

Το πλαίσιο ελέγχου Σχεδίαση κειμένου ως πολύγωνα πρέπει να καθοριστεί στην περίπτωση που το αρχείο PostScript περιέχει κείμενο και η μορφή του αρχείου εξόδου δεν υποστηρίζει την ύπαρξη κειμένου, π.χ. η μορφή gnuplot. Η επιλογή αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρχείου εξόδου εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους.

Όταν έχει καθοριστεί το πλαίσιο ελέγχου Αντιστοίχιση σε ISO-Latin1, τότε η αντιστοίχιση όλων των χαρακτήρων γίνεται σύμφωνα με την κωδικοποίηση που ορίζεται από την κωδικοσελίδα ISO-Latin1, κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται για τον κώδικα HTML και από τα MS-Windows. Η επιλογή αυτή είναι η προκαθορισμένη. Εάν δεν καθοριστεί η συγκεκριμένη επιλογή, η κωδικοποίηση που ακολουθείται στο αρχείο εισόδου PostScript μεταφέρεται χωρίς καμία τροποποίηση στο αρχείο εξόδου.

Εάν η μορφή εξόδου δεν παρέχει υποστήριξη για καμπύλες με τον ίδιο τρόπο που υποστηρίζονται σε ένα αρχείο PostScript, όλες οι καμπύλες μετατρέπονται κατά προσέγγιση σε τμήματα ευθειών. Ο βαθμός προσέγγισης κατά τη συγκεκριμένη μετατροπή ελέγχεται από την παράμετρο Ομαλότητα. Η τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου μεταφράζεται κατευθείαν σε μια εντολή PostScript, την εντολή setflat. Μικρές τιμές έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη προσέγγιση αλλά περισσότερα μικρά τμήματα ευθειών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις γραμματοσειρές ενσωματωμένες σε ένα αρχείο PostScript δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Για παράδειγμα, το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται στα αρχείο PostScript τα οποία δημιουργούνται με το πρόγραμμα dvips. Στην περίπτωση αυτή, μια γραμματοσειρά υποκατάστασης χρησιμοποιείται από το pstoedit. Το προκαθορισμένο όνομα γραμματοσειράς είναι Courier. Εάν θέλετε, μπορείτε να καθορίσετε μια άλλη τιμή για το όνομα της γραμματοσειράς από το πεδίο καταχώρησης Γραμματοσειρά. Παραδείγματα εναλλακτικών ονομάτων είναι τα Helvetica και Times-Roman.

Για ορισμένες από τις μορφές εξόδου μπορούν να καθοριστούν επιπρόσθετες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, εάν ως μορφή εξόδου επιλεγεί java, τότε το πεδίο Επιλογές οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του ονόματος της κλάσεως java. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συνόλου προγραμμάτων pstoedit.

Από το επόμενο παράθυρο διαλόγου (το οποίο δεν εμφανίζεται εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη αρίθμηση των σελίδων) μπορεί να καθοριστεί η σελίδα που πρόκειται να μετατραπεί ή, εφόσον υποστηρίζεται από την επιλεγείσα μορφή εξόδου, η περιοχή των σελίδων που πρόκειται να μετατραπούν.

Από το τρίτο παράθυρο διαλόγου καθορίζεται το όνομα του αρχείου εξόδου.

Γραφήματα bitmap δεν υποστηρίζονται από όλες τις διαθέσιμες μορφές για τη μετατροπή με χρήση του pstoedit. Εάν θέλετε ως έξοδο να επιλέξετε ένα bitmap, ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνάσματα για τη μετατροπή αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το σύνολο προγραμμάτων pstoedit.

Βλέπε επίσης το θέμα Μέθοδοι μετατροπής.


Εξαγωγή και εντοπισμός κειμένου

Σε γενικές γραμμές, η εξαγωγή κειμένου από ένα αρχείο PostScript δεν είναι ακριβώς μια εύκολη στην εκτέλεσή της εργασία. Σε ένα αρχείο PostScript τα γράμματα μιας λέξης μπορεί να μην είναι συνεχόμενα, το κείμενο μπορεί να είναι κωδικοποιημένο ή μπορεί να χρησιμοποιούνται συμπλέγματα γραμμάτων (π.χ. αντικαθιστώντας μια ακολουθία χαρακτήρων με ένα μόνο χαρακτήρα). Επίσης, μπορεί να μην υπάρχει καμία απολύτως σχέση μεταξύ της θέσης που το κείμενο παρουσιάζεται στην οθόνη και της θέσης όπου το κείμενο είναι αποθηκευμένο στο αρχείο. Η επιτυχία κατά την εξαγωγή κειμένου από ένα αρχείο PostScript εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από το ίδιο το αρχείο PostScript.

Το GSview διαθέτει δύο μεθόδους για την εξαγωγή κειμένου από ένα αρχείο PostScript.

Μια γρήγορη μέθοδο με την οποία εξάγεται το σύνολο του κειμένου από τις συμβολοσειρές ενός αρχείου PostScript.

Μια δεύτερη μέθοδος, με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ακρίβειας, χρησιμοποιεί το σύνολο προγραμμάτων pstotext και το μεταγλωττιστή Ghostscript για την εξαγωγή κειμένου από ένα αρχείο PostScript.

Η επιλογή μεθόδου μπορεί να καθοριστεί με την εντολή Επιλογές | PS σε κείμενο. Για περισσότερε πληροφορίες εξετάστε τις ενότητες που ακολουθούν.

Βλέπε επίσης το θέμα Μέθοδοι μετατροπής.

Γρήγορη εξαγωγή και εντοπισμός κειμένου
Εξαγωγή και εύρεση με το σύνολο προγραμμάτων PStoText


Γρήγορη εξαγωγή και εντοπισμός κειμένου

Είναι φυσιολογικό τα έγγραφα PostScript να περιέχουν κείμενο με την ίδια διάταξη όπως αυτό εμφανίζεται στη σελίδα. Επίσης, το κείμενο αναμένεται να είναι αποθηκευμένο σε ακολουθίες χαρακτήρων PostScript οι οποίες περικλείονται μέσα σε παρενθέσεις. Μια ακολουθία χαρακτήρων μπορεί να είναι μια πλήρης γραμμή κειμένου ή μια μόνο λέξη. Η εξαγωγή κειμένου από ένα έγγραφο PostScript το οποίο ακολουθεί τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.

Με την εντολή Επεξεργασία | Εξαγωγή κειμένου θα πραγματοποιηθεί, για τις επιλεγείσες σελίδες, η εξαγωγή του κειμένου που περιλαμβάνεται στις ακολουθίες χαρακτήρων PostScript και θα αποθηκευτεί σε ένα νέο αρχείο κειμένου. Οι αλλαγές γραμμής στο αρχείο κειμένου αντιστοιχούν στις αλλαγές γραμμής στο έγγραφο. Τα κενά διαστήματα αντιστοιχούν είτε στα διαστήματα που υπάρχουν ανάμεσα στις ακολουθίες χαρακτήρων είτε σε ακολουθίες χαρακτήρων που αποτελούνται αποκλειστικά από κενά διαστήματα. Υπάρχουν περισσότερο αποτελεσματικοί τρόποι για την εξαγωγή κειμένου, όπως η χρήση του ps2ascii.ps, το οποίο παρέχεται μαζί με το μεταγλωττιστή Ghostscript, ή με τη χρήση του συνόλου προγραμμάτων PStoText πληροφορίες για το οποίο μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του μεταγλωττιστή Ghostscript. Το σύνολο προγραμμάτων PStoText μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το GSview με την εντολή Επιλογές | PS σε κείμενο.

Με την εντολή Επεξεργασία | Εύρεση θα εκτελεστεί η αναζήτηση μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου και θα παρουσιαστεί η πρώτη σελίδα στην οποία εντοπίστηκε το κείμενο. Για την Εύρεση απαιτείται ο καθορισμός του κειμένου και της περιοχής των σελίδων όπου θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Αξίζει να προσεχθούν ιδιαίτερα τα παραπάνω σχόλια τα οποία αφορούν στην εξαγωγή κειμένου από ένα έγγραφο PostScript. Για την Εύρεση πρώτα πραγματοποιείται η εξαγωγή του κειμένου και στη συνέχεια η αναζήτηση πραγματοποιείται στο αποτέλεσμα της εξαγωγής αγνοώντας τα κενά διαστήματα τόσο στο έγγραφο όσο και στο αναζητούμενο κείμενο. Κεφαλαία/πεζά γράμματα δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση. Για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση της λέξης χήνα θα εντοπιστούν τόσο η λέξη Χήνα όσο και η ακολουθία αποχή να. Καμία πληροφορία δεν παρέχεται για τη θέση του κειμένου στη σελίδα που εντοπίστηκε γιατί τέτοιες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες χωρίς την παρουσία ενός πλήρους μεταγλωττιστή PostScript. Η Εύρεση δεν μπορεί να εκτελεστεί σε έγγραφα χωρίς δομή DSC ή σε έγγραφα που ακολουθούν τη δομή DSC αλλά έχουν ειδική σειρά σελίδων.

Με την εντολή Επεξεργασία | Εύρεση επόμενου θα συνεχιστεί η αναζήτηση για την επόμενη παρουσία του κειμένου στο έγγραφο.


Εξαγωγή και εύρεση με το σύνολο προγραμμάτων PStoText

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί το σύνολο προγραμμάτων pstotext και το μεταγλωττιστή Ghostscript για την εξαγωγή κειμένου από ένα έγγραφο PostScript. Πριν την εξαγωγή κειμένου ή την αναζήτηση κειμένου, θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία ολόκληρου του εγγράφου PostScript από το μεταγλωττιστή Ghostscript και από το σύνολο προγραμμάτων pstotext για να δημιουργηθεί ένα αρχείο κειμένου με μορφή ευρετηρίου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η εξαγωγή ή η εύρεση κειμένου στη συνέχεια γίνονται με μεγάλη ταχύτητα.

Το σύνολο προγραμμάτων pstotext χρησιμοποιεί την κωδικοσελίδα ISO-Latin1. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη τεκμηρίωση που το συνοδεύει ή στην ιστοσελίδα

 http://www.research.digital.com/SRC/virtualpaper/pstotext.html

Ο Προσανατολισμός πρέπει να επιλεγεί ώστε να συμφωνεί με την κατεύθυνση του κειμένου στο έγγραφο.

Με την εντολή Επεξεργασία | Εξαγωγή κειμένου θα εξαχθεί το κείμενο από τις επιλεγείσες σελίδες και θα αποθηκευτεί σε ένα νέο αρχείο κειμένου.

Λέξεις μπορούν να αντιγραφούν στο πρόχειρο με την εντολή Επεξεργασία | Αντιγραφή.

Με την εντολή Επεξεργασία | Εύρεση θα εκτελεστεί η αναζήτηση μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου και θα παρουσιαστεί η πρώτη σελίδα στην οποία εντοπίστηκε το κείμενο. Για την Εύρεση απαιτείται ο καθορισμός του κειμένου και της περιοχής των σελίδων όπου θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Αρχικά το αναζητούμενο κείμενο χωρίζεται σε λέξεις. Για κάθε μια από τις αναζητούμενες λέξεις πραγματοποιείται η αναζήτησή της σε ολόκληρο το έγγραφο εξετάζοντας κάθε ακολουθία χαρακτήρων. Κατά την αναζήτηση της λέξης χαρά θα εντοπιστούν οι λέξεις χαρά, χαράς και αχαράκωτος. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ '*' (κανένας ή περισσότεροι χαρακτήρες) και '?' (οποιοσδήποτε, αλλά ένας χαρακτήρας) υποστηρίζονται, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να χρησιμοποιηθούν στην αρχή ή στο τέλος μιας λέξης. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ λαμβάνονται υπόψη μόνο για την αναζητούμενη λέξη στην οποία έχουν συμπεριληφθεί. Μπορούν να καθοριστούν ακολουθίες ολόκληρων λέξεων, π.χ. Το GSview είναι. Εάν το αναζητούμενο κείμενο εντοπιστεί, παρουσιάζεται η σελίδα στην οποία εντοπίστηκε και η πρώτη εμφάνιση του κειμένου παρουσιάζεται έντονα φωτισμένη. Η Εύρεση δεν μπορεί να εκτελεστεί σε έγγραφα χωρίς δομή DSC ή σε έγγραφα που ακολουθούν τη δομή DSC αλλά έχουν ειδική σειρά σελίδων.

Με την εντολή Επεξεργασία | Εύρεση επόμενου θα συνεχιστεί η αναζήτηση του κειμένου.

Για τα περισσότερα από τα αρχεία PostScript συνιστάται η χρήση της επιλογής Επιλογές | PS σε κείμενο | Κανονική.

Η επιλογή Επιλογές | PS σε κείμενο | Κωδικοποίηση Dvips Cork έχει σχέση αποκλειστικά με έγγραφα PostScript τα οποία δημιουργήθηκαν από έγγραφα TeX ή LaTeX με τη χρήση του προγράμματος dvips. Με την επιλογή αυτή, το pstotext θα χρησιμοποιήσει την κωδικοποίηση Cork αντί της παλαιάς TeX κωδικοποίησης κειμένου. Δυστυχώς τα αρχεία που δημιουργούνται με το dvips δεν παρέχουν καμιά πληροφορία σχετικά με την κωδικοποίηση των γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο.


Πρόχειρο

Τα περιεχόμενα του παράθυρου του GSview μπορούν να αντιγραφούν στο Πρόχειρο ως απεικόνιση bitmap καθορίζοντας την εντολή Αντιγραφή από το μενού επιλογών Επεξεργασία. Το bitmap θα είναι της μορφής DIB (Device Independent Bitmap - Bitmap ανεξάρτητο συσκευής).

Ένας άλλος τρόπος για τη λήψη ενός bitmap από το μεταγλωττιστή Ghostscript είναι με τη χρήση των συσκευών εκτύπωσης BMP. Βλέπε το θέμα Μετατροπή.

Με την εντολή Επικόλληση σε αντιγράφεται μια απεικόνιση bitmap, της μορφής DIB (Device Independent Bitmap) από το Πρόχειρο, εφόσον φυσικά έχει ήδη αποθηκευτεί στο Πρόχειρο, σε ένα αρχείο BMP.

Με την εντολή Μετατροπή Bitmap πραγματοποιείται η μετατροπή ανάμεσα σε ένα bitmap ανεξάρτητο συσκευής (Device Independent Bitmap) και σε ένα bitmap του οποίου η εμφάνιση εξαρτάται από τη συσκευή όπου παρουσιάζεται. Εάν στο πρόχειρο έχει αποθηκευτεί ένα bitmap ανεξάρτητο συσκευής (μορφή DIB BMP), τότε αυτό θα μετατραπεί σε ένα bitmap του οποίου η εμφάνιση εξαρτάται από τη συσκευή παρουσίασης και θα αποθηκευτεί και πάλι στο πρόχειρο. Εάν στο πρόχειρο δεν έχει συμπεριληφθεί μια παλέτα χρωμάτων, τότε αυτή θα δημιουργηθεί από το ανεξάρτητο συσκευής bitmap και θα προστεθεί στο πρόχειρο. Η επιλογή αυτή είναι απαραίτητη γιατί ορισμένες εφαρμογές (για την ακρίβεια η εφαρμογή ζωγραφικής Windows Paintbrush) δεν αναγνωρίζουν τα περιεχόμενα του προχείρου όταν η εικόνα είναι αποθηκευμένη ως bitmap ανεξάρτητο συσκευής.

Εάν οι εντολές Εξαγωγή κειμένου ή Εύρεση χρησιμοποιούνται σε ένα έγγραφο για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή PS σε κείμενο, τότε το GSview δημιουργεί ένα ευρετήριο των λέξεων που υπάρχουν στο έγγραφο. Εάν οποιεσδήποτε λέξεις επιλεγούν με τη χρήση του δρομέα, τότε με την εντολή Αντιγραφή θα αντιγραφούν στο πρόχειρο οι συγκεκριμένες λέξεις και όχι μια εικόνα bitmap των περιεχομένων του παράθυρου του GSview. Το κείμενο δεν μπορεί να επιλεγεί από την οθόνη πριν χρησιμοποιηθούν οι εντολές Εξαγωγή κειμένου ή Εύρεση ενώ παράλληλα πρέπει να έχει καθοριστεί και η επιλογή Επιλογές | PS σε κείμενο.


Μέτρηση

Οι αποστάσεις μπορούν να μετρηθούν είτε χρησιμοποιώντας τη θέση το δρομέα, όπως αυτή εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης του GSview, είτε από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται με την επιλογή Επεξεργασία | Μέτρηση.

Στο διάλογο αυτό παρουσιάζονται η θέση αρχής, η τελική θέση καθώς και η διαφορά και η γωνία ανάμεσα στις δύο αυτές τοποθεσίες. Η αφετηρία επιλέγεται ως το σημείο στο οποίο κάνετε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Η προεπιλεγμένη τιμή για τη θέση αρχής είναι το κάτω αριστερά άκρο της σελίδας. Οι μονάδες μέτρησης μπορεί να είναι στιγμές (pt), χιλιοστά (mm), ίντσες (in) ή καθορισμένες από το χρήστη.

Οι μονάδες καθορισμένες από το χρήστη παρέχουν τη δυνατότητα παρουσίασης των συντεταγμένων όπως αυτές έχουν αποθηκευτεί στο αρχείο PostScript. Οι μονάδες καθοριζόμενες από το χρήστη συνήθως ορίζονται ξεκινώντας από έναν πίνακα ταυτότητας και στη συνέχεια εκτελώντας μια σειρά από μετατροπές. Εάν σε ένα αρχείο PostScript εκτελείται μια αλλαγή προσανατολισμού σελίδας από κατακόρυφη σε οριζόντια χρησιμοποιώντας τις εντολές

 90 rotate
 0 -595 translate

τότε για να χρησιμοποιήσετε τις συντεταγμένες καθοριζόμενες από το χρήστη πρέπει, από το παράθυρο του διαλόγου Υπολογισμός μετατροπής, να καθορίσετε τις ακόλουθες επιλογές:

 Χρήστη
 Αρχικός πίνακας
 90 Περιστροφή
 0 -595 Μεταφορά
 Πίνακας αναστροφής
 OK

Ο τρέχων πίνακας μετατροπής (CTM - Current Transformation Matrix) παρουσιάζεται στο επάνω τμήμα του διαλόγου. Εάν σας αρέσουν τα μαθηματικά μπορείτε να καταχωρήσετε κατευθείαν τις τιμές για τον πίνακα μετατροπής. Φυσικά είναι ευκολότερο να καθορίσετε τις κατάλληλες τιμές στα πεδία καταχώρησης που παρέχονται για αυτό το λόγο, αλλά οι καταχωρήσεις σε αυτά τα πεδία δεν θα ληφθούν υπόψη παρά μόνον όταν πατηθεί το αντίστοιχο πλήκτρο μετατροπής (Μεταφορά, Περιστροφή, Μεγέθυνση).

Βλέπε επίσης το θέμα Μονάδες.


Επιλογές

Με την εντολή Επιλογές από το μενού μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:

Τυπική διαμόρφωση
Διαμόρφωση για προχωρημένους
Ήχοι
Μονάδες
Γλώσσα
PS σε κείμενο
Προειδοποιητικά μηνύματα δομής DSC
Αποθήκευση των επιλογών
Ασφαλής λειτουργία
Απομνημόνευση τελευταίου καταλόγου
Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων
Προσαρμογή του παράθυρου στη σελίδα
Αυτόματη επανεμφάνιση
Περικοπή EPS
Προειδοποιήσεις EPS
Παράβλεψη σχολίων δομής DSC
Εμφάνιση ορίων πλαισίου


Τυπική διαμόρφωση

Με την επιλογή Τυπική διαμόρφωση μπορείτε να καθορίσετε την εκδοχή του μεταγλωττιστή Ghostscript που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Θεωρείται δεδομένο ότι ήδη έχει εγκατασταθεί η εκδοχή 7.04 ή μεταγενέστερη του μεταγλωττιστή AFPL Ghostscript. Εάν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει το μεταγλωττιστή Ghostscript, ανατρέξτε στην ενότητα GhostScript, τρόπος προμήθειας. Για μεγαλύτερο έλεγχο των ρυθμίσεων που αφορούν στη διαμόρφωση του GSview ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση για προχωρημένους.

Με την επιλογή Τυπική διαμόρφωση θα καθοριστεί η σωστή διαδρομή αναζήτησης για το μεταγλωττιστή Ghostscript και θα αντιγραφούν ορισμένες ρυθμίσεις για τους εκτυπωτές στο αρχείο INI του GSview. Καμία τροποποίηση δεν πραγματοποιείται στο μητρώο του συστήματος ή στο μενού Έναρξη.


Διαμόρφωση για προχωρημένους

Στο πεδίο Ghostscript DLL καθορίζεται η διαδρομή όπου το GSview θα αναζητήσει το μεταγλωττιστή Ghostscript. Η προκαθορισμένη τιμή για τα συστήματα Win32 είναι
 c:\gs\gsN.NN\bin\gsdll32.dll

Στο πεδίο Πρόσθετη διαδρομή αναζήτησης Ghostscript καταχωρήστε τη σωστή διαδρομή αναζήτησης για τα πρόσθετα αρχεία του μεταγλωττιστή Ghostscript. Στη συγκεκριμένη διαδρομή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι κατάλογοι όπου βρίσκονται τα αρχεία της βιβλιοθήκης του μεταγλωττιστή (τα αρχεία gs_*.ps και Fontmap) καθώς και οι γραμματοσειρές (*.pfb) απαραίτητες για τη λειτουργία του μεταγλωττιστή Ghostscript. Ένα τυπικό παράδειγμα πρόσθετης διαδρομής αναζήτησης είναι το ακόλουθο:

 c:\gs\gsN.NN\lib;c:\gs\fonts

Πριν την πρόσθετη διαδρομή αναζήτησης ΔΕΝ πρέπει να συμπεριλάβετε το διακόπτη -I.

Το πεδίο Επιλογές Ghostscript μπορεί να παραμείνει κενό. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των γραμματοσειρών της πλατφόρμας εκτέλεσης του μεταγλωττιστή, μπορείτε στο πεδίο Επιλογές Ghostscript να γράψετε, για το περιβάλλον MS-Windows, -dNOPLATFONTS. Εάν θέλετε να αναζητηθούν γραμματοσειρές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο ειδικό αρχείο Fontmap, μπορείτε να προσθέσετε το διακόπτη -sFONTPATH στο συγκεκριμένο πεδίο. Για παράδειγμα,

 -dNOPLATFONTS -sFONTPATH="c:\psfonts"

Εάν η τιμή που καθορίσατε στο πεδίο Ghostscript DLL δεν αντιστοιχεί στη σωστή διαδρομή αναζήτησης, το GSview δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το μεταγλωττιστή Ghostscript. Εάν δεν καθορίσετε σωστά τις τιμές στο πεδίο Πρόσθετη διαδρομή αναζήτησης Ghostscript, η προετοιμασία έναρξης της λειτουργίας του μεταγλωττιστή Ghostscript θα αποτύχει και κατά συνέπεια θα καταργηθεί και η φόρτωση της βιβλιοθήκης στη μνήμη.

Εάν καθορίσετε το πλαίσιο ελέγχου Αντιγραφή προκαθορισμένων τιμών εκτυπωτών οι τιμές στο αρχείο gsview32.ini θα ενημερωθούν αντιγράφοντας τις τιμές από το αρχείο printer.ini.

Εάν καθορίσετε το πλαίσιο ελέγχου Συσχέτιση των αρχείων .ps με το πρόγραμμα GSview το μητρώο του συστήματος θα ενημερωθεί ώστε τα αρχεία PostScript να συσχετιστούν με το GSview.

Αντίστοιχα, εάν καθορίσετε το πλαίσιο ελέγχου Συσχέτιση των αρχείων .pdf με το πρόγραμμα GSview το μητρώο του συστήματος θα ενημερωθεί ώστε τα αρχεία pdf (Portable Document Format) να συσχετιστούν με το GSview.

Εάν καθορίσετε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία καταχωρήσεων στο μενού Έναρξη η ομάδα προγραμμάτων του GSview θα προστεθεί στο μενού Έναρξη.

Για κανένα από αυτά τα τέσσερα πλαίσια ελέγχου δεν υπάρχει η δυνατότητα αναίρεσης των επιλογών. Οι λειτουργίες συσχέτισης και δημιουργίας ομάδας προγραμμάτων στο μενού Έναρξη πραγματοποιούνται φυσιολογικά από το πρόγραμμα εγκατάστασης του GSview (το οποίο παρέχει τη δυνατότητα κατάργησης της εγκατάστασης και επαναφοράς των ρυθμίσεων).

Βλέπε επίσης το θέμα Εγκατάσταση.


Ήχοι

Με την επιλογή Ήχοι μπορείτε να αντιστοιχήσετε ήχους σε διάφορα γεγονότα. Για κάθε γεγονός μπορούν να επιλεγούν οι τιμές Κανένας, ένα Ηχητικό σήμα από το μεγάφωνο του συστήματος ή το όνομα ενός αρχείου κυματομορφής τύπου Wave.

Για να μπορέσετε να επιλέξετε ήχους θα πρέπει ήδη να υπάρχει φορτωμένο στη μνήμη ένα πρόγραμμα οδήγησης για την κάρτα ήχου. Ήχοι προερχόμενοι από αρχεία τύπου Wave δεν είναι διαθέσιμοι σε περιβάλλον MS-Windows εκδοχή 3.0.

Τα γεγονότα στα οποία μπορούν να αντιστοιχιστούν ήχοι είναι:

Σελίδα εξόδου: Όταν εκτελείται ο τελεστής showpage της γλώσσας PostScript.

Καμία σελίδα: Όταν επιλεγεί άκυρη σελίδα. Για παράδειγμα, όταν εξετάζεται η πρώτη σελίδα ενός εγγράφου, το οποίο διαθέτει σχόλια δομής DSC, και καθοριστεί η εντολή που αντιστοιχεί στην εξέταση της προηγούμενης σελίδας.

Χωρίς αρίθμηση: Για να εκτελεστεί σωστά μια εντολή απαιτείται η ύπαρξη αριθμημένων σελίδων αλλά το έγγραφο δεν διαθέτει αρίθμηση σελίδων. Για παράδειγμα, εάν καθορίσετε την επιλογή Μετάβαση στη σελίδα ενώ εξετάζετε ένα έγγραφο στο οποίο δεν έχουν συμπεριληφθεί σχόλια δομής DSC.

Δεν έχει ανοιχτεί: Για μια εντολή απαιτείται η ύπαρξη ενός ανοικτού αρχείου, αλλά αυτό δεν ισχύει. Για παράδειγμα, εάν καθορίσετε την επιλογή Μετάβαση στη σελίδα ενώ δεν υπάρχει κανένα ανοικτό αρχείο.

Σφάλμα: Σε πολλά είδη σφάλματος.

Έναρξη: Η έναρξη λειτουργίας του GSview.

Έξοδος: Η διακοπή της λειτουργίας του GSview.

Απασχολημένο: Το πρόγραμμα είναι απασχολημένο αυτή τη στιγμή, αδύνατη η διεκπεραίωση της αίτησης.

Οι προκαθορισμένες τιμές είναι Ηχητικό σήμα από το μεγάφωνο του συστήματος για τα γεγονότα Καμία σελίδα, Σφάλμα και Απασχολημένο ενώ για όλα τα υπόλοιπα γεγονότα η επιλογή είναι Κανένας.


Μονάδες

Από την επιλογή Μονάδες μπορούν να καθοριστούν οι μονάδες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση, στη γραμμή κατάστασης, της θέσης του δρομέα στην οθόνη. Διαθέσιμες μονάδες είναι οι στιγμές PostScript, (pt = 1/72 της ίντσας), τα χιλιοστά (mm) και οι ίντσες (in). Προκαθορισμένη τιμή είναι οι στιγμές pt.

Η ανάλυση με την οποία παρουσιάζεται η θέση του δρομέα μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή Μονάδες | Υψηλή ευκρίνεια.

Βλέπε επίσης το θέμα Μέτρηση.


Γλώσσα

Το GSview είναι διαθέσιμο στη Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ελληνική, Ισπανική, Ιταλική, Καταλανική, Ολλανδική, Σλοβενική και Σουηδική γλώσσα. Για να καθορίσετε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιηθεί από το GSview θα πρέπει να χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλογές | Γλώσσα.

Η προκαθορισμένη γλώσσα, η οποία είναι πάντοτε διαθέσιμη, είναι η Αγγλική.

Σε συστήματα τα οποία υποστηρίζουν unicode, όλες οι διαθέσιμες γλώσσες μπορούν να επιλεγούν ανεξάρτητα από τις επιλογές που έχουν καθοριστεί για τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματος. Το GSview αναγνωρίζει αυτόματα την ύπαρξη υποστήριξης unicode και ενεργοποιεί τη δυνατότητα επιλογής για όλες τις διαθέσιμες γλώσσες.

Αντίθετα, σε συστήματα όπου δεν παρέχεται υποστήριξη unicode, όπως για παράδειγμα στα MS Windows 9x, οι διαθέσιμες γλώσσες εξαρτώνται αποκλειστικά από τις επιλογές που έχουν καθοριστεί για τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, το GSview, εκτός από την προκαθορισμένη και πάντοτε διαθέσιμη επιλογή της Αγγλικής, επιτρέπει επίσης την επιλογή της γλώσσας που έχει καθοριστεί ως επιλογή στις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματος. Όλες οι υπόλοιπες επιλογές παρουσιάζονται απενεργοποιημένες και δεν μπορούν να καθοριστούν.


PS σε κείμενο

Το GSview διαθέτει δύο μεθόδους για την εξαγωγή και την αναζήτηση κειμένου σε ένα αρχείο PostScript.

Για τη μέθοδο Γρήγορη εξαγωγή και εντοπισμός κειμένου χρησιμοποιείται μια απλή εξαγωγή των ακολουθιών χαρακτήρων PostScript. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι πολύ πιθανόν να μην αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Η επιλογή αυτή καθορίζεται από το μενού επιλέγοντας PS σε κείμενο | Απενεργοποιημένη.

Για τη μέθοδο Εξαγωγή και εύρεση με το σύνολο προγραμμάτων PStoText χρησιμοποιείται το εξωτερικό προς το GSview σύνολο προγραμμάτων pstotext και ο μεταγλωττιστής Ghostscript για την εξαγωγή των λέξεων καθώς και των συντεταγμένων αυτών των λέξεων. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι πολύ πιο ακριβής, αλλά πιθανότατα το αρχικό χρονικό διάστημα επεξεργασίας του αρχείου από τα προγράμματα pstotext και από το μεταγλωττιστή Ghostscript είναι πολύ μεγάλο. Στη συνέχεια όμως, η εξαγωγή και η αναζήτηση κειμένου γίνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η συγκεκριμένη μέθοδος διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας. Η Κανονική μορφή της μεθόδου είναι η συνιστώμενη επιλογή για τα περισσότερα αρχεία PostScript. Η Κωδικοποίηση Dvips Cork πρέπει να επιλεχθεί στην περίπτωση που το αρχείο PostScript έχει δημιουργηθεί με το πρόγραμμα dvips το οποίο χρησιμοποιεί την κωδικοποίηση Cork.

Προκαθορισμένη επιλογή είναι η Κανονική.


Προειδοποιητικά μηνύματα δομής DSC

Ορισμένα έγγραφα έχουν σφάλματα στις συμβάσεις δομής εγγράφου DSC (Document Structuring Conventions). Το επίπεδο των προειδοποιήσεων του GSview που αφορούν στα συγκεκριμένα σφάλματα μπορεί να καθοριστεί από την επιλογή στο μενού Επιλογές | Προειδοποιητικά μηνύματα δομής DSC. Εάν καθορίστε την επιλογή Απενεργοποιημένα, το GSview θα θεωρήσει ότι όλα τα σχόλια είναι σωστά, χωρίς να τα εξετάσει. Η επιλογή Σφάλματα θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μηνυμάτων για όλα στα σφάλματα στα σχόλια δομής DSC. Με την επιλογή Προειδοποιήσεις τα μηνύματα θα αναφέρονται τόσο σε προειδοποιήσεις για σφάλματα όσο και στα σφάλματα στα σχόλια δομής DSC. Εάν επιλέξετε Όλα το GSview θα εμφανίζει μηνύματα που αφορούν σε όλες τις παρατυπίες που θα εντοπίζει στα σχόλια δομής DSC. Η προκαθορισμένη τιμή είναι Προειδοποιήσεις.

Εάν καθορίσετε τις επιλογές που αντιστοιχούν στην παρουσίαση προειδοποιητικών μηνυμάτων για τα σχόλια δομής DSC, από τον διάλογο προειδοποιήσεων που θα εμφανίζεται για κάθε μια από τις παρατυπίες μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα: Με την επιλογή OK το GSview θα προσπαθήσει να μαντέψει το σωστό περιεχόμενο του σχολίου δομής (αντικαθιστώντας το περιεχόμενο του σχολίου που συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο). Η επιλογή Άκυρο θα έχει ως αποτέλεσμα το σχόλιο δομής DSC να θεωρηθεί ως σωστό από το GSview, ενώ με την επιλογή Παράβλεψη των σχολίων DSC θα αγνοηθούν όλα τα σχόλια δομής DSC.

Εάν καθοριστεί η επιλογή Απενεργοποιημένα από την εντολή του μενού Προειδοποιητικά μηνύματα δομής DSC, το GSview θα θεωρήσει την επιλογή Άκυρο ως απάντηση για όλα τα μηνύματα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα έγγραφα με εσφαλμένα σχόλια δομής DSC να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την παρουσίαση ή την εκτύπωσή τους.


Αποθήκευση των επιλογών

Με την εντολή Αποθήκευση των επιλογών τώρα αποθηκεύονται η θέση και οι διαστάσεις του παράθυρου του GSview, το όνομα του τελευταίου εκτυπωτή που χρησιμοποιήθηκε, το όνομα του τελευταίου φακέλου που εξετάστηκε, καθώς και όλες οι ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί από το μενού για τις επιλογές Μέσα και Επιλογές στο αρχείο gsview32.ini που βρίσκεται στον κατάλογο συστήματος των Windows (ή στον κατάλογο που αντιστοιχεί στο προφίλ χρήστη εφόσον έχει επιλεχθεί η χρήση Προφίλ χρηστών είτε για τα Windows 9x/ME είτε για τα Windows NT4/2000). Η ανάγνωση των επιλογών και των ρυθμίσεων που έχουν αποθηκευτεί στο συγκεκριμένο αρχείο γίνεται κατά την έναρξη της (κάθε) εκτέλεσης του GSview.

Εάν έχει καθοριστεί η επιλογή Αποθήκευση των επιλογών κατά την έξοδο, το GSview θα αποθηκεύσει αυτόματα όλες τις επιλογές και ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω κατά την έξοδο.


Ασφαλής λειτουργία

Εάν έχει καθοριστεί η επιλογή Ασφαλής λειτουργία, το GSview θα συμπεριλάβει τη σημαία -dSAFER στις παραμέτρους που θα χρησιμοποιήσει κατά την κλήση του μεταγλωττιστή Ghostscript. Με την επιλογή αυτή απενεργοποιούνται οι τελεστές διαγραφής και μετονομασίας αρχείου (deletefile και renamefile, αντίστοιχα). Επίσης, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να ανοιχτούν τα αρχεία είναι μόνο για ανάγνωση καθώς κάθε άλλος τρόπος έχει απενεργοποιηθεί. Αυτή είναι η προκαθορισμένη επιλογή.

Όταν η επιλογή Ασφαλής λειτουργία δεν έχει καθοριστεί, τα αρχεία μπορούν να τροποποιηθούν με το μεταγλωττιστή Ghostscript.


Απομνημόνευση τελευταίου καταλόγου

Εάν έχει καθοριστεί η επιλογή Απομνημόνευση τελευταίου καταλόγου, το GSview θα αποθηκεύσει το όνομα του καταλόγου όπου βρίσκεται το τελευταίο αρχείο που εξετάσατε. Κατά την επόμενη έναρξη του GSview, ο συγκεκριμένος κατάλογος θα γίνει ο τρέχων κατάλογος. Αυτή είναι η προκαθορισμένη επιλογή.

Εάν δεν έχει καθοριστεί η επιλογή Απομνημόνευση τελευταίου καταλόγου, ως τρέχων κατάλογος θα ληφθεί ο κατάλογος ο οποίος είναι τρέχων για το πρόγραμμα από το οποίο το GSview ενεργοποιήθηκε.


Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων

Όταν έχει καθοριστεί η επιλογή Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων, στο παράθυρο του GSview και συγκεκριμένα στο επάνω τμήμα του παραθύρου θα εμφανίζεται μια γραμμή εργαλείων. Αυτή είναι η προκαθορισμένη επιλογή. Στην εμφανιζόμενη γραμμή εργαλείων συμπεριλαμβάνονται, και συγκεκριμένα από αριστερά προς τα δεξιά, τα ακόλουθα πλήκτρα:

Αρχείο | Άνοιγμα

Αρχείο | Εκτύπωση

Αρχείο | Πληροφορίες

Βοήθεια | Περιεχόμενα

Προβολή | Μετάβαση στη σελίδα

Μετάβαση 5 σελίδες πίσω

Προβολή | Προηγούμενη σελίδα

Προβολή | Επόμενη σελίδα

Μετάβαση 5 σελίδες εμπρός

Προβολή | Μετάβαση πίσω

Προβολή | Μετάβαση εμπρός

Αύξηση ανάλυσης κατά 1.2

Μείωση ανάλυσης κατά 1/1.2

Επεξεργασία | Εύρεση

Επεξεργασία | Εύρεση επόμενου

Εάν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα αύξησης/μείωσης της ανάλυσης, τότε για τη σωστή εμφάνιση των περιεχομένων πρέπει επίσης να έχει καθοριστεί και η επιλογή Αυτόματη επανεμφάνιση. Εναλλακτικά, αντί των συγκεκριμένων εντολών μεγέθυνσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιλογές από το μενού Μέσα | Ρυθμίσεις οθόνης.

Εάν δεν έχει καθοριστεί η επιλογή Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων, η γραμμή εργαλείων δεν θα εμφανίζεται στο παράθυρο του GSview.


Προσαρμογή του παράθυρου στη σελίδα

Εάν έχει καθοριστεί η επιλογή Προσαρμογή του παράθυρου στη σελίδα, οποιεσδήποτε αλλαγές στο μέγεθος ή στον προσανατολισμό της σελίδας θα έχουν ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη, κατάλληλη μεταβολή των διαστάσεων του παράθυρου ώστε να αντιστοιχεί ακριβώς στο μέγεθος της σελίδας. Όταν οι διαστάσεις του παράθυρου μεταβληθούν από το χρήστη, το GSview θα το τροποποιήσει ώστε να μην ξεπερνά ποτέ τις διαστάσεις της σελίδας που εμφανίζεται στην οθόνη.

Η μεταβολή των διαστάσεων θα γίνει μόνο στις περιπτώσεις που αλλάξει το μέγεθος του παράθυρου ή το μέγεθος της σελίδας. Η αλλαγή δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μόλις καθοριστεί η συγκεκριμένη επιλογή αλλά με τη επόμενη ανανέωση της οθόνης. Εάν το παράθυρο του GSview έχει μεγιστοποιηθεί, η επιλογή για την προσαρμογή του παράθυρου στη σελίδα δεν θα ληφθεί υπόψη.

Εάν δεν καθοριστεί η επιλογή Προσαρμογή του παράθυρου στη σελίδα, το GSview δεν θα τροποποιήσει τις διαστάσεις του παράθυρου και οι περιοχές εκτός των περιθωρίων της σελίδας θα εμφανίζονται ως περιοχές με ανοιχτό γκρι χρώμα. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που ενώ για την παρουσίαση των σελίδων στην οθόνη έχετε επιλέξει μικρή ανάλυση δεν θέλετε να μεταβληθεί το μέγεθος του παράθυρου του GSview. Αυτή είναι η προκαθορισμένη επιλογή.

Βλέπε επίσης το θέμα Προβολή | Προσαρμογή στο παράθυρο.


Αυτόματη επανεμφάνιση

Εάν έχει καθοριστεί η επιλογή Αυτόματη επανεμφάνιση και εφόσον το έγγραφο ακολουθεί τις συμβάσεις δομής DSC, το GSview θα επανεμφανίζει αυτόματα τα περιεχόμενα της σελίδας στην οθόνη κάθε φορά που αλλάζει η τιμή για οποιαδήποτε από τις παραμέτρους Προσανατολισμός, Ανάλυση, Βάθος ή Μέσα. Αυτή είναι η προκαθορισμένη επιλογή.

Εάν ένα έγγραφο δεν ακολουθεί τις συμβάσεις DSC και έχει καθοριστεί η επιλογή Αυτόματη επανεμφάνιση, το GSview θα επανεμφανίσει την πρώτη σελίδα του εγγράφου και όχι την εξεταζόμενη.

Εάν δεν έχει καθοριστεί η επιλογή Αυτόματη επανεμφάνιση, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή Προβολή | Ανανέωση οθόνης για την ανανέωση του παράθυρου του GSview μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές των παραμέτρων Προσανατολισμός, Ανάλυση, Βάθος ή Μέσα.


Περικοπή EPS

Εάν έχει καθοριστεί η επιλογή Περικοπή EPS, το GSview θα περιορίσει την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με τις τιμές που έχουν καθοριστεί στην παράμετρο %%BoundingBox ενός αρχείου EPS και δεν θα λάβει υπόψη την τιμή που έχει καθοριστεί από την επιλογή Μέσα στο μενού. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την προσθήκη μιας εικόνας προεπισκόπησης σε ένα αρχείο EPS. Εάν το παρουσιαζόμενο έγγραφο είναι ένα αρχείο PDF, η εντολή Περικοπή EPS θα έχει ως αποτέλεσμα τα περιεχόμενα της οθόνης, για κάθε σελίδα του εγγράφου PDF, να περιοριστούν στις διαστάσεις της παραμέτρου /CropBox.

Εάν δεν έχει καθοριστεί η επιλογή Περικοπή EPS, το GSview, για την παρουσίαση των αρχείων EPS, θα χρησιμοποιήσει ως μέγεθος σελίδας την τιμή που έχει καθοριστεί από την επιλογή Μέσα στο μενού. Αυτή είναι η προκαθορισμένη επιλογή.

Η επιλογή Περικοπή EPS δεν τροποποιεί το αρχικό έγγραφο, απλά επηρεάζει τις διαστάσεις της εικόνας, δηλαδή το ποσοστό της σελίδας που παρουσιάζεται από το GSview. Δεν επηρεάζει καθόλου την εκτύπωση του εγγράφου.

Βλέπε επίσης το θέμα Επεξεργασία | Προσθήκη προεπισκόπησης EPS


Προειδοποιήσεις EPS

Εάν έχει καθοριστεί η επιλογή Προειδοποιήσεις EPS, το GSview θα αποστείλει έναν πρόλογο στο μεταγλωττιστή Ghostscript για κάθε αρχείο που εξετάζεται. Ο πρόλογος αυτός θα έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση προειδοποιητικών μηνυμάτων εάν στο αρχείο EPS χρησιμοποιούνται τελεστές PostScript οι οποίοι κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα αρχείο EPS. Τα μηνύματα αυτά μπορούν να εξεταστούν από το παράθυρο που εμφανίζεται με την επιλογή Αρχείο | Παρουσίαση μηνυμάτων. Ένα παράδειγμα μηνύματος είναι το ακόλουθο:
 Warning: EPS files must not use /initgraphics

Η διαδικασία που αντιστοιχεί στις Προειδοποιήσεις EPS δεν είναι αλάθητος. Υπάρχουν πιθανότητες όπου ενώ χρησιμοποιούνται απαγορευμένοι τελεστές, οι Προειδοποιήσεις EPS δεν εκδίδουν προειδοποιητικά μηνύματα. Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν προειδοποιητικά μηνύματα, καλό είναι να μην χρησιμοποιηθεί η εντολή PS σε EPS.

Ως προκαθορισμένη τιμή, η επιλογή Προειδοποιήσεις EPS είναι απενεργοποιημένη.

Βλέπε επίσης το θέμα PS σε EPS.


Παράβλεψη σχολίων δομής DSC

Ορισμένα έγγραφα διακηρύσσουν εσφαλμένα ότι συμφωνούν απόλυτα με τις συμβάσεις δομής DSC της Adobe (Adobe Document Structuring Conventions). Οποιαδήποτε προσπάθεια παρουσίασης ενός τέτοιου κίβδηλου εγγράφου κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργήσει τεράστια σύγχυση στο GSview. Πιθανότατα ένα τέτοιο έγγραφο να μην εμφανιστεί ποτέ σωστά ή να μην εμφανιστεί καθόλου. Εάν όμως έχει καθοριστεί η επιλογή Παράβλεψη σχολίων δομής DSC, το GSview θα θεωρήσει ότι το έγγραφο δεν περιέχει κανένα σχόλιο δομής DSC και θα παρουσιάσει τις σελίδες του εγγράφου με την σειρά που αυτές εμφανίζονται στο αρχείο.

Ως προκαθορισμένη τιμή, η επιλογή Παράβλεψη σχολίων δομής DSC είναι απενεργοποιημένη.


Εμφάνιση ορίων πλαισίου

Ο καθορισμός της συγκεκριμένης επιλογής έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός ορθογώνιου πλαισίου γύρω από την παρουσιαζόμενη εικόνα. Το πλαίσιο αυτό των διακεκομμένων γραμμών αντιστοιχεί στη θέση των ορίων του πλαισίου που καθορίζονται από τις τιμές στην παράμετρο %%BoundingBox. Το συγκεκριμένο πλαίσιο εμφανίζεται αποκλειστικά στην οθόνη και δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τα αποτελέσματα της εκτύπωσης. Τα όρια του πλαισίου θα εμφανίζονται μόνον εφόσον το εξεταζόμενο έγγραφο ακολουθεί τις συμβάσεις δομής DSC (τα έγγραφα που δεν ακολουθούν τις συμβάσεις δεν έχουν καθορισμένα όρια πλαισίου).

Ως προκαθορισμένη τιμή, η επιλογή Εμφάνιση ορίων πλαισίου είναι απενεργοποιημένη.


Προσανατολισμός σελίδας

Με τις εντολές Κατακόρυφος, Οριζόντιος, Ανεστραμμένος και Πανοραμικός (ανάστροφος οριζόντιος) καθορίζεται, από την επιλογή Προσανατολισμός στο μενού, ο προσανατολισμός κατά τη παρουσίαση των σελίδων στην οθόνη. Η επιλογή Οριζόντιος σημαίνει την περιστροφή της σελίδας κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού και κατά 90 μοίρες. Η επιλογή Πανοραμικός σημαίνει την περιστροφή της σελίδας, κατά φορά αντίθετη με τους δείκτες του ρολογιού και κατά 90 μοίρες. Οι συγκεκριμένες επιλογές προσανατολισμού επηρεάζουν μόνον την εμφάνιση της σελίδας στην οθόνη και δεν έχουν καμία επίδραση στις εντολές εκτύπωσης.

Εάν έχει καθοριστεί η επιλογή Αυτόματος από το μενού Προσανατολισμός και στο έγγραφο εντοπιστεί ένα σχόλιο δομής DSC που αφορά στον προσανατολισμό της σελίδας (%%Orientation, %%PageOrientation ή %%ViewingOrientation), τότε ο προσανατολισμός της σελίδας θα επιλεγεί αυτόματα.

Εάν έχει καθορισθεί η επιλογή Οριζόντια μετάθεση, τότε το GSview εναλλάσσει τη σημασία των ορισμών Οριζόντιος και Πανοραμικός. Τα περισσότερα από τα έγγραφα με οριζόντιο προσανατολισμό σελίδας που θα εξετάσετε θα χρειαστούν, κατά πάσα πιθανότητα, μια περιστροφή 90 μοιρών κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να παρουσιαστούν σωστά. Ανεξάρτητα από τη στατιστική όμως, δεν υπάρχει κανένας κανόνας, οπότε ορισμένα έγγραφα θα χρειαστεί να περιστραφούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η επιλογή Οριζόντια μετάθεση επιτρέπει στο GSview να περιστρέψει το έγγραφο αυτόματα και προς τη σωστή κατεύθυνση χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στο έγγραφο PostScript με το σχόλιο δομής %%Orientation.

Βλέπε επίσης τα θέματα Μέγεθος σελίδας και Ρυθμίσεις οθόνης.


Ρυθμίσεις οθόνης

Ορισμένες από τις ρυθμίσεις που αφορούν αποκλειστικά στον τρόπο απεικόνισης στην οθόνη μπορούν να καθοριστούν από το παράθυρο του διαλόγου που παρουσιάζεται με την επιλογή του μενού Μέσα | Ρυθμίσεις οθόνης.

Στο πεδίο Ανάλυση μπορεί να καθοριστεί η επιθυμητή ανάλυση της απεικόνισης σε μονάδες στιγμών ανά ίντσα (dpi). Η προκαθορισμένη τιμή για μια οθόνη VGA είναι 96 dpi. Η ανάλυση μπορεί κάλλιστα να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο, αύξησης ή μείωσης, από τη γραμμή εργαλείων.

Κανονικά, για τα έγγραφα που ακολουθούν πιστά τις συμβάσεις δομής DSC, κάνοντας κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού η παρουσιαζόμενη ανάλυση στην οθόνη θα αυξηθεί ώστε να αντιστοιχεί στην ανάλυση εκτύπωσης, υπό κανονικές και πάλι συνθήκες, του εγγράφου. Πατώντας και δεύτερη φορά το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, η ανάλυση θα επανέλθει και πάλι στην προηγούμενη, προκαθορισμένη τιμή για την ανάλυση οθόνης. Στο πεδίο Ανάλυση ζουμ μπορεί να καθοριστεί η ανάλυση, σε στιγμές ανά ίντσα, με την οποία θα παρουσιάζεται το έγγραφο όταν επιλεγεί η λειτουργία μεγέθυνσης.

Στο πεδίο Βάθος καθορίζεται, σε μονάδες bits/pixel, το βάθος απεικόνισης της εικόνας στην οθόνη. Με την επιλογή Προεπιλεγμένη, επιλέγεται η μέγιστη δυνατή τιμή που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης. Ως κανόνας, η τιμή αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τις ρυθμίσεις που ισχύουν για το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης του συστήματος γιατί, σε μια τέτοια περίπτωση, ενώ θα χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερη μνήμη, η ποιότητα της παρουσιαζόμενης στην οθόνη εικόνας δεν θα βελτιωθεί.

Στο πεδίο Άλφα κειμένου καθορίζεται το ποσοστό σύμφωνα με το οποίο ομαλοποιούνται (στρογγυλεύονται οι γωνίες) τα στοιχεία των παρουσιαζόμενων γραμματοσειρών (anti-aliasing). Η προκαθορισμένη τιμή κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας (anti-aliasing) είναι 4 bits. Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας επιλέξτε την τιμή 1 bit.

Σημαντικό μήνυμα: Εάν καθορίσετε τιμή στο πεδίο Άλφα κειμένου, το GSview θα απενεργοποιήσει την επιλογή που αφορά στην χρήση των γραμματοσειρών της πλατφόρμας εκτέλεσης. Η επιλογή αντιστοιχεί στον καθορισμό της εντολής

 -dNOPLATFONTS

από το πεδίο επιλογών Επιλογές | Διαμόρφωση για προχωρημένους για το μεταγλωττιστή Ghostscript.

Στο πεδίο Άλφα γραφημάτων καθορίζεται το ποσοστό ομαλοποίησης (anti-aliasing) για τις παρουσιαζόμενες εικόνες αλλά και για το κείμενο, εφόσον αυτό είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσει στον προσωρινό χώρο αποθήκευσης που έχει καθοριστεί στη μνήμη για τις γραμματοσειρές.

Η επιλογή ομαλοποίησης επιβραδύνει σημαντικά την ταχύτητα απεικόνισης στην οθόνη. Οι επιλογές Άλφα κειμένου και Άλφα γραφημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον το βάθος απεικόνισης για την οθόνη του συστήματος είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από 8 bits/pixel.

Ζουμ


Ζουμ

Για να μεγεθύνετε κάποιο από τα εμφανιζόμενα στην οθόνη χαρακτηριστικά, τοποθετήστε το δρομέα με σχήμα σταυρού πάνω από το χαρακτηριστικό που θέλετε να μεγεθυνθεί και πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Ο τρόπος παρουσίασης θα αλλάξει και η ανάλυση παρουσίασης θα τροποποιηθεί σύμφωνα με την ανάλυση μεγέθυνσης που έχει καθοριστεί ενώ στη γραμμή κατάστασης και δίπλα στην ένδειξη για τον αριθμό των σελίδων θα εμφανίζεται η ένδειξη ζουμ. Το χαρακτηριστικό που επιλέξατε θα εμφανίζεται στο κέντρο του παράθυρου. Για επαναφορά του κανονικού τρόπου παρουσίασης πατήστε και πάλι το δεξί πλήκτρο του ποντικιού ή επιλέξτε οποιαδήποτε από τις εντολές που έχει ως αποτέλεσμα την επανεμφάνιση της σελίδας στην οθόνη (π.χ. Ανανέωση οθόνης, Επόμενη σελίδα). Η προεπιλεγμένη τιμή για την ανάλυση μεγέθυνσης είναι 300 dpi, αλλά η τιμή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί από το παράθυρο του διαλόγου που εμφανίζεται με την επιλογή Μέσα | Ρυθμίσεις οθόνης.

Η λειτουργία μεγέθυνσης θα έχει αποτελέσματα μόνον εφόσον χρησιμοποιείται σε έγγραφα που ακολουθούν τις συμβάσεις δομής DSC.

Για τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση ολόκληρης της σελίδας, χρησιμοποιήστε το πεδίο Ανάλυση από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται με την επιλογή Μέσα | Ρυθμίσεις οθόνης ή τα πλήκτρα μεγέθυνσης/σμίκρυνσης από τη γραμμή εργαλείων.


Μέγεθος σελίδας

Η επιλογή Μέσα από το μενού επιτρέπει, εκτός όλων των άλλων, τον καθορισμό του μεγέθους της σελίδας. Τα διαθέσιμα μεγέθη σελίδας είναι:
 11x17     11  x 17  inch
 A0       840 x 1189 mm
 A1       594 x 840 mm
 A2       420 x 594 mm
 A3       297 x 420 mm
 A4       210 x 297 mm
 A5       148 x 210 mm
 B4       257 x 364 mm
 B5       182 x 257 mm
 Ledger     17  x 11  inch
 Letter     8.5 x 11  inch
 Legal      8.5 x 14  inch
 Note      8.5 x 11  inch

Άλλες διαστάσεις σελίδας, καθοριζόμενες από το χρήστη και σε μονάδες στιγμών PostScript (1/72 ίντσας), μπορούν να επιλεγούν με την εντολή Καθορισμένο από το χρήστη. Μια τιμή για μέγεθος 480x360 στιγμών και για ανάλυση 96 dpi θα έχει ως αποτέλεσμα ένα μέγεθος εικόνας 640x480 pixels.

Εάν εντοπιστούν σχόλια δομής DSC όπως

 %%DocumentPaperSizes: a4
 %%DocumentMedia: a4 595 842 80 white ( )

τότε το μέγεθος και το είδος της σελίδας θα επιλεγεί αυτόματα. Εάν το μέσο που καθορίζεται στα σχόλια δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από το προαναφερόμενα είδη, τότε θα καθοριστούν τιμές για την επιλογή Καθορισμένο από το χρήστη.

Εάν έχει καθοριστεί η επιλογή Περιστροφή μέσου, τότε εναλλάσσονται οι τιμές για το μήκος και το πλάτος της σελίδας. Η εμφανιζόμενη στην οθόνη εικόνα δεν περιστρέφεται. Η επιλογή αυτή επηρεάζει τόσο την εμφάνιση στην οθόνη όσο και την εκτύπωση. Για παράδειγμα, επιλέγοντας A4 και Περιστροφή μέσου ισοδυναμεί με την επιλογή Καθορισμένο από το χρήστη με διαστάσεις 842 x 595 στιγμές (pt). Αντί της επιλογής Περιστροφή μέσου είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στην επιλογή Προσανατολισμός από το μενού.


Πλήκτρα

Οι αντιστοιχίες πλήκτρων και λειτουργιών για το GSview είναι οι ακόλουθες:

Ο, ο Άνοιγμα και παρουσίαση αρχείου. (Αρχείο | Άνοιγμα)

Κ, κ Κλείσιμο αρχείου. (Αρχείο | Κλείσιμο)

Ε, ε, + Επόμενη σελίδα. (Προβολή | Επόμενη σελίδα)

Διάστημα Αρχή της επόμενης σελίδας. (Προβολή | Αρχή επόμενης σελίδας)

Π, π, - Προηγούμενη σελίδα. (Προβολή | Προηγούμενη σελίδα)

BackSpace Αρχή της προηγούμενης σελίδας. (Προβολή | Αρχή προηγούμενης σελίδας)

Μ, μ Μετάβαση σε συγκεκριμένη σελίδα. (Προβολή | Μετάβαση στη σελίδα)

Π, π Πληροφορίες σχετικά με το αρχείο. (Αρχείο | Πληροφορίες)

Α, α, F5 Επανεμφάνιση των περιεχομένων της οθόνης. (Προβολή | Ανανέωση οθόνης)

Λ, λ Επιλογή αρχείου: Άνοιγμα του αρχείου χωρίς παρουσίαση. (Αρχείο | Επιλογή αρχείου)

Ω, ω Αποθήκευση με καθορισμό ονόματος. (Αρχείο | Αποθήκευση ως)

Ε, ε Εκτύπωση όλων ή συγκεκριμένων σελίδων σε εκτυπωτή. (Αρχείο | Εκτύπωση)

Ρ, ρ Μετατροπή όλων ή συγκεκριμένων σελίδων σε αρχείο PDF ή σε εικόνα bitmap. (Αρχείο | Μετατροπή).

Γ, γ Εξαγωγή συγκεκριμένων σελίδων σε άλλο αρχείο. (Αρχείο | Εξαγωγή)

Μ, μ Παρουσιάζονται τα μηνύματα του μεταγλωττιστή Ghostscript. (Αρχείο | Παρουσίαση μηνυμάτων)

< Μείωση ανάλυσης κατά 1/1.2 φορές

> Αύξηση ανάλυσης κατά 1.2 φορές

F1 Παροχή βοήθειας. (Βοήθεια | Περιεχόμενα)

Ctrl+C, Ctrl+Insert Αντιγραφή εμφανιζόμενης εικόνας στο πρόχειρο. (Επεξεργασία | Αντιγραφή)

Ctrl+F, Εύρεση κειμένου. (Επεξεργασία | Εύρεση)

F3, Εύρεση επόμενης εμφάνισης κειμένου. (Επεξεργασία | Εύρεση επόμενου)

F4 Προβολή με πλήρωση της οθόνης. (Προβολή | Προβολή πλήρους οθόνης)

F6 Προσαρμογή εγγράφου στο παράθυρο. (Προβολή | Προσαρμογή στο παράθυρο)

Πλήκτρα με βέλη Κύλιση των περιεχομένων της οθόνης κατά το 1/16 των διαστάσεών της.

Ctrl + Πλήκτρα με βέλη Κύλιση των περιεχομένων της οθόνης κατά μία πλήρη οθόνη.

Page Up Κύλιση των περιεχομένων της οθόνης προς τα επάνω κατά μία πλήρη οθόνη.

Page Down Κύλιση των περιεχομένων της οθόνης προς τα κάτω κατά μία πλήρη οθόνη.

Home Επανατοποθέτηση στην αρχή της σελίδας.

End Επανατοποθέτηση στο τέλος της σελίδας.


Επιλογές γραμμής εντολών

Για τους διακόπτες της γραμμής εντολών πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούνται λατινικοί χαρακτήρες.

Οι επιλογές της γραμμής εντολών έχουν την ίδια σημασία για το GSview ανεξάρτητα από την σύνταξη με πεζά ή κεφαλαία γράμματα: Ο διακόπτης -p έχει ακριβώς την ίδια σημασία με το διακόπτη -P. Επίσης, στην περίπτωση των Windows και του OS/2 ως διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι /p ή /P. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, αντικαταστήστε το gsview με gsview32 για τα Windows και με gvpm για το OS/2.

Τρόπος χρήσης:

 gsview [-d] [-t] [-f[ΣΥΣΚΕΥΗ]] [-p[ΟΥΡΑ]]
  [-mΜΕΓΕΘΟΣ_ΣΕΛΙΔΑΣ] [-oΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ] [-rXDPIxYDPI]
  [-geometry ΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ [+XΜΕΤΑ+YΜΕΤΑ]] όνομα_αρχείου

Δυνατές επιλογές:

όνομα_αρχείου Για να ενεργοποιήσετε το GSview και να παρουσιάσετε το όνομα_αρχείου.ps χρησιμοποιήστε την εντολή:

 gsview όνομα_αρχείου.ps

-p Για να ενεργοποιήσετε το GSview και να εκτυπώσετε το όνομα_αρχείου.ps χρησιμοποιώντας το μεταγλωττιστή Ghostscript. Το αποτέλεσμα της εντολής είναι παρόμοιο με το αποτέλεσμα της επιλογής Αρχείο | Εκτύπωση από το μενού. Η διαφορά έγκειται στο ότι δεν θα ζητηθεί επιβεβαίωση για τον εκτυπωτή (θα χρησιμοποιηθεί ο εκτυπωτής που χρησιμοποιήθηκε κατά την τελευταία εκτύπωση από το GSview ή ο εκτυπωτής που ορίσατε από τη γραμμή εντολών) και η λειτουργία του GSview θα διακοπεί μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.

 gsview -p όνομα_αρχείου.ps

-f Για να ενεργοποιήσετε το GSview και να μετατρέψετε το αρχείο PostScript (όχι PDF) όνομα_αρχείου.ps χρησιμοποιώντας το μεταγλωττιστή Ghostscript (εργασία παρόμοια με την εκτελούμενη από την επιλογή Αρχείο | Μετατροπή) χρησιμοποιήστε την εντολή:

 gsview -f όνομα_αρχείου.ps

-mΜΕΓΕΘΟΣ_ΣΕΛΙΔΑΣ Καθορίζει το μέγεθος της σελίδας χαρτιού. Οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες τιμές μεγέθους, όπως αυτές εμφανίζονται στις επιλογές για τα Μέσα, είναι έγκυρη.

-oΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Καθορίζει τον προσανατολισμό της σελίδας και μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις τιμές: auto (αυτόματος), portrait (κατακόρυφος), landscape (οριζόντιος), upsidedown (ανεστραμμένος) ή seascape (πανοραμικός).

-rXDPIxYDPI Καθορίζει την ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση στην οθόνη, τη μετατροπή ή την εκτύπωση.

Για να παρουσιάσετε στην οθόνη ένα αρχείο με μέγεθος σελίδας A4, οριζόντιο προσανατολισμό και με ανάλυση 96dpi, χρησιμοποιήστε την εντολή:

 gsview -ma4 -olandscape -r96x96 όνομα_αρχείου.ps

-d Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων. Κατά την κατάσταση λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων το GSview δεν θα διαγράψει τα προσωρινά αρχεία που δημιουργεί. Αυτό γίνεται ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης αυτών των αρχείων μετά τη διακοπή της λειτουργίας του GSview. Επίσης, κατά την κατάσταση λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων, το GSview παρέχει περισσότερο λεπτομερή μηνύματα για την εντολή Αρχείο | Παρουσίαση μηνυμάτων. Τα αποτελέσματα της κατάστασης λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων μπορούν να διοχετευθούν σε ένα αρχείο με όνομα c:\gsview.txt χρησιμοποιώντας το διακόπτη -d9 από τη γραμμή εντολών.

-t Πολυνηματική εκτέλεση. Το GSview κανονικά εκτελείται ως πολυνηματική εφαρμογή σε όλα τα περιβάλλοντα με εξαίρεση το περιβάλλον των Windows 3.1/Win32s. Για να τροποποιήσετε τον τρόπο εκτέλεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη -t. Για την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης μονού νήματος χρησιμοποιήστε την τιμή -t0, ενώ για την πολυνηματική εκτέλεση την τιμή-t1.

Σε περιβάλλον Windows υποστηρίζονται επίσης οι ακόλουθοι διακόπτες:

-s Για να ενεργοποιήσετε το GSview και να τοποθετήσετε το όνομα_αρχείου.ps κατευθείαν στην ουρά εκτυπώσεων του εκτυπωτή, χωρίς να χρησιμοποιηθεί ο μεταγλωττιστής Ghostscript. Μετά την τοποθέτηση του αρχείου στην ουρά εκτυπώσεων θα διακοπεί αυτόματα η λειτουργία του GSview. Ορισμένα παραδείγματα τρόπου χρήσης είναι τα ακόλουθα:

 gsview -s όνομα_αρχείου.ps
 gsview -sLPT3: όνομα_αρχείου.ps
 gsview "-sHP DeskJet Portable" όνομα_αρχείου.ps

-e Χρήση δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων. Για να εξετάζεται κάθε νέο αρχείο στο ίδιο παράθυρο ή σε ένα νέο παράθυρο εφόσον δεν υπάρχει ενεργό παράθυρο του GSview, χρησιμοποιήστε την εντολή:

 gsview -e όνομα_αρχείου

-x Χρήση δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων για να επιβάλετε τη διακοπή της λειτουργίας του GSview. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε την εντολή:

 gsview -x

Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων


Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων

Στο GSview έχει ενσωματωθεί μια διαδικασία διακομιστή δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων (DDE - service="GSview" και topic="GSview"). Οι εντολές XTYP_EXECUTE που αναγνωρίζονται είναι οι ακόλουθες:
 [FileOpen("όνομα αρχείου")]
 [FileExit()]
 [NextPage()]
 [PrevPage()]
 [GoBack()]
 [GotoPage(5)]
 [ShowWindow(nCmdShow)]
 [Command("γραμμή εντολών")]

Η εντολή [Command()] δέχεται ως παραμέτρους μόνο τους διακόπτες "όνομα_αρχείου" ή "/P όνομα_αρχείου".

Καλό είναι να μην αποστέλλονται ταυτόχρονα πολλές εντολές στο GSview. Κατά την εκτέλεση, το GSview δεν θα εκδώσει προειδοποιητικά μηνύματα, αλλά η ασύγχρονη πολυνηματική μορφή εκτέλεσης του GSview σημαίνει ότι η εκτέλεση της πρώτης εντολής δεν θα έχει ολοκληρωθεί όταν θα ληφθεί η δεύτερη εντολή. Εάν είναι απαραίτητο να αποστείλετε πολλαπλές εντολές στο GSview, καλό θα ήταν να παρεμβάλετε παύσεις ανάμεσα στις εντολές.

Υπάρχουν δύο διακόπτες της γραμμής εντολών οι οποίοι θα επιβάλλουν στο GSview την αποστολή μιας εντολής DDE (δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων) σε ένα άλλο αντίγραφο του GSview. Ο διακόπτης /E χρησιμοποιεί την εντολή [Command("γραμμή εντολών")][ShowWindow(1)]. Ο διακόπτης /X χρησιμοποιεί την εντολή [FileExit()].


Διαδίκτυο

Η αρχική σελίδα στο δίκτυο για τα προγράμματα Ghostscript, Ghostview και GSview βρίσκεται στη διεύθυνση:
 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

Το GSview μπορεί να δηλωθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

 http://www.ghostgum.com.au/

Το GSview μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα εξέτασης αρχείων για αρκετά από τα προγράμματα περιήγησης στο δίκτυο τόσο για το OS/2 όσο και για το περιβάλλον των MS-Windows. Για περισσότερες πληροφορίες εξετάστε την αρχική σελίδα του GSview στο διαδίκτυο.

Ο Thomas Merz έχει συντάξει ένα εγχειρίδιο χρήσης του μεταγλωττιστή Ghostscript το οποίο είναι διαθέσιμο, σε μορφή PDF, από την παραπάνω αναφερόμενη σελίδα στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο είναι ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο του Thomas Merz με τίτλο PostScript and Acrobat/PDF και το οποίο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και στα Γερμανικά.


Πνευματικά δικαιώματα

Ο αριθμός της τρέχουσας εκδοχής το GSview καθώς και μια δήλωση που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να εξεταστεί με την επιλογή Πληροφορίες από το μενού Βοήθεια.

 GSVIEW.EXE - Περιβάλλον εργασίας γραφικών για GhostScript
 Πνευματικά δικαιώματα (C) 1993-2005, Ghostgum Software Pty Ltd.
 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Το αρχείο αυτό αποτελεί τμήμα του συνόλου των προγραμμάτων GSview.

Το πρόγραμμα διανέμεται ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Συγγραφείς και διανομείς του προγράμματος δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τις οποιεσδήποτε συνέπειες από τη χρήση του, τις οποιεσδήποτε χρήσεις του ή για τη λειτουργικότητά του, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά και γραπτώς. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην άδεια χρήσης του προγράμματος GSview (Free Public Licence, αναφερόμενη ως "Licence").

Σε κάθε αντίγραφο του GSview πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένα πιστό αντίγραφο της άδειας, κανονικά, ένα αρχείο κειμένου ASCII με όνομα LICENCE. Η άδεια αυτή σας δίνει το δικαίωμα να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε ή να διανείμετε το GSview αλλά μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και όπως αυτές περιγράφονται στην άδεια. Εκτός των άλλων, η άδεια αυτή επιβάλλει την υποχρεωτική ύπαρξη της δήλωσης για τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και της συγκεκριμένης δήλωσης σε όλα τα διανεμόμενα αντίγραφα.

       Συγγραφέας: Russell Lang, Ghostgum Software Pty Ltd
 Ηλεκτρονική διεύθυνση: gsview@ghostgum.com.au

Πριν αποστείλετε μηνύματα στο συγγραφέα, παρακαλώ εξετάστε προσεκτικά την ενότητα Συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα, το αρχείο Readme.htm το οποίο συνοδεύει το GSview και εξετάστε όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες στην τοποθεσία του GSview στο διαδίκτυο.

Το GSview χρησιμοποιεί το σύνολο προγραμμάτων pstotext στη μορφή μιας εξωτερικής βιβλιοθήκης DLL. Το σύνολο προγραμμάτων pstotext έχει γραφεί από τους Andrew Birrell και Paul McJones.

 Πνευματικά δικαιώματα (C) 1995-1996, Digital Equipment Corporation.

Για περισσότερες πληροφορίες εξετάστε την άδεια χρήσης στο pstotext.txt ή στο pstotext.zip. Εάν δεν συμφωνείτε με την άδεια χρήσης του συνόλου προγραμμάτων pstotext, διαγράψτε τα αρχεία pstotext.zip, pstotxt2.dll και pstotxt3.dll.


Συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα

Πρόβλημα: Αδύνατη η φόρτωση των βιβλιοθηκών Ghostscript ...

Για τη σωστή λειτουργία το GSview απαιτείται η βιβλιοθήκη του μεταγλωττιστή Ghostscript (gsdll2.dll για το OS/2, gsdll32.dll για το περιβάλλον Win32). Το σφάλμα αυτό συνήθως εμφανίζεται είτε γιατί δεν έχει εγκατασταθεί ο μεταγλωττιστής Ghostscript είτε γιατί το GSview δεν μπορεί να τον εντοπίσει.

Από το μενού επιλογών του GSview επιλέξτε Επιλογές | Διαμόρφωση για προχωρημένους και γράψτε τη σωστή διαδρομή αναζήτησης στο πεδίο Ghostscript DLL. Για παράδειγμα,

 c:\gs\gsN.NN\bin\gsdll32.dll

Το μήνυμα αυτό μπορεί επίσης να εμφανιστεί όταν ο μεταγλωττιστής Ghostscript δεν μπορεί να εντοπίσει τα απαραίτητα αρχεία καθορισμού αρχικών συνθηκών λειτουργίας (π.χ. το gs_init.ps). Επιβεβαιώστε το σωστό των καταχωρήσεων στο πεδίο Πρόσθετη διαδρομή αναζήτησης Ghostscript.

Εάν το GSview χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Win32s εξετάστε την ύπαρξη και δεύτερου αντίγραφου του μεταγλωττιστή Ghostscript φορτωμένο στη μνήμη π.χ. από ένα άλλο αντίγραφο του GSview. Σε περιβάλλον Win32s μόνο ένα αντίγραφο του μεταγλωττιστή Ghostscript μπορεί να βρίσκεται στη μνήμη.

Εάν εξακολουθεί να είναι αδύνατο να καλέσετε το μεταγλωττιστή Ghostscript από το GSview, δοκιμάστε, εφόσον καθορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, να εκτελέσετε το μεταγλωττιστή Ghostscript χρησιμοποιώντας το εκτελέσιμο από τη γραμμή εντολών πρόγραμμα που παρέχεται με το σύνολο των προγραμμάτων Ghostscript.

Πρόβλημα: Στο παράθυρο μηνυμάτων Ghostscript παρουσιάζεται το μήνυμα Can't find initialization file gs_init.ps.

Καθορίστε την τιμή στο πεδίο Πρόσθετη διαδρομή αναζήτησης Ghostscript ώστε να αντιστοιχεί στον κατάλογο όπου βρίσκεται το αρχείο gs_init.ps το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή εκδοχή Ghostscript.

Πρόβλημα: Στο παράθυρο μηνυμάτων Ghostscript παρουσιάζεται το μήνυμα gs: Interpreter revision (XXX) does not match gs_init.ps revision (YYY).

Καθορίστε την τιμή στο πεδίο Πρόσθετη διαδρομή αναζήτησης Ghostscript ώστε να αντιστοιχεί στον κατάλογο όπου βρίσκεται το αρχείο gs_init.ps το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή εκδοχή Ghostscript. Μην προσπαθείτε να εξετάσετε ένα αρχείο PostScript το οποίο βρίσκεται σε έναν φάκελο εγκατάστασης προγενέστερης εκδοχής του μεταγλωττιστή Ghostscript (κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση του παλαιού αρχείου gs_init.ps, ανεξάρτητα από την τιμή που έχει καθοριστεί στο πεδίο Πρόσθετη διαδρομή αναζήτησης Ghostscript).

Πρόβλημα: Στο παράθυρο μηνυμάτων Ghostscript παρουσιάζεται το μήνυμα Wrong version of DLL found. Found version XXX Need version YYY.

Το GSview εντόπισε λανθασμένη εκδοχή του μεταγλωττιστή Ghostscript. Εγκαταστήστε την απαιτούμενη εκδοχή Ghostscript. Εξασφαλίστε ότι στο σύστημά σας υπάρχει εγκατεστημένη μία μόνο εκδοχή του μεταγλωττιστή Ghostscript.

Πρόβλημα: Το μήνυμα το GSview αναφέρει ότι ένα πολυσέλιδο έγγραφο PostScript, το οποίο δημιουργήθηκε από τα MS-Windows, περιέχει 0 σελίδες από τις οποίες θα εμφανιστεί μόνον η πρώτη.

Αυτό οφείλεται στην παρουσία εσφαλμένων σχολίων δομής DSC στο έγγραφο. Από τον Πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Εκτυπωτές, Επιλογές... και στη συνέχεια από το πλαίσιο της ομάδας επιλογών Εκτύπωση σε επιλέξτε το πλήκτρο επιλογής Εκτυπωτής. Δεν μπορείτε να καθορίσετε την τιμή Αρχείο Encapsulated PostScript για την επιλογή Εκτύπωση σε κατά την εκτύπωση πολλαπλών σελίδων. Η σωστή μέθοδος είναι να επιλέξετε ως θύρα εξόδου για την εκτύπωση την τιμή FILE:. Επιπρόσθετα, από τον Πίνακα ελέγχου επιλέξτε Εκτυπωτές, Επιλογές... και στη συνέχεια Για προχωρημένους και καθορίστε την επιλογή Συμφωνία με τις συμβάσεις δομής εγγράφου Adobe.

Το σχόλιο δομής DSC %%Pages: 0 σημαίνει ότι στο έγγραφο δεν έχουν καταχωρηθεί εντολές δημιουργίας σελίδων. Στην πραγματικότητα, δεν χρησιμοποιείται ο τελεστής PostScript showpage. Εάν εντοπίσετε ένα έγγραφο PostScript το οποίο είναι πολυσέλιδο, αλλά συμπεριλαμβάνει το σχόλιο %%Pages: 0, αλλάξτε την πρώτη γραμμή του αρχείου από %!PS-Adobe- σε %!. Με τον τρόπο αυτό το GSview θα αγνοήσει όλα τα σχόλια DSC ώστε να μπορέσετε να εξετάσετε όλες τις σελίδες αλλά μόνο με τη σειρά που έχουν αποθηκευτεί στο αρχείο. Μπορείτε επίσης να διαμαρτυρηθείτε στο συγγραφέα του προγράμματος με το οποίο δημιουργήθηκε ένα τέτοιο αρχείο.

Ορισμένα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών PostScript συμπεριλαμβάνουν κώδικα ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά στον αντίστοιχο εκτυπωτή. Το αρχείο εξόδου PostScript από ένα τέτοιο πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να μην μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο εκτυπωτή PostScript και κατά συνέπεια η παρουσίασή του από το GSview θα είναι αδύνατη. Εάν αντιμετωπίζετε ένα παρόμοιο πρόβλημα, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε έναν εκτυπωτή του οποίου το πρόγραμμα οδήγησης είναι όσο το δυνατόν πιο γενικό. Για παράδειγμα, για εκτυπωτές PostScript επιπέδου 2 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης που αντιστοιχεί στους εκτυπωτές Apple LaserWriter II NT ή Apple LaserWriter Plus για εκτυπωτές PostScript επιπέδου 1.

Για την περίπτωση των Windows 9x, οι αντίστοιχες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από την καρτέλα PostScript και από το παράθυρο διαλόγου για τις ιδιότητες του εκτυπωτή. Για την ακρίβεια, επιλέξτε την τιμή PostScript (με βελτιστοποίηση μεταφερσιμότητας - ADSC) ως ρύθμιση για το πεδίο Μορφή εξόδου της PostScript.

Πρόβλημα: Το μήνυμα του GSview αναφέρει "Η σειρά των σελίδων είναι ειδική..."

Στο έγγραφο που εξετάζετε εντοπίστηκε το σχόλιο δομής DSC %%PageOrder: Special του οποίου η απλή ερμηνεία είναι ότι η επαναδιάταξη των σελίδων δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Αυτό μπορεί να εμποδίσει το GSview στο να παρουσιάσει τις σελίδες με κάθε άλλη σειρά εκτός από τη σειρά με την οποία αυτές είναι αποθηκευμένες στο έγγραφο. Εάν συνεχίστε και προσπαθήσετε να επαναδιατάξετε τις σελίδες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθούν σφάλματα PostScript. Ο μόνος τρόπος επιδιόρθωσης του προβλήματος είναι να επαναδημιουργηθεί το έγγραφο PostScript χωρίς όμως να συμπεριληφθεί η ειδική σειρά των σελίδων.

Ως προεπιλογή, τα Windows 95 δημιουργούν αρχεία PostScript των οποίων η σειρά των σελίδων είναι ειδική. Για να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση για την ειδική σειρά των σελίδων, από το παράθυρο του διαλόγου ιδιοτήτων του εκτυπωτή επιλέξτε την καρτέλα PostScript και καθορίστε την τιμή PostScript (με βελτιστοποίηση μεταφερσιμότητας - ADSC) ως ρύθμιση για το πεδίο Μορφή εξόδου της PostScript.

Πρόβλημα: Τα αρχεία PostScript που δημιουργούνται σε περιβάλλον MS-Windows αρχίζουν με έναν χαρακτήρα ελέγχου Ctrl+D.

Για τα Windows 3.1:

Εφόσον το συγκεκριμένο πρόβλημα εμφανίζεται ακόμη και στην περίπτωση που έχει καθοριστεί για τον εκτυπωτή PostScript η επιλογή συμφωνίας με τις συμβάσεις δομής εγγράφου DSC, θα πρέπει να θεωρηθεί ως σφάλμα του προγράμματος οδήγησης των εκτυπωτών PostScript που διανέμεται μαζί με τα MS-Windows. Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου σφάλματος τεκμηριώνεται στο έγγραφο PRINTERS.WRI το οποίο συνοδεύει τα MS-Windows. Ανοίξτε για επεξεργασία το αρχείο win.ini και αναζητήστε την ενότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εκτυπωτή PostScript. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια ενότητες. Σε κάθε μια από αυτές τις ενότητες προσθέστε την καταχώρηση CTRLD=0, όπως ακριβώς στο παράδειγμα που ακολουθεί.

 [Apple LaserWriter II NT,FILE]
 CTRLD=0

Για τα Windows 95:

Το πρόγραμμα οδήγησης για εκτυπωτές PostScript έχει μια επιλογή (Ιδιότητες, PostScript, Για προχωρημένους..) που επιτρέπει την αφαίρεση του χαρακτήρα ελέγχου Ctrl+D από την αρχή του εγγράφου. Από καλή τύχη, η προκαθορισμένη τιμή είναι να μην αποστέλλεται ο χαρακτήρας ελέγχου Ctrl+D πριν την εργασία εκτύπωσης.

Πρόβλημα: Αρχεία PostScript τα οποία δημιουργούνται με το Word για Windows εκδοχή 6.0 έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός προειδοποιητικού μηνύματος "Απουσία του σχολίου %%Pages".

Συγχαρητήρια! Μόλις εντοπίσατε ένα σφάλμα στα σχόλια δομής DSC που παρεμβάλλονται από το Word όταν στο έγγραφο συμπεριλαμβάνεται ένα αρχείο EPS. Το Word κανονικά θα έπρεπε να περικλείσει το συμπεριλαμβανόμενο αρχείο EPS με τις γραμμές σχολίων:

 %%BeginDocument: όνομα_αρχείου.eps
 %%EndDocument

Επειδή το Word δεν συμπεριέλαβε τα παραπάνω στοιχεία, το GSview αδυνατεί να εντοπίσει τον ακριβή αριθμό αλλά και την ακριβή θέση των σελίδων στο έγγραφο.

Μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε στη Microsoft. Το σφάλμα υπάρχει στο φίλτρο γραφημάτων EPSIMP.FLT, εκδοχή 2.01, το οποίο η Microsoft πρέπει να διορθώσει.

Στο μεσοδιάστημα, υπάρχουν δύο λύσεις:

1. Επιλέξτε Επιλογές | Παράβλεψη σχολίων δομής DSC

2. Ανοίξτε για επεξεργασία το αρχείο PostScript και διορθώστε μόνοι σας τα σχόλια δομής DSC. Αναζητήστε στο αρχείο PostScript όλες τις γραμμές που περιέχουν την καταχώρηση

 %MSEPS Preamble

Αμέσως μετά από κάθε μια από αυτές τις γραμμές, αναζητήστε την αρχή του συμπεριλαμβανόμενου αρχείου EPS. Το αρχείο EPS συνήθως έχει ως πρώτη γραμμή μια καταχώρηση όπως

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

Πάνω ακριβώς από αυτή τη γραμμή προσθέστε μια γραμμή με το σχόλιο

 %%BeginDocument: Προσθήκη_από_το_χρήστη

Στη συνέχεια αναζητήστε όλες τις γραμμές που περιέχουν την καταχώρηση

 %MSEPS Trailer

Πάνω από κάθε τέτοια γραμμή προσθέστε μια γραμμή με την καταχώρηση

 %%EndDocument

Μετά από αυτό το GSview μπορεί πλέον να παρουσιάσει σωστά το έγγραφο.

Πρόβλημα: Το GSview δεν αναγνωρίζει τα σχόλια δομής DSC που συμπεριλαμβάνονται σε αρχεία που παράγονται με χρήση του προγράμματος οδήγησης PostScript της Adobe εκδοχή 4.10 για 32-bit Windows.

Μη χρησιμοποιείτε το δυαδικό πρωτόκολλο επικοινωνιών με ετικέτα. Αλλάξτε την επιλογή καθορίζοντας δεδομένα ASCII με την αλληλουχία επιλογών "Εκτυπωτές | Ιδιότητες | καρτέλα PostScript | Για προχωρημένους... | Μορφή δεδομένων | Δεδομένα ASCII".

Πρόβλημα: Στην προσπάθεια να εξετάσετε οποιοδήποτε αρχείο παρουσιάζεται το μήνυμα:

 Unrecoverable error: configurationerror in setpagedevice
 Failed to open device or install ViewerPreProcess hook: returns -26
 Page size may have been too large or resolution too high.
 Resetting page size and resolution

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προέκυψε το πρόβλημα που περιγράφεται στο μήνυμα, οπότε θα πρέπει να μειώσετε το μέγεθος της σελίδας, την ανάλυση, το βάθος απεικόνισης ή ένα συνδυασμό και των τριών παραμέτρων. Μια άλλη περίπτωση είναι να έχει καθοριστεί η τιμή -dFIXEDMEDIA στη μεταβλητή περιβάλλοντος του μεταγλωττιστή Ghostscript GS_OPTIONS. Όταν χρησιμοποιείτε το GSview, είναι ασφαλέστερο να μην χρησιμοποιείτε καθόλου τη μεταβλητή περιβάλλοντος GS_OPTIONS. Αντίθετα, προτείνεται να χρησιμοποιείτε την επιλογή από το μενού Επιλογές | Διαμόρφωση για προχωρημένους | Επιλογές Ghostscript.

Πρόβλημα: Η εκτέλεση του GSview παγώνει ή το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την παρουσίαση ενός αρχείου είναι πολύ μεγάλο.

Η τιμή που έχει καθοριστεί για την ανάλυση είναι πάρα πολύ υψηλή ή το μέγεθος της σελίδας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μειώστε την ανάλυση επιλέγοντας την προκαθορισμένη τιμή των 96dpi χρησιμοποιώντας την επιλογή Μέσα | Ρυθμίσεις οθόνης. Εναλλακτικά, αλλάξτε το μέγεθος σελίδας χρησιμοποιώντας την επιλογή Μέσα.


Άλλα χρήσιμα προγράμματα

Το RedMon είναι ένα πρόγραμμα εποπτείας θύρας για τα Windows 9x και NT4/2000, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης της εξόδου μιας θύρας εκτύπωσης σε ένα πρόγραμμα. Το RedMon μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το μεταγλωττιστή Ghostscript και έναν μη-PostScript εκτυπωτή για την εξομοίωση ενός εκτυπωτή PostScript. Το αποτέλεσμα, ένας εξομοιωμένος εκτυπωτής PostScript, μπορεί να ορισθεί ως κοινόχρηστος εκτυπωτής και κατά συνέπεια να παρουσιάζεται στα υπόλοιπα προγράμματα πελάτης-δικτύου ως ένας εκτυπωτής PostScript. Για περισσότερες πληροφορίες εξετάστε τη σελίδα:
 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/

Το RedMon συμπεριλαμβάνει και ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών για την αποστολή ενός αρχείου σε μια ουρά εκτυπώσεων των Windows.

Το πρόγραμμα PrintFile, του Peter Lerup, είναι μια εφαρμογή GUI των Windows για την αποστολή εγγράφων σε έναν εκτυπωτή. Παρέχει μια αρκετά κομψή διαδικασία για την εκτύπωση αρχείων κειμένου, αρχείων PostScript καθώς και άλλων αρχείων. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο από τη διεύθυνση:

 http://hem1.passagen.se/ptlerup/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα χρήσιμα προγράμματα ανατρέξτε στην σελίδα του μεταγλωττιστή Ghostscript στο διαδίκτυο.


Άλλα θέματα βοήθειας

Τα θέματα αυτά παρουσιάζονται συνήθως όταν σε ορισμένα από τα εμφανιζόμενα παράθυρα διαλόγου πατηθεί το πλήκτρο Βοήθεια.

Παρουσίαση μηνυμάτων
bzip2
zlib
Ενδοσκόπηση


Παρουσίαση μηνυμάτων

Το GSview χρησιμοποιεί το σύνολο προγραμμάτων του μεταγλωττιστή Ghostscript για την παρουσίαση ή την εκτύπωση αρχείων PostScript. Με την επιλογή Παρουσίαση μηνυμάτων εμφανίζονται τα μηνύματα που αποστέλλονται από το μεταγλωττιστή GhostScript στην κονσόλα, μια επιλογή αρκετά χρήσιμη ιδιαίτερα στην περίπτωση ύπαρξης ενός σφάλματος PostScript. Για να εντοπίσετε το μήνυμα μπορεί να χρειαστεί να εξετάσετε όλα τα περιεχόμενα του παράθυρου μηνυμάτων.

Το κείμενο από το παράθυρο Παρουσίαση μηνυμάτων μπορεί να αντιγραφεί στο πρόχειρο. Εάν δεν έχει επιλεγεί κάποιο συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου, θα αντιγραφεί ολόκληρο το κείμενο που παρουσιάζεται στο παράθυρο. Αντίθετα, εάν επιλεγεί ένα συγκεκριμένο τμήμα, τότε μόνο αυτό το τμήμα θα αντιγραφεί στο πρόχειρο.

Επεξηγήσεις και τρόποι διόρθωσης για ορισμένα από τα μηνύματα λάθους που μπορεί να εμφανίζονται στο παράθυρο που παρουσιάζεται με την επιλογή Παρουσίαση μηνυμάτων παρέχονται στην ενότητα με θέμα Συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα.


bzip2

Εάν προσπαθήσετε να εξετάσετε ένα αρχείο το οποίο έχει συμπιεστεί με χρήση της βιβλιοθήκης bzip2, το GSview θα προσπαθήσει να φορτώσει στη μνήμη την κατάλληλη βιβλιοθήκη bzip2 και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να αποσυμπιέσει τα περιεχόμενα σε ένα προσωρινό αρχείο.

Εάν παρουσιαστεί το μήνυμα Αδύνατη η φόρτωση της βιβλιοθήκης bzip2... τότε δεν υπάρχει διαθέσιμη η κατάλληλη βιβλιοθήκη bzip2. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της βιβλιοθήκης στην τοποθεσία που βρήκατε και το αντίγραφο του GSview ή στην τοποθεσία

 ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/ghostgum/

Τοποθετήστε τη βιβλιοθήκη bzip2 στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο πρόγραμμα του GSview. Η βιβλιοθήκη libbz2.dll είναι για περιβάλλον Win32. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις της βιβλιοθήκης bzip2 για τα περιβάλλοντα Win16 και OS/2.

bzip2, Πνευματικά δικαιώματα, 1996-2000, Julian Seward. Ο πηγαίος κώδικας για τη βιβλιοθήκη βρίσκεται διαθέσιμος στην τοποθεσία

 http://sourceware.cygnus.com/bzip2/index.html


zlib

Εάν προσπαθήσετε να εξετάσετε ένα αρχείο το οποίο έχει συμπιεστεί με χρήση του προγράμματος gzip, το GSview θα προσπαθήσει να φορτώσει στη μνήμη την κατάλληλη βιβλιοθήκη zlib και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να αποσυμπιέσει τα περιεχόμενα σε ένα προσωρινό αρχείο.

Εάν παρουσιαστεί το μήνυμα Αδύνατη η φόρτωση της βιβλιοθήκης zlib... τότε δεν υπάρχει διαθέσιμη η κατάλληλη βιβλιοθήκη zlib. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της βιβλιοθήκης στην τοποθεσία που βρήκατε και το αντίγραφο του GSview ή στην τοποθεσία

 ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/ghostgum/

Τοποθετήστε τη βιβλιοθήκη zlib στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο πρόγραμμα του GSview. Η βιβλιοθήκη zlib16.dll είναι για περιβάλλον Win16. Η βιβλιοθήκη zlib32.dll είναι για περιβάλλον Win32, ενώ η βιβλιοθήκη zlib2.dll είναι για περιβάλλον OS/2.

zlib, Πνευματικά δικαιώματα, 1995-1996, Jean-loup Gailly και Mark Adler. Ο πηγαίος κώδικας για τη βιβλιοθήκη βρίσκεται διαθέσιμος στην τοποθεσία

 http://www.info-zip.org/pub/infozip/zlib/


Ενδοσκόπηση

Το πρόγραμμα GSview χρησιμοποιεί το μεταγλωττιστή AFPL Ghostscript για την επεξεργασία και την ερμηνεία των εντολών και των δεδομένων των αρχείων PostScript.

Σε περιβάλλον Win32s, η βιβλιοθήκη GhostScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από μία εφαρμογή και να φορτωθεί μόνο μία φορά στη μνήμη. Σε περιβάλλον Windows 9x/ME, Windows NT4/2000 ή OS/2, η βιβλιοθήκη GhostScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απεριόριστο αριθμό εφαρμογών κάθε φορά (εφόσον η διαθέσιμη μνήμη το επιτρέπει). Σε περιβάλλον Win32s, το GSview πρέπει να απελευθερώσει τη βιβλιοθήκη GhostScript ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση της από το πρόγραμμα gvwgs.exe για την εκτύπωση του εξεταζόμενου αρχείου.

Το πρόγραμμα gsv16spl.exe είναι μια εφαρμογή 16 bit των Windows η οποία χρησιμοποιείται από το GSview για την αποστολή στην ουρά εκτυπώσεων τα αρχεία που εξετάζονται με το GSview σε περιβάλλον Win32s. Το gsv16spl δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένη εφαρμογή - πρέπει να κληθεί αποκλειστικά από το GSview. Σε περιβάλλον Windows 9x ή NT4/2000 το πρόγραμμα αυτό δεν χρησιμοποιείται.

Τα προγράμματα gvwgs32.exe (Windows) και gvpgs.exe (OS/2) χρησιμοποιούνται κατά την εκτύπωση για τη φόρτωση της βιβλιοθήκης GhostScript στη μνήμη. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως μεμονωμένες εφαρμογές οι οποίες εκτελούνται από τη γραμμή εντολών αλλά, επειδή διαγράφουν αυτόματα τα αρχεία των οποίων τα ονόματα έχουν καθοριστεί στη γραμμή εντολών, είναι ασφαλέστερο να χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα gswin32.exe (Win32), gswin32c.exe (κονσόλα Win32) ή gsos2.exe (OS/2) για τη φόρτωση της βιβλιοθήκης του μεταγλωττιστή GhostScript.


Created automatically by doc2html